Pizza/Ekmek Ta覺nda Ekmek Yap覺m覺: Ad覺m Ad覺m Uygulama
S羹re: 45 dk. + yakla覺k 3 saat.


Zorluk Derecesi:  Orta Seviye.


Ekmek Kalitesi: Topan, somun veya arzu edilen ekillerde nefis g繹r羹nt羹l羹  ve aromal覺 ekmek(ler).


Gerekli Malzemeler: Temel tart覺 ve 繹l癟羹 kaplar覺, tel ya da silikon 癟覺rp覺c覺, silikon f覺r癟a, tahta spatula, Kabartma kab覺, yalamak i癟in zeytinya覺, stre癟 film ya da uygun naylon, hamur b覺癟a覺, Hamur alt覺na serilecek uygun bez, un elemeye yarayacak s羹zge癟, F覺r覺n eldiveni, hamuru 癟izmek i癟in jilet veya keskin b覺癟ak, ekmek/pizza ta覺, hamuru koymak i癟in k羹rek ya da benzeri ayg覺t, su p羹sk羹rt羹c羹.Sonu癟; sert ve karamellenmi kabuk, ipeimsi dokuya sahip nefis ekmek.


n bilgi: Hemen her t羹r tarif, ufak tefek deiiklikler ile ekmek ta覺 羹zerinde piebilir hale getirilebilir. Unutulmamas覺 gereken 癟ok c覺v覺k hamurlar ekillendirilemez ve daha ziyade ikin pide g繹r羹nt羹s羹 al覺rlar. Hamurun s覺v覺 oran覺 azald覺k癟a ekle gelmeye balar. Bu defa da daha youn ve dolu ekmekler ortaya 癟覺kar. Burada detayl覺 anlat覺m yap覺laca覺ndan ayn覺 yol izlenerek bir 癟ok tarif rahatl覺kla uygulanabilir.


rnek uygulama olarak g羹nl羹k  yenilebilecek, ayn覺 zamanda  lezzeti art覺r覺c覺 eki maya benzeri bir 繹n maya (starter) kullan覺m覺n覺 da salayacak; un, su, tuz ve mayadan m羹teekkil g羹nl羹k ekmek tarifi detayl覺 olarak anlat覺lacakt覺r.


 

Uyar覺: n Maya kullan覺lmadan dorudan tarif uygulanmak istenirse yap覺lacak ey 癟ok basittir. n Mayada kullan覺lan malzemeler aynen As覺l Hamura ilave edilir ve ilemlere as覺l hamurundan balan覺r. Dolay覺s覺 ile hem 繹n maya hem de 繹n mayan覺n ekitilme s羹resi atlanm覺 olur.G羹nl羹k Ta Ekmei Tarifi (襤ri 1, K羹癟羹k 2 Adet):


( 1 Cup/l癟羹 Kab覺: 240 ml. hacminde bardak 繹l癟羹s羹ne kar覺l覺kt覺r. Ekmeklik un olarak elenmi un kar覺l覺覺 yakla覺k 125 gr. d覺r.
 1 TBSP/B羹y羹k l癟羹 Ka覺覺; 15 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.
 1 tsp/K羹癟羹k l癟羹 Ka覺覺; 5 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.)


n Maya i癟in:


Un: 125 gr veya 1 l癟羹 Kab覺 (Ekmek Unu veya Genel Ama癟l覺 Un Kulan覺labilir)

Su: 240 ml veya 1 l癟羹 Kab覺 (Il覺k Damacana suyu)

Maya: 翹 K羹癟羹k Ka覺k 襤nstant Maya (Ekmek Yapma Makinelerinde kullan覺lan Maya) veya Aktif Kuru Maya.


n maya i癟in gerekli malzemeler.n Maya (starter): Bir g羹n 繹nceden haz覺rlanarak, as覺l hamurun  i癟ine kat覺lan ve ekmee deiik aromalar veren eki maya benzeri ekitilmi hamur.


ncelikle un, i癟inde kar覺t覺r覺l覺p kabarmaya b覺rak覺labilecei uygun (cam, seramik veya 癟elik vb. gibi)  bir kaba konulur.


