ARTISAN EKMEK Nedir?


Artisan Ekmein birden fazla tan覺m覺 mevcuttur. Bu tan覺mlar覺n 癟ounluu ev yap覺m覺, el yap覺m覺, k羹癟羹k miktarlarda 羹retim, koruyucu gibi katk覺 malzemelerinin kat覺lmamas覺, geleneksel tekniklerin kullan覺lmas覺 gibi ifadeleri bar覺nd覺rmaktad覺r. Ancak her bir tan覺m i癟in istisnalar bulmak m羹mk羹nd羹r. A癟覺k癟as覺, bu terimlerin hi癟 biri artisan ekmek ifadesini tam olarak ifade edemedii gibi y繹resel ekmekler ile ya da sanayi tipi ekmeklerden ayr覺mlar覺n覺 vurgulayamamaktad覺r. G羹n羹m羹zde sanayi tipi ekmek yerine, gelitirilen 繹zel cihazlar ve farkl覺 teknikler ile 羹retilen 癟ok kaliteli ekmekler yiyenler i癟in artisan ekmek tad覺 ve zevki vermektedir. Her ne kadar sanayi tipi 羹retim bile olsa, 繹zellikle b羹y羹k marketlerde Artisan Ekmek ad覺 alt覺nda sat覺lan ekmekler de bulunabilmektedir.


Artisan, s繹zl羹k anlam覺 olarak sanatkar taraf覺ndan yap覺lan ya da 繹zel bir ustal覺k gerektiren faaliyetleri ifade etmektedir. Dolay覺s覺yla Artisan Ekmekte, bu konuda yetenei olan bir ustan覺n ya da sanatkar覺n eliyle yap覺lm覺 olduu ekmei ifade etmektedir. Bir baka ifade ekli de, geleneksel metodlar ile yap覺lan ve y繹resel olarak bilinen ekmekleri ifade ettiidir. T羹m kesimleri ikna edecek bir tarif bulmak zor olduundan belki de artisan ekmein karakteristiklerinin tan覺mlanmas覺 daha doru olacakt覺r.


El Yap覺m覺 Olmas覺: Artisan ekmein s繹zl羹k anlam覺na en yak覺n olan tan覺m belki de budur. Bu durumda hi癟 makine kullan覺lmamas覺 manas覺na m覺 gelmektedir? Bilindii 羹zere bir f覺r覺nc覺, arzu ettii takdirde ekmek 羹retimini ba覺ndan sonuna herhangi bir makineye ihtiya癟 duymadan rahatl覺kla ger癟kletirebilmektedir. Ancak, bir yourma makinesi kullanmadan say覺ca fazla ekmein 羹retilmesi, dolay覺s覺yla ticari 羹retim ans覺 bulunmamaktad覺r. Bununla birlikte aralarda makine destei al覺nsa bile el emei ve ustal覺k artisan ekmek yap覺m覺nda temel  gerekliliktir. T羹m bunlardan dolay覺 artisan ekmek 羹retimi k羹癟羹k 繹l癟ekli olarak kalmakta, sanayi tipi 羹retime d繹n羹ememektedir. Artisan Ekmek yap覺m覺 tamamen otomatik  hale gelememekte ya da tamamen mekanik bir s羹rece d繹n羹ememektedir.


Ekimik Kullan覺m覺: Ekimik (n maya), daha b羹y羹k miktarda hamuru mayalamak i癟in 繹nceden haz覺rlanm覺 ve ekitilmi genel olarak sulu ve c覺v覺k mayay覺 anlatmaktad覺r. n maya bilindii gibi uzun s羹reli ve yava mayalanma sayesinde hamurda 癟ok daha fazla aroma ortaya 癟覺kmas覺n覺 salamaktad覺r. Ekimiklerde ise daha ziyade sanayi tipi maya yerine tabii maya kullan覺lmaktad覺r.


Kimyasal Katk覺lar ya da Koruyucular Kullan覺lmamas覺: Klasik artisan ekmek k覺t覺r kabuk ve 癟inemlik dokuya sahip olup, temel bileenler olan un, su, tuz ve en az miktarda maya (Ekimik veya ticari maya) kullan覺larak yap覺lmaktad覺r. zel ama癟l覺 olarak yap覺lan artisan ekmeklerde ise s羹t, yumurta, ya benzeri malzemeler ile baharatlar ya da zeytin, 羹z羹m, ceviz, f覺nd覺k benzeri kuru yemiler ilave edilebilmektedir. Ancak g繹r羹ld羹羹 gibi ilave malzemelerin tamam覺 g羹nl羹k hayat覺m覺zda g羹venle kulland覺覺m覺z bildik ve doal g覺dalard覺r.


Geleneksel retim Metodlar覺: Ekmek, y羹z y覺llard覺r bu g羹n bile aynen uygulanan y繹ntemle f覺r覺n hari癟 herhangi bir makine kullan覺lmadan 羹retilmektedir. G羹n羹m羹z羹n artisan ekmek 羹reticileri de yeniden geleneksel 羹retim modellerine geri d繹nmeye 癟abalamaktad覺rlar. Her ne kadar ekmek yourma makineleri kullan覺m覺ndan ka癟覺n覺lamasa da, en az覺ndan bir ya da bir ka癟 aamada el becerisi ve ustal覺k gerektiren uygulamalara yer verilmektedir. Ayr覺ca kullan覺lan unlarda da artisan ekmek yap覺m覺na uygun k覺smen daha y羹ksek k羹l oran覺na sahip olanlar tercih edilmeye balanm覺t覺r. Mayalama s羹reci aroma ve lezzet bak覺m覺ndan 繹nem ta覺d覺覺ndan d羹羹k s覺cakl覺klarda ve uzun s羹reli mayalanma tercih edilmektedir. Ekmek piirilmesi aamas覺nda ise daha ziyade odun kullan覺larak 覺s覺t覺lan ta f覺r覺nlar tercih edilmektedir.