Tava Ekmei Yap覺m覺: Ad覺m Ad覺m Uygulama
S羹re: 45 dk. + yakla覺k 3 saat.


Zorluk Derecesi: Kolay Seviye.


Ekmek Kalitesi: G羹nl羹k yap覺labilecek, 繹zellikle tost ekmei olarak tavsiye edilir.


Gerekli Malzemeler: Temel tart覺 ve 繹l癟羹 kaplar覺, tel ya da silikon 癟覺rp覺c覺, silikon f覺r癟a, tahta spatula, Kabartma kab覺, yalamak i癟in zeytinya覺, stre癟 film ya da uygun naylon, hamur b覺癟a覺, Hamur alt覺na serilecek uygun bez, un elemeye yarayacak s羹zge癟, F覺r覺n eldiveni, su p羹sk羹rt羹c羹, b羹y羹k boy yap覺maz ekmek tavas覺.Sonu癟; g羹nl羹k olarak yap覺labilecek pratik ekmekler.


n bilgi: Hemen her t羹r tarif, ufak tefek deiiklikler ile ekmek tavas覺nda piebilir hale getirilebilir. Unutulmamas覺 gereken 癟ok c覺v覺k hamurlar ekillendirilemez ve kal覺b覺n 羹zerinde yay覺l覺rlar. Hamurun kal覺p 羹zerinde eklini muhafaza edebilmesi i癟in "kulak memesi" k覺vam覺nda olmas覺 gerekmektedir. Burada detayl覺 anlat覺m yap覺laca覺ndan ayn覺 yol izlenerek bir 癟ok tarif rahatl覺kla uygulanabilir.rnek uygulama olarak g羹nl羹k  yenilebilecek, ayn覺 zamanda  lezzeti art覺r覺c覺 eki maya benzeri bir 繹n maya (starter) kullan覺m覺n覺 da salayacak un, su, tuz ve mayadan m羹teekkil g羹nl羹k ekmek tarifi detayl覺 olarak anlat覺lacakt覺r. 

Uyar覺: n Maya kullan覺lmadan dorudan tarif uygulanmak istenirse yap覺lacak ey 癟ok basittir. n Mayada kullan覺lan malzemeler aynen As覺l Hamura ilave edilir ve ilemlere as覺l hamurundan balan覺r. Dolay覺s覺 ile hem 繹n maya hem de 繹n mayan覺n ekitilme s羹resi atlanm覺 olur.G羹nl羹k Tava Ekmei Tarifi (2 k羹癟羹k ya da 1 b羹y羹k ekmek):( 1 Cup/l癟羹 Kab覺: 240 ml. hacminde bardak 繹l癟羹s羹ne kar覺l覺kt覺r. Ekmeklik un olarak elenmi un kar覺l覺覺 yakla覺k 125 gr. d覺r.
 1 TBSP/B羹y羹k Ka覺k; 15 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.
 1 tsp/K羹癟羹k Ka覺k; 5 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.)


n Maya i癟in:


Un: 125 gr veya 1 l癟羹 Kab覺 (Ekmek Unu veya Genel Ama癟l覺 Un Kulan覺labilir)

Su: 240 ml veya 1 l癟羹 Kab覺 (Il覺k Damacana suyu)

Maya: 翹 K羹癟羹k Ka覺k 襤nstant Maya (Ekmek Yapma Makinelerinde kullan覺lan Maya) veya Aktif Kuru Maya.


n maya i癟in gerekli malzemeler.


n Maya (starter): Bir g羹n 繹nceden haz覺rlanarak, as覺l hamurun  i癟ine kat覺lan ve ekmee deiik aromalar veren eki maya benzeri ekitilmi maya.


ncelikle un, i癟inde kar覺t覺r覺l覺p kabarmaya b覺rak覺labilecei uygun (cam, seramik veya 癟elik vb. gibi)  bir kaba konulur.


Hemen arkas覺ndan ayet;


襤nstant Maya kullan覺lacak ise unun 羹zerine instant maya dorudan serpitirilerek silikon (ya da tel) 癟覺rp覺c覺 ile 癟覺rp覺lmak suretiyle homojen da覺l覺m salan覺r, arkas覺ndan suyun tamam覺 yava yava gezdirilerek kar覺覺ma d繹k羹l羹r.襤nstant maya dorudan una serpitirilir, kar覺t覺r覺l覺r, su ilave edilir.


