Essenso BM1309 Ekmek Yapma Makinesi


Essenso BM1309


BM1309, Ambalaj覺 ve g繹r羹nt羹s羹 ile olduk癟a iri g繹r羹n羹m veren bir EYM olmas覺na ramen Breville ile hemen hemen ayn覺d覺r. Malzeme kalitesi olarak gerek plastii gerekse de metal aksam覺 g繹z doldurmaktad覺r.


BM1309 ve aksesuarlar覺


BM1309, dier EYM'de olmad覺覺 ekilde bir adet dikd繹rtgen, 1 adet te yuvarlak 2 adet ekmek kazan覺 ile gelmektedir. l癟羹 Kap覺, 繹l癟羹 ka覺覺, b覺癟ak 癟覺karma telinin yan覺nda 2 adet de yourma b覺癟a覺 gelmektedir.


Kumanda Paneli ve programlar


Essenso, kendisi yurt d覺覺nda in'e yapt覺rm覺 olduu EYM 羹zerine Esse markas覺 olan Essenso markas覺n覺 basmaktad覺r. BM1309 dier modeller ile k覺yasland覺覺nda gerek malzeme kalitesi gerek i癟ilik ve gerekse de 繹zellik bak覺m覺ndan iyi yerde g繹r羹nmektedir.  


Olumlu Y繹nleri:


Yan taraflar覺 ve 羹st羹 erit halinde plastik, geri kalan k覺sm覺 ise f覺r癟alanm覺 metalden yap覺lm覺. Baz覺 EYM'lerde duyulan ve maalesef normal kabul edilen gerek ilk f覺r覺nlamada gerekse de piirme esnas覺nda duyulan plastik kokusu BM1309'da mevcut deildi.


ekil itibar覺 ile iri g繹r羹nse de kullan覺ma baland覺覺 anda g繹r羹nt羹ye rahatl覺kla al覺覺lmaktad覺r.


Dokunmatik panelin kilitlenmesi


Dier EYM'lerde olmayan bir 繹zellik olarak tu tak覺m覺 dokunmatik hatta DEMET襤K demek daha uygun olacakt覺r. Cam panel 羹zerine deerek butonlar aktif hale getirilmektedir. Arzu edilirse tu kombinasyonu ile panel kilitlenmektedir.


Arkadan ayd覺nlatmal覺 mavi 覺覺kl覺 geni panelde program, tercihler ve kalan s羹renin yan覺nda o anda devam etmekte olan s羹re癟 yaz覺lmaktad覺r. Dokunmatik panel modern ve fonksiyonel bir hava vermektedir.


I覺kl覺 Piirme Haznesi


Kumanda paneli 羹zerinden kumanda edilebilen 覺覺k sayesinde piirme haznesi g繹r羹lebilmektedir. Pratik olarak "Light Lamp" butonuna deildii anda 覺覺k yanmakta, 1 dk. i癟inde s繹nd羹r羹lmezse otomatik olarak kendisi s繹nmektedir.


Pause d羹mesi ile s羹re癟 beklemeye al覺nmakta, Cycle ile s羹re癟 tekrar balat覺labilmektedir.


Dier ekmek makinelerinin aksine ilk yourma s羹resi k覺sa tutularak arada uzunca dinlenme s羹resi konulmu, arkas覺ndan tekrar yourmaya ge癟ilerek etki art覺r覺lmak istenmitir.


165 Watt (yourma)  + 450 Watt (Piirme) = 615 Watt (toplam) g羹c羹ndedir.


600 ve 900 gr. yatay veya dikey ekmek yapmaktad覺r.


st Kapa覺 癟覺kar覺labilmektedir.


Ara safhalarda ve yourman覺n son 5 dakikas覺nda malzeme ilavesi i癟in sesli uyar覺lar覺 mevcuttur.


