S覺v覺lar


EYMnda kullan覺lan s覺v覺lar genel olarak su (klorsuz), s羹t, ayran, yourt, krema, yumuak peynirler, yumuak meyveler, yumurta, s覺v覺 yalar, tereya gibi ak覺kan konumda olan malzemelerden oluur. S覺v覺lar mayay覺 aktive eder, unun gluten a覺n覺n oluumuna yard覺mc覺 olur. Hamur yeterince sulu deil ise gluten geliemez, kuru, youn ve imemi bir ekmek ortaya 癟覺kar. ok fazla s覺v覺 olduu takdirde de hamur c覺v覺kla覺r, gluten a覺 fazlalat覺覺 i癟in incelir ve hamur da neticede 癟繹ker.


S覺v覺 katk覺 malzemeleri ekmein lezzeti, yap覺s覺, dokusu ve tazelii 羹zerinde etkilidir.