Hemen arkas覺ndan ayet;


襤nstant Maya kullan覺lacak ise unun 羹zerine instant maya serpitirilerek silikon (ya da tel) 癟覺rp覺c覺 ile 癟覺rp覺lmak suretiyle homojen da覺l覺m salan覺r, arkas覺ndan suyun tamam覺 yava yava gezdirilerek kar覺覺ma d繹k羹l羹r.襤nstant maya una serpitirilir, kar覺t覺r覺l覺r, su ilave edilir.

 


Aktif Kuru Maya kullan覺lacak ise 覺l覺k haldeki suyun 羹zerine verilen 繹l癟羹de aktif kuru maya d繹k羹lerek spatula yard覺m覺yla suya kar覺t覺r覺l覺r ve aktif hale gelmesi salan覺r. 5 dk. kadar beklenerek mayal覺 su kar覺覺m覺 unun 羹zerine yava yava gezdirilerek d繹k羹l羹r.Aktif kuru maya 繹nce suda aktif hale getirilir, sonra unun 羹zerine d繹k羹l羹r.Uyar覺: Mayan覺n iyi kar覺mamas覺 durumunda su kab覺n覺n alt覺na toplan覺r ve orada kalabilir.


Kapta bulunan un, maya ve su kar覺覺m覺 tahta spatula ile kuru kar覺覺m kalmay覺ncaya kadar iyice kar覺t覺r覺l覺r.Olduk癟a c覺v覺k bir kar覺覺m elde edilir ve 羹zeri kapat覺l覺r.zeri stre癟 film ya da bone ile 繹rt羹lerek hava almas覺 engellenen kap, mutfakta 20-25 Santigrat Derecelik bir yerde bir gece boyunca (8-12 saat) bekletilerek gluten a覺n覺n oluumu (autolizing/ekitme) salan覺r.Bekleme sonras覺 n Maya ekimi halde g繹r羹lmektedir.As覺l Hamur i癟in:


1. Un: 3 tam 3/5  l癟羹 Kab覺 ya da 450 gr. (Ekmek Unu veya Genel Ama癟l覺 Un)


2. Su: 1 l癟羹 Kab覺 + 1 B羹y羹k Ka覺k ya da 255 ml. (Il覺k Damacana suyu)


3. Maya: 1 K羹癟羹k Ka覺k 襤nstant Maya (Ekmek Makineleri i癟in kullan覺lan maya)


4. Tuz : 1 tam 翻 K羹癟羹k Ka覺k


5. n Mayan覺n tamam覺.


Ekmek Yapma Makinesi (en az 1 Kg. kapasitesi olmal覺d覺r) veya Hamur mikserinde yourmak i癟in:


ncelikle unun 2 l癟羹 Kab覺 (250 gr.) konularak 羹zerine Maya serpilir. Silikon 癟覺rp覺c覺 ile 癟覺rp覺larak (dikkat: tel 癟覺rp覺c覺 EYM'nin kazan覺na zarar verebilir) mayan覺n homojen da覺l覺m覺 salan覺r. Daha sonra 羹zerine bir g羹n 繹nceden haz覺rlanm覺 ve ekitilmi olan n Maya d繹k羹l羹r. Hemen arkas覺ndan suyun 1 l癟羹 Kab覺 kar覺覺m覺n 羹zerine gezdirilerek boalt覺l覺r.Miksere un ve maya konularak 癟覺rp覺l覺r.n maya ve su ilave edilerek 2 dk. yorulur.Bu haliyle Ekmek Yapma Makinesinde Hamur program覺nda, Mikserde ise hamur kademesinde 2 dakika yorulur. B繹ylelikle n Mayan覺n, Un ve Maya ile kar覺覺m覺 salan覺r.