Enerji kesildiinde 10 dk. boyunca (d覺 kutusunda 15 dk. yaz覺yor) haf覺zada tutma 繹zellii vard覺r.


Beyaz, Tam buday ve Frans覺z ekmeinin yan覺nda kendine has s羹per h覺zl覺 program覺 (1 saat 38 dk.da ekmek yapmaktad覺r) mevcuttur. Dier EYMnda olduu gibi re癟el, kek, hamur, f覺r覺nlama ve s覺cak tutma programlar覺 vard覺r. Ayr覺ca 12 nolu program arzu edilen tan覺mlama i癟in ayr覺lm覺 olup, hen羹z taraf覺mdan denenmemitir.


Maya s繹n羹m y覺rt覺覺 ve Tepe k羹mbeti


Essenso markas覺 ile ilgili ge癟mite s覺k覺nt覺lar yaam覺 olmama ramen, BM1309 ile ayn覺 sorunlar覺 yaamad覺m ve kendi kitap癟覺覺ndan yapm覺 olduum temel tarifin de ilk uygulama olmas覺na kar覺l覺k ge癟er istenilen seviyede olduu g繹r羹lm羹t羹r.


u an i癟in 羹lkemizde yayg覺n olarak sat覺ld覺覺ndan tan覺nmaktad覺r ve Yetkili Servis destei mevcut gibi g繹r羹lmektedir.


Olumsuz Y繹nleri:


Yetersiz Dok羹man


Elektrik kablosu bu t羹r bir cihaz i癟in olduk癟a k覺sa. Her ne kadar 覺s覺t覺c覺 gibi y羹ksek enerji harcayan cihazlar覺n elektrik kablolar覺n覺n kaliteli bile olsa k覺sa olmas覺n覺 anlar覺m ancak bu t羹r bir cihaz覺n elektrik kablosu biraz daha uzun olmal覺 idi.


Dokunmatik panele sahip BM1309'un kaliteli bir a癟ma-kapama d羹mesi ile desteklenmesi daha iyi olurdu.


n ve 羹st tarafta mevcut metal kaplaman覺n yan taraflar覺n覺 destekleyen siyah plastik malzemenin daha iyi kalitede olmas覺 beklenirdi.


Yurt d覺覺nda sat覺lan EYM'lerin kitap癟覺klar覺 inan覺lmaz derecede zengin ve g繹sterili olabiliyorken 羹lkemizde bu kitap癟覺klar maalesef inan覺lmaz ekilde 繹nemsenmemektedir. Her ne kadar kullan覺m klavuzu ve tarifler iki ayr覺 kitap癟覺k halinde verilmi gibi g繹r羹nse de maalesef 癟ok yetersizdir. Tarifler kitab覺nda 12 programa kar覺l覺k sadece 21 adet tarif yer alm覺t覺r ki, yetersizdir.


Her ne kadar 700 ve 900 gram i癟in 繹l癟羹lerin verilmi olmas覺 takdire ayansa da, 繹l癟羹lerin bir k覺sm覺n覺n覺n sadece gr. olarak verilmesi, mutlaka tart覺 kullan覺lmas覺n覺 gerektirmektedir.


Sonu癟:


Kendi Klasik Beyaz Ekmek tarifinin sonucu.


Yeterli dok羹man destei her ne kadar mevcut deilse de, ikinci ekmek kazan覺, malzeme ve i癟ilik kalitesi, servisinin ve par癟as覺n覺n bulunabilmesi 繹zellikle son zamanda d羹en fiyat覺 ile bu EYMn覺 da dierlerine nazaran bir ad覺m 繹ne 癟覺karmaktad覺r.


Kullan覺m klavuzu ve ekmek tariflerini buradan alabilirsiniz.


Not: EYM se癟im ve temininde yard覺mc覺 olan F覺nd覺kzade Esse Personeli Sn. Nezahat Polat'a yard覺mlar覺ndan 繹t羹r羹 teekk羹r ederim.