 

Aktif Kuru Maya kullan覺lacak ise 覺l覺k haldeki suyun 羹zerine verilen 繹l癟羹de aktif kuru maya d繹k羹lerek spatula yard覺m覺yla suya kar覺t覺r覺l覺r ve aktif hale gelmesi salan覺r. 5 dk. kadar beklendikten sonra maya-su kar覺覺m覺 unun 羹zerine yava yava gezdirilerek d繹k羹l羹r.Aktif kuru maya 繹nce suda aktif hale getirilir, sonra unun 羹zerine d繹k羹l羹r.Uyar覺: Mayan覺n iyi kar覺mamas覺 durumunda su kab覺n覺n alt覺na toplan覺r ve orada kalabilir.


Kapta bulunan un, maya ve su kar覺覺m覺 tahta spatula ile kuru kar覺覺m kalmay覺ncaya kadar iyice kar覺t覺r覺l覺r.Olduk癟a c覺v覺k bir kar覺覺m elde edilir ve 羹zeri stre癟 film ya da bone ile 繹rt羹l羹r.zeri stre癟 film ya da bone ile 繹rt羹lerek hava almas覺 engellenen kap, mutfakta 20-25 Santigrat Dereceli bir yerde bir gece boyunca (8-12 saat) bekletilerek gluten a覺n覺n oluumu (autolizing/ekitme) salan覺r.Bekleme sonras覺 n Maya ekimi halde g繹r羹lmektedir.
As覺l Hamur i癟in:


1. Un: 3 tam 3/5  l癟羹 Kab覺 ya da 450 gr. (Ekmek Unu veya Genel Ama癟l覺 Un)


2. Su: 1 l癟羹 Kab覺 + 1 B羹y羹k Ka覺k ya da 255 ml (Il覺k Damacana suyu)


3. Maya: 1 K羹癟羹k Ka覺k 襤nstant Maya (Ekmek Makineleri i癟in kullan覺lan maya)


4. Tuz : 1.5 K羹癟羹k Ka覺k


5. n Mayan覺n tamam覺.Ekmek Yapma Makinesi (en az 1 Kg. kapasitesi olmal覺d覺r) veya Hamur mikserinde yourmak i癟in:


ncelikle unun 2 l癟羹 Kab覺 (250 gr.) konularak 羹zerine Maya serpilir. Silikon 癟覺rp覺c覺 ile 癟覺rp覺larak (dikkat: tel 癟覺rp覺c覺 EYM'nin kazan覺na zarar verebilir) mayan覺n homojen da覺l覺m覺 salan覺r. Daha sonra 羹zerine bir g羹n 繹nceden haz覺rlanm覺 ve ekitilmi olan n Maya d繹k羹l羹r. Hemen arkas覺ndan suyun 1 l癟羹 Kab覺 kar覺覺m覺n 羹zerine gezdirilerek boalt覺l覺r.Miksere un ve maya konularak 癟覺rp覺l覺r.n maya ve su ilave edilerek 2 dk. yorulur.Bu haliyle Ekmek Yapma Makinesinde Hamur program覺nda, Mikserde ise hamur kademesinde 2 dakika yorulur. B繹ylelikle n Mayan覺n, Un ve Maya ile kar覺覺m覺 salan覺r.Kalan un ve tuz ilave edilip yorularak k覺vam kontrolu yap覺l覺r.


Arkas覺ndan unun kalan k覺sm覺 ve tuz 羹zerlerine ilave edilir, yourmaya devam edilerek k覺vam kontrolu yap覺l覺r.


Uyar覺: Maya sert ve kuru ise B羹y羹k Ka覺kla su, 癟ok c覺v覺k ise yine B羹y羹k Ka覺kla un ilave edilir.Bir B羹y羹k Ka覺k (15 ml) su ilave edilerek yourmaya devam edilir.Kalan 1 B羹y羹k Ka覺k (1 TBSP/ 15 ml) su da tuzun ard覺ndan azar azar d繹k羹l羹r.


Ekmek Yapma Makinesinde program bitene kadar 癟al覺t覺r覺l覺r. Mikserde ise aralarda k覺sa s羹relerle h覺z覺 art覺rarak yap覺lan 10 dakikal覺k yourma s羹resi yeterlidir.