Arkas覺ndan unun kalan k覺sm覺 ve tuz 羹zerlerine ilave edilir,kar覺t覺rmaya devam edilerek k覺vam kontrolu yap覺l覺r.


Uyar覺: Hamur sert ve kuru ise 繹l癟羹l羹 olarak su, 癟ok c覺v覺k ise yine 繹l癟羹l羹 olarak un kar覺t覺r覺larak "kulak memesi" olarak tabir edilen orta yumuakl覺kta bir k覺vam elde edilir. Bardaktan ya da torbadan ilave etmek yerine, 1 B羹y羹k Ka覺k 繹l癟羹s羹 ile un veya su ilave edilmelidir.Kalan un ve tuz ilave edilip kar覺t覺r覺larak k覺vam tespit edilir.Kalan 1 B羹y羹k Ka覺k su da tuzun ard覺ndan azar azar d繹k羹l羹r.Bir B羹y羹k Ka覺k (15 ml) su ilave edilerek kar覺t覺rmaya devam edilir.


Ekmek Yapma Makinesinde program bitene kadar 癟al覺t覺r覺l覺r. Mikserde ise aralarda k覺sa s羹relerle h覺z覺 art覺rarak yap覺lan 10 dakikal覺k yourma s羹resi yeterlidir.
Elle Karmak ve Yourmak i癟in:


Yukar覺daki s覺ra aynen takip edilir. n Maya ve Suyun ilavesi esnas覺nda havuz oluturarak yava yava yedirilmelidir. Tuz ne kadar ge癟 ilave edilirse o denli yourma kolayla覺r. 90ar derecelik a癟覺l覺rla d繹nd羹rmek ve katlayarak bast覺rmak suretiyle yourma en az 15 dakika boyunca ger癟ekletirilir.al覺ma alan覺n覺n haz覺rlanmas覺, hamurun k覺vam覺 ve nihai ekli.Yourman覺n sonunda elastiki, 癟ekince kopmayan, homojen da覺l覺ml覺, parmakla bast覺r覺l覺nca hafif tepki veren ve 羹zerine bast覺r覺ld覺覺nda a癟覺lan 癟ukuru esneyerek kapatan bir hamur ortaya 癟覺kmal覺d覺r.
Zeytinya覺, silikon f覺r癟a yard覺m覺yla kaba s羹r羹l羹r.Kabartma kab覺n覺n i癟ine az miktarda zeytinya覺 d繹k羹l羹r ve el ya da silikon f覺r癟a yard覺m覺yla  yay覺l覺r. Ya覺n fazla k覺sm覺 mutlaka al覺nmal覺d覺r.Yorulmu hamurun mayalanmak 羹zere kabartma kab覺na konulmas覺.Yourulmu olan hamur 羹st羹 p羹r羹zs羹z yar覺m k羹re halinde, kat yerleri alta gelecek ekilde yalanm覺 kab覺n i癟ine konulur ve kab覺n 羹zeri hava almas覺n覺 繹nleyecek ekilde stre癟 film ya da bone ile kaplan覺r.


