TEL襤F HAKLARI


http://www.ekmeksanati.com adl覺 襤nternet adresinde kay覺tl覺 yaz覺lar, bilgiler, resimler "S襤ZDEN GELENLER" b繹l羹m羹 hari癟 olmak 羹zere bilginin payla覺m覺 ve ekmek yapma k羹lt羹r羹n羹n geliimine katk覺da bulunmak amac覺yla belirtilen Misyon  dorultusunda kaynak g繹sterilmek suretiyle kullan覺labilir.


Ancak, Sizden Gelenler B繹l羹m羹ndeki  yaz覺, resim, tarif, 繹neri vb. bilgilerin kullan覺lmas覺 ancak g繹nderen kiinin yaz覺l覺 izni al覺nmas覺 ile m羹mk羹nd羹r.


Ad覺 ge癟en 襤nternet adresinde mevcut yaz覺, tarif, resim, 繹neri vb. bilgilerin tamam覺 襤nternet sitesini haz覺rlayan kii taraf覺ndan konulmu olup, daha ziyade tecr羹be ve deneylere dayanmaktad覺r. Uzun s羹reli arat覺rma ve denemelerden ortaya 癟覺km覺 bilgilerin h覺zl覺 bir ekilde aktar覺m覺 ve payla覺m覺 amac覺n覺 g羹tmektedir. Dolay覺s覺yla konunun 繹nemi, yap覺lan ura覺n覺n detayl覺 olmas覺 ve 癟eitli malzeme ve ortamlarda 癟al覺覺l覺yor olmas覺 dolay覺s覺yla dikkatli olunmas覺, gereken her t羹rl羹 繹nlemin al覺nmas覺, belirli bir ya覺n alt覺ndaki 癟ocuk/bebeklerin uygulamalara ve ortama dahil edilmesinin 繹nlenmesi, 繹zellikle s覺cak materyaller ile 癟al覺覺rken azami 繹zen ve dikkatin g繹sterilmesi gerekmektedir. 襤nsan, hayvan ya da 癟evreye y繹nelik olarak en k羹癟羹k bir hasar, zarar ya da ziyana meydan verilmemesi Sitenin temel unsuru ve olmazsa olmazlar覺ndand覺r.  


http://www.ekmeksanati.com sitesinde bulunan yaz覺 ve fotoraflar覺n kaynak g繹sterilmeden, izin al覺nmadan kopyalanmas覺 ve kullan覺lmas覺 5846 say覺l覺 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas覺'na g繹re su癟tur.


Daha fazla bilgi i癟in l羹tfen aa覺daki elektronik posta adresinden irtibata ge癟iniz:


ekmeksanati@hotmail.com