 
Uyar覺: C覺v覺k olmayan bir hamur k覺vam覺 elde edilecek ekilde 1 Yemekka覺覺 (1 TSP/Tablespoon) 繹l癟羹leri ile un veya su ilave edilebilir.Elle Karmak ve Yourmak i癟in:


Yukar覺daki s覺ra aynen takip edilir. n Maya ve Suyun ilavesi esnas覺nda havuz oluturarak yava yava yedirilmelidir. Tuz ne kadar ge癟 ilave edilirse o denli yourma kolayla覺r. 90ar derecelik a癟覺l覺rla d繹nd羹rmek ve katlayarak bast覺rmak suretiyle yourma en az 15 dakika boyunca ger癟ekletirilir.al覺ma alan覺n覺n haz覺rlanmas覺, hamurun k覺vam覺 ve nihai ekli.Yourman覺n sonunda elastiki, 癟ekince kopmayan, homojen da覺l覺ml覺, parmakla bast覺r覺l覺nca hafif tepki veren ve a癟覺lan 癟ukuru esneyerek kapatabilen bir hamur ortaya 癟覺kmal覺d覺r.Zeytinya覺, silikon f覺r癟a yard覺m覺yla s羹r羹l羹r.Kabarma kab覺n覺n i癟ine az miktar zeytinya覺 d繹k羹l羹r ve el ya da silikon f覺r癟a yard覺m覺yla  yay覺l覺r. Zeytin ya覺n覺n fazlas覺 mutlaka al覺nmal覺d覺r.Yorulmu hamurun mayalanmak 羹zere kab覺na konulmas覺.Yourulmu olan hamur 羹st羹 p羹r羹zs羹z yar覺m k羹re halinde, kat yerleri alta gelecek ekilde yalanm覺 kab覺n i癟ine konulur ve kab覺n 羹zeri hava almas覺n覺 繹nleyecek ekilde stre癟 film ya da bone ile kaplan覺r.


25 Santigrat Derece civar覺nda bir yerde mayalanmaya al覺n覺r.40 dakika sonra katlanmak 羹zere hamurun al覺nmas覺.Hamur, iki defa olmak 羹zere; 40 dakikada bir, s羹zge癟 yard覺m覺yla hafif癟e un elenmi mat覺n ya da 癟al覺覺labilecek bir alan覺n 羹zerine kabarma kab覺ndan yava癟a al覺n覺r. Silikon spatula ile hamurun kayd覺r覺lmas覺na yard覺mc覺 olunur.
Hamurun gerdirildikten sonra, el ayas覺 ve parmaklar yard覺m覺yla gaz覺n覺n 癟覺kar覺lmas覺.Mat覺n 羹zerine inen hamur, 繹nce d繹rt bir yana gerdirilir, arkas覺ndan el ayas覺 ve parmaklar yard覺m覺yla iyice bast覺r覺larak ezilir ve gaz覺 癟覺kar覺l覺r. Bu esnada hamur pide eklinde yay覺l覺r.
Hamurun zarf eklinde katlanmas覺.Pide eklinde yay覺lm覺 hamurun sol taraf覺ndan (bizim sa taraf覺m覺z) balanarak zarf eklinde katlama ger癟ekletirilir. Bunun i癟in 繹ncelikle hamurun sol taraf覺ndan unlanm覺 parmaklarla tutulur, hafif癟e kald覺r覺l覺p sola doru 癟ekilir ve hamurun ortas覺na katlanarak b覺rak覺l覺r. Daha sonra ayn覺 ilem sa taraf i癟in yap覺l覺r. Sa taraf hafif癟e tutularak kald覺r覺l覺r, sa tarafa doru biraz 癟ekilerek ortaya doru katlanarak b覺rak覺l覺r. Bu esnada hamur silindirimsi bir hal al覺r. Daha sonra yukar覺dan tutulur, hafif癟e kald覺r覺l覺r, ileri doru 癟ekilerek gerdirilir ve ortaya katlanarak b覺rak覺l覺r. Son olarak aa覺dan tutulur, hafif癟e kaldr覺l覺r, kendimize doru 癟ekilerek gerdirilir ve katlanarak son 羹st kat覺n 羹zerine b覺rak覺l覺r.Hamurun kat yeri aa覺da kalacak ekilde toparlan覺r ve kaba konulur.Bu haliyle hamur kavran覺r, kat yerleri aa覺ya gelecek ekilde 癟evrilir 羹st taraf覺 p羹r羹zs羹z yar覺m k羹re haline getirilerek ayn覺 ekilde Kabartma kab覺na konulup, 羹zeri stre癟 film ya da bone ile kaplan覺r, 25 Santigrat Derece ortamda yeni bir 40 dakika daha beklenir.Hamur, ikinci katlama i癟in al覺n覺r, gerdirilir ve bast覺r覺larak gaz覺 癟覺kar覺l覺r.襤kinci katlama ger癟ekletirilir.襤kinci katlama sonras覺nda hamur toparlanarak kab覺na al覺n覺r.Bu ekilde 2 defa katlama yap覺larak 120 dakika boyunca ilk kabarma ger癟ekletirilir.襤lk kabarmas覺n覺 tamamlayan hamur ekillendirilmek 羹zere mat'a al覺n覺r.Daha sonra iyice kabarm覺 olan hamur s羹zge癟 ile hafif unland覺r覺lm覺 mat 羹zerine al覺n覺r.Hamur 羹zeri 繹rt羹lerek 10 dakika dinlendirilir.zerine yap覺mayacak ekilde stre癟 film, naylon ya da nemli bir bez koyularak 10 dakika boyunca dinlendirmeye al覺n覺r.