25 Santigrat Derece civar覺nda bir yerde mayalanmaya al覺n覺r.40 dakika sonra katlanmak 羹zere hamurun al覺nmas覺.Hamur, her 40 dakikada bir, s羹zge癟 yard覺m覺yla hafif癟e un elenmi mat覺n ya da 癟al覺覺labilecek bir alan覺n 羹zerine kabarma kab覺ndan yava癟a al覺n覺r. Silikon spatula ile hamurun kayd覺r覺lmas覺na yard覺mc覺 olunur.Hamurun el ayas覺 ve parmaklar yard覺m覺yla gaz覺n覺n 癟覺kar覺lmas覺Mat覺n 羹zerine inen hamur, 繹ncelikle d繹rt bir yandan as覺larak gerdirilir, el ayas覺 ve parmaklar yard覺m覺yla iyice bast覺r覺larak ezilir ve gaz覺 癟覺kar覺l覺r. Bu esnada hamur pide eklinde yay覺l覺r.Hamurun zarf eklinde katlanmas覺.Pide eklinde yay覺lm覺 hamurun sol taraf覺ndan balanarak zarf eklinde katlama ger癟ekletirilir. Bunun i癟in 繹ncelikle hamurun sol taraf覺ndan unlanm覺 parmaklarla tutulur, hafif癟e kald覺r覺l覺p sola doru 癟ekilir ve hamurun ortas覺na katlanarak b覺rak覺l覺r. Daha sonra ayn覺 ilem sa taraf i癟in yap覺l覺r. Sa taraf hafif癟e tutularak kald覺r覺l覺r, sa tarafa doru biraz 癟ekilerek ortaya doru katlanarak b覺rak覺l覺r. Bu esnada hamur silindirimsi bir hal al覺r. Daha sonra yukar覺dan tutulur, hafif癟e kald覺r覺l覺r, ileri doru 癟ekilerek gerdirilir ve ortaya katlanarak b覺rak覺l覺r. Son olarak aa覺dan tutulur, hafif癟e kald覺r覺l覺r, kendimize doru 癟ekilerek gerdirilir ve katlanarak son 羹st kat覺n 羹zerine b覺rak覺l覺r.


Uyar覺: Bu ilem esnas覺nda hamurun una bulanmas覺 hamuru kurutacak ve k覺vam覺n覺 sertletirecektir. Bu nedenle acemilik harici m羹mk羹n olan en az miktarda unla yap覺lmal覺d覺r.Hamurun kat yeri aa覺da kalacak ekilde toparlan覺r ve kaba konulur.Bu haliyle hamur kavran覺r, kat yerleri aa覺ya gelecek ekilde 癟evrilir 羹st taraf覺 p羹r羹zs羹z yar覺m k羹re haline getirilerek ayn覺 ekilde Kabartma kab覺na konulup, 羹zeri stre癟 film ya da bone ile kaplan覺r, 25 Santigrat Derece ortamda yeni bir 40 dakika daha beklenir.Hamur, ikinci katlama i癟in al覺n覺r ve gerdirilip bast覺r覺larak gaz覺 癟覺kar覺l覺r.
襤kinci katlama da ayn覺 ekilde ger癟ekletirilir.襤kinci katlama sonras覺nda hamur toparlanarak kab覺na al覺n覺r.Bu ekilde 2 defa katlama yap覺larak 120 dakika boyunca ilk kabarma ger癟ekletirilir.


襤lk kabarmas覺n覺 tamamlayan hamur ekillendirilmek 羹zere mat'a al覺n覺r.Daha sonra kabarm覺 olan hamur s羹zge癟 ile hafif unland覺r覺lm覺 mat 羹zerine al覺n覺r. zerine yap覺mayacak ekilde stre癟 film, naylon ya da nemli bir bez konularak 10 dakika dinlendirmeye al覺n覺r. Hamurun 羹zerine yap覺mas覺ndan endie ediliyorsa s羹zge癟 yard覺m覺 ile hafif hafif un sepelenir. Un fazla ka癟arsa hamur kuru bir hal al覺r, dikkat etmek gerekir. Yeni haliyle hamur 10 dakika boyunca genlemeye devam eder.Hamur 羹zeri 繹rt羹lerek 10 dakika dinlendirilir.10 dakika sonunda stre癟 film, naylon veya bez kald覺r覺l覺r. Bu esnada stre癟 film ya da naylonun yap覺mam覺 olmas覺na dikkat etmelidir.Hamur, kesme b覺癟a覺 ile b繹l羹n羹r ve tart覺larak 繹l癟羹l羹r.Dinlenmi ve genlemi olan hamur, yap覺lacak olan ekmein boyutlar覺na uygun olarak hamur kesme b覺癟a覺 ile en az say覺da darbe ile h覺rpalanmadan b繹l羹n羹r. Burada gerekirse tart覺 kullan覺larak kesilen hamurlar tart覺l覺r ve eit a覺rl覺kta ekmek yap覺lmas覺 salan覺r.


Kesilmi olan beze, p羹r羹zs羹z kenar 羹ste kalacak ekilde her iki elin ayas覺 aras覺nda yuvarlanarak topan hale getirilir. Topan覺n 羹st羹 p羹r羹zs羹z olmal覺, ek yerleri ise altta birlemi olmal覺d覺r. Bezeler ilenirken bu ekilde bekletilirler.
Dilimlenen beze ekillendirmeye balan覺r.Kesilmi hamur dilimleri (bezeler) s覺ras覺yla ekillendirilir. Bunun i癟in her bir dilim ayr覺 ayr覺  s覺rayla ilenir. Beze, dilim kesiinin olduu k覺s覺m yukar覺 gelecek ekilde yerletirilir ve el ayas覺 ve parmaklar yard覺m覺yla bast覺r覺larak gaz覺 癟覺kar覺l覺r ve yass覺lat覺r覺l覺r.Bezeye son eklinin verilmesi ilem basamaklar覺.Bezeye son eklinin verilmesi ilemine devam edilir.Daha sonra alt taraftan rulo halinde yukar覺 doru k覺vr覺lmaya balan覺r. Her bir rulo eklindeki k覺v覺rmada hamurun katlanm覺 s覺rt覺 ile yerde yatan k覺sm覺 parmak u癟lar覺 ya da el ayas覺n覺n k繹esi ile birletirilerek biribirine yap覺t覺r覺l覺r. Rulo halinde sarma ilemi sonuna kadar s羹rd羹r羹l羹r. Her bir sarmada ayn覺 ilem tekrarlan覺r. Bu arada hamurun kenarlar覺 da dikkatle birletirilmelidir. Sonu癟ta silindir eklinde ve i癟inden biribiri ile s覺k覺ca birlemi bir rulo ortaya 癟覺kar. Hamur bu haliyle mat ya da y羹zey 羹zerinde hafif hafif yuvarlanarak ekillendirilir. Hamur rulosunun en son yap覺lan ve parmak u癟lar覺 ile birletirilen ek k覺sm覺 羹st tarafa gelecek ekilde yerletirilir.
on ekillendirme i癟in kat yerlerinin ortadan kald覺r覺lmas覺.El ayas覺n覺n yan taraf覺 b覺癟ak gibi kullan覺larak tam ek k覺s覺mlar覺ndan bast覺r覺l覺r ve hamur ortadan boyuna 2 k覺sma derince ayr覺l覺r. Son olarak ayr覺lm覺 k覺s覺mlar覺n u癟lar覺 tekrar parmak u癟lar覺 ya da aya ve bilein birletii k覺s覺m (tecr羹be gerektirir) yard覺m覺yla biribiri ile birletirilir ve daha d羹zg羹n (p羹r羹zs羹z) bir hamur rulosu ortaya 癟覺kar.


Uyar覺: Hamurun p羹r羹zs羹z ve gergin olmas覺 繹zellikle f覺r覺n kabarmas覺n覺n daha fazla olmas覺na imkan tan覺maktad覺r.
Avu癟 ayas覺n覺n k繹esi ile kenarlar覺n ezilerek birletirilmesi.Uyar覺: Hamur, son hali verildiinde p羹r羹zs羹z ve gergin bir y羹zeye sahip olmal覺d覺r.Hamurun son kabarmaya yat覺r覺laca覺 kap veya bez bu arada ayarlan覺r. ayet kal覺p i癟in bir kab覺n覺z mevcut ise i癟i hafif癟e unlan覺r ki, kabarma sonras覺nda kab覺n覺za yap覺arak ekli ve hacmi bozulmas覺n.Somun ekli verilen hamur, kal覺ba yat覺r覺l覺r.Haz覺rlanm覺 olan somun eklindeki hamur itina ile kavranarak kal覺b覺n i癟ine konur, az miktarda un 羹zerine serpitirilir ve hamurun genlemesini bast覺rarak engellemeyecek ekilde bir bez 繹rt羹lerek son kabarmaya b覺rak覺l覺r.Hamurlar son kabarmada 45 dk-1 saat aras覺 bekler.Kap mevcut deil ise Amerikan bezi gibi t羹ys羹z ve havs覺z bir bez al覺n覺r. U癟 taraf覺 hafif癟e yukar覺 gelecek ekilde k繹eye yerletirilir veya uzun ve y羹ksek bir destek yard覺m覺yla desteklenir. Bez 羹zerine yine s羹zge癟 yard覺m覺yla un elenerek unlu bir y羹zey salan覺r. Aksi takdirde ien ve kabaran hamur, al覺m esnas覺nda yap覺abilir. Destein hemen yan覺na ilk somun eklini alm覺 hamur yerletirilir, bez 1 kar覺 y羹kseklikte kat yap覺larak ikinci hamur bu kat覺n yan覺na ayn覺 ekilde yerletirilir. Bu sayede hem iki hamur dememi olur, hem de ekmek k羹reine al覺rken katlanm覺 bezden faydalan覺labilir. Ayn覺 ekilde hamurlar覺n 羹zerine biraz un serpitirilir ve yine genlemeyi engellemeyecek ekilde 羹zerleri 繹rt羹lerek son kabarmaya b覺rak覺l覺r.Son kabarma ortam s覺cakl覺覺na ve hamurun nevine g繹re 45 dakika ile 1 saat aras覺nda s羹rebilir.F覺r覺n taban覺na s覺cak sulu tepsi ve ikinci rafa ekmek ta覺 konulur, 覺s覺 ayarlan覺r, su p羹s羹rteci haz覺rlan覺r.Uyar覺: Hamur, son kabarmas覺na devam ederken, f覺覺na verilmesinden yar覺m saat 繹nceden f覺r覺n a癟覺l覺r, i癟ine, alttan ikinci rafa ekmek/pizza ta覺 yerletirilir ve s覺cakl覺k 230 Santigrat Dereceye ayarlan覺r.
Son kabarmas覺n覺 tamamlam覺 ekmek hamurlar覺.Hamurlar, son kabarmas覺n覺 tamamlay覺p 2 kat覺na eriince ekmek k羹reine konulur. Bu esnada kesinlikle hamurun ezilmesine ya da s覺k覺mas覺na m羹saade edilmemelidir.
Ekmek hamurunun kal覺ptan k羹ree al覺nmas覺 y繹ntemiBunun i癟in:


Hamur kal覺ptan al覺nacak ise; K羹rein 羹zerine biraz un serpitirilir ve unlu k覺s覺m dikkatlice kal覺b覺n 羹zerine yaklat覺r覺l覺r. Kal覺p, k羹rekle birlikte ters 癟evrilerek kal覺p i癟indeki hamur nazik癟e k羹ree aktar覺lm覺 olur.


Hamur bezden al覺nacak ise; biraz ustal覺k ve el becerisine ihtiya癟 duyulacakt覺r. F覺r覺n k羹rei yine 羹zerine bir miktar un serpitirilerek 羹zerine al覺nacak hamura bitiik, paralel hale getirilir. Hamurun 羹zerine konduu kat yap覺lm覺 bezden uygun ekilde tutularak tek bir hamle ile hamur, k羹rein 羹zerine al覺n覺r. Ayn覺 ilem el ile avu癟lanarak yap覺l覺rsa hamur s繹ner ve s覺k覺la覺r. K羹ree alma esnas覺nda HAMURUN PRZSZ KISMI DA襤MA STE GELMEL襤D襤R.
Son eklini alan hamur, verevine uygun ekilde 癟izilir.K羹rein 羹zerine al覺nm覺 ve f覺r覺na verilmek 羹zere olan hamurun pime esnas覺nda rast gele yar覺lmamas覺 i癟in zevkinize ve arzunuza g繹re 羹zerinin 癟izilmesi gerekir. izme ilemi keskin bir b覺癟a覺n ucu, az覺 ya da bir jilet yard覺m覺yla ger癟ekletrilir. izme ileminden 繹nce kesme ilemini ger癟ekletirecek b覺癟ak hafif癟e 覺slat覺l覺r. Yar覺lman覺n sal覺kl覺 olabilmesi i癟in somun ekmein verevine, birinin bittii yerin aksi taraf覺ndan dieri balamak 羹zere, hamur y羹zeyi ile sola doru, 45er Derecelik a癟覺 yapmak art覺yla 1 cm.i ge癟meyecek derinlikte p羹r羹zs羹z kesilmelidir. Hamur, bu kesikler dorultusunda nihai genlemesini ger癟ekletirir.   

UYARI: Bundan sonraki aamalarda s覺cak f覺r覺n ve ekmek/pizza ta覺 ile 癟al覺覺laca覺ndan 癟ok dikkatli olunmal覺, 繹zellikle f覺r覺n kapa覺n覺n ilk a癟覺lmas覺 esnas覺nda y羹z羹n羹z羹n ve cildinizin yanmamas覺 i癟in azami gayret g繹sterilmelidir.F覺r覺n kapa覺 dikkatle aralan覺r, ilk s覺cak havan覺n y羹ze temas etmesinden sak覺n覺larak a癟覺l覺r. ncelikle su p羹sk羹rteci yard覺m覺yla YAN DUVARLARA GELECEK EK襤LDE sal覺 sollu 7-8'er defa su p羹sk羹rt羹lerek yeterli nem salan覺r.


Ard覺ndan da ekillendirilmi ve 癟izilmi olan hamur, f覺r覺n k羹rei yard覺m覺 ile s覺cak ekmek/pizza ta覺n覺n 羹zerine kayd覺r覺larak b覺rak覺l覺r, kayd覺rma esnas覺nda k羹rek 癟ok hafif ekilde ileri geri sars覺larak yard覺mc覺 olunur.UYARI: Hamurun taa konmas覺 esnas覺nda 癟ok sars覺lmas覺 hamuru y覺rtacak ve pime esnas覺nda ekmein simetriinin bozulmas覺na ve istenilmeyen yar覺klar覺n ortaya 癟覺kmas覺na sebebiyet verebilecektir. Dikkatli olunmal覺d覺r.
Ekmekler, buhar destei ile piiyorlar.Uyar覺: Karamelize kabuk ve kabarm覺 doku i癟in piirme esnas覺nda yap覺lmas覺 gereken buhar destei vermektir. Aksi takdirde artisan (el emei) ekmek denilen t羹rde ekmekler piirilemez. Hamur f覺r覺na verilmeden hemen 繹nce bir su p羹sk羹rteci yard覺m覺yla i癟eriye kenarlara gelecek ekilde 7-8'er defa su p羹sk羹rt羹l羹r. Bu buhar ortam覺nda Hamur taa aktar覺l覺r. 襤lk 5-10 dakika i癟inde birka癟 kez ayn覺 ilem tekrarlan覺r. Bir baka y繹ntem de, alt tarafa konulan kab覺n i癟ine balang覺癟ta su konulmamas覺, Hamurun taa aktar覺m覺ndan hemen 繹nce bir miktar s覺cak suyun bu kab覺n i癟ine d繹k羹lerek o anda bolca buhar 癟覺k覺覺n覺n salanmas覺d覺r. Dikkat edilecek konu, tabana konmu kab覺n 覺s覺y覺 emerek ekmein alt覺n覺n pimesine engel olmamas覺d覺r. Bu buhar destei olmad覺覺 s羹rece kabarm覺 ve karamel kabuklu ekmek piirmek neredeyse m羹mk羹n deildir. Bu nedenle bir 癟ok ev ekmei yap覺m覺 esnas覺nda hamur f覺r覺na vermeden 繹nce 羹zeri su ile 覺slat覺lmaktad覺r. Dikkat edilecek bir baka husus ta, i癟eri su p羹sk羹rt羹l羹rken f覺r覺n覺n cidarlar覺n覺n hedef al覺nmas覺, ekmein 羹zerinin dorudan 覺slat覺lmamas覺 gerektiidir. 襤yi pien kabuun ekmein i癟indeki nemi b覺rakmayaca覺n覺 unutmamak gerekir.


Uyar覺: Kabuk fazla pier ve kahverengileir, ancak hen羹z ekmek pimemi ise bu durumda 羹zerine piirme ka覺d覺 koyup piirmeye devam etmek gerekir.


襤lk 10 dakika boyunca 230 Santigrat Derecede ve buhar destei ile pime ilemi devam ettikten sonra 覺s覺 200 Derece Santigrata d羹羹r羹lerek (f覺r覺na ve hamurun olutuu unun kar覺覺m覺na g繹re) 30-45 dakika aras覺nda piirmeye devam edilir. Ekmein i癟 s覺cakl覺覺 85-90 Santigrat Dereceye ulat覺覺 anda pimi demektir. Bunun anla覺lmas覺 i癟in en klasik y繹ntem alt覺na vurulduunda TOK bir ses elde edilmesi ya da 羹zerine k羹rdan saplay覺p 癟覺kard覺覺n覺zda k羹rdana hamur bulamamas覺d覺r.Ekmein pitiini anlamak i癟in alt覺na vurulmas覺.Uyar覺: Hamur f覺r覺na transfer edildikten 20-25 dakika sonra homojen pime salamak amac覺yla ekmek(ler) f覺r覺n i癟inde y繹n deitirilir.


Ekmek, f覺r覺ndan f覺r覺nc覺 k羹rei ya da dorudan f覺r覺n eldiveni ile tutarak 癟覺kar覺l覺r.Ta 羹zerinde piirme ve sonu癟 繹rnekleriTa 羹zerinde piirme ve sonu癟 繹rnekleriHamuru ezmeden yap覺lan Cibatta 繹rnei.Hamurun 癟izilmesinin hamurun ekillenmesini salamas覺.
覺t覺r kabuk ve 癟inemlik doku.Uyar覺: Ekmein f覺r覺ndan al覺nd覺ktan sonra dinlenme aamas覺nda size seslendiini ve bireyler anlatmaya 癟al覺t覺覺n覺 rahatl覺kla duyabilirsiniz.
F覺r覺ndan 癟覺kan ve hemen t羹kenen nefis ta ekmekler.覺kar覺lan ekmek alt覺 hava alacak ekilde 覺zgara 羹zerine yerletirilir, 羹zeri yine hava transferine uygun pamuklu bir bez ile 繹rt羹lerek dinlendilir. Souduktan sonra oda s覺cakl覺覺nda bez ya da ka覺t i癟inde saklan覺r.Pamuklu bir beze sar覺l覺 ekilde 覺zgara 羹zerinde dinlendirilir.Uyar覺: Kabuk 繹zelliklerininkaybolmamas覺 ve hava almas覺n覺n 繹nlenmemesi i癟in naylona sar覺lmamal覺 veya naylon bir saklama kab覺na konulmamal覺d覺r.Saklamaya f覺rsat kalmad覺.


Afiyet olsun.