Uyar覺: Hamurun 羹zerine yap覺mas覺ndan endie ediliyorsa s羹zge癟 yard覺m覺 ile hafif hafif un sepelenir. Un fazla ka癟arsa hamur kuru bir hal al覺r, dikkat etmek gerekir.


10 dakika sonunda stre癟 film, naylon veya bez kald覺r覺l覺r. Bu esnada stre癟 film ya da naylonun yap覺mam覺 olmas覺na dikkat etmelidir.Hamur, kesme b覺癟a覺 ile b繹l羹n羹r ve tart覺larak 繹l癟羹l羹r.


Dinlenmi ve genlemi olan hamur, yap覺lacak olan ekmein boyutlar覺na uygun olarak hamur kesme b覺癟a覺 ile en az say覺da darbe ile h覺rpalamadan b繹l羹n羹r. Burada gerekirse tart覺 kullan覺larak kesilen hamurlar tart覺l覺r ve eit oranlarda ekmek yap覺lmas覺 salan覺r.Dilimlenen hamur ekillendirmeye balan覺r.Kesilmi hamur dilimleri s覺ras覺yla ekillendirilir. Bunun i癟in her bir dilim ayr覺 ayr覺  s覺rayla ilenir. Hamur dilimi, dilim kesiinin olduu k覺s覺m yukar覺 gelecek ekilde yerletirilir ve el ayas覺 ve parmaklar yard覺m覺yla bast覺r覺larak gaz覺 癟覺kar覺l覺r ve yass覺lat覺r覺l覺r.


Tava ekmeinde hamura ekil vermek ta ekmeine nazaran daha kolayd覺r. Burada 繹nemli olan kesilmi olan bezenin somun haline getirme esnas覺nda boyunun ekmek tavas覺 kadar olmas覺d覺r. Boyu ekmek tavas覺n覺 ge癟er ya da k覺sa kal覺rsa, tavan覺n i癟inde eit hacim kazanamaz.Hamurun son eklinin verilmesi ilem basamaklar覺.


Hamurun son eklinin verilmesi ilemine devam.Daha sonra alt taraftan rulo halinde yukar覺 doru k覺vr覺lmaya balan覺r. Her bir rulo eklindeki k覺v覺rmada hamurun katlanm覺 s覺rt覺 ile yerde yatan k覺sm覺 parmak u癟lar覺 ile birletirilerek biribirine yap覺t覺r覺l覺r. Rulo halinde sarma ilemi sonuna kadar s羹rd羹r羹l羹r. Her bir sarmada ayn覺 ilem tekrarlan覺r. Bu arada hamurun kenarlar覺 da dikkatle birletirilmelidir. Sonu癟ta ekmek tavas覺 boyunda, silindir eklinde ve i癟inden biribiri ile s覺k覺ca birlemi bir rulo ortaya 癟覺kar. Hamur bu haliyle mat ya da y羹zey 羹zerinde hafif hafif yuvarlanarak ekillendirilir. Hamur rulosunun en son yap覺lan ve parmak u癟lar覺 ile birletirilen ek k覺sm覺 ALT TARAFA gelecek ekilde hafif癟e yalanm覺 ekmek tavas覺na yerletirilir.


Uyar覺: Hamur, son hali verildiinde p羹r羹zs羹z ve gergin bir y羹zeye sahip olmal覺d覺r.


Kal覺plar覺n i癟leri hafif癟e yalanarak haz覺rlan覺r.


Hamurun son kabarmaya yat覺r覺laca覺 ve i癟inde pime ilemi ger癟ekleecek ekmek kal覺plar覺 bu esnada ayarlan覺r. Tarif 2 adet k羹癟羹k ya da 1 adet b羹y羹k ekmek i癟in olsa da her ikisinin de g繹sterilmesi amac覺 ile 1 adet k羹癟羹k, 1 adet de b羹y羹k ekmek tavas覺 hafif癟e yalanarak haz覺rland覺.


Somun ekli verilen hamur, ek yerleri aa覺ya gelecek ekilde kal覺ba yat覺r覺l覺r.


Haz覺rlanm覺 olan somun eklindeki hamurlar itina ile kavranarak uygun kal覺plar覺n i癟ine ek yerleri aa覺ya gelecek ekilde konur, az miktarda un 羹zerine serpitirilir ve hamurun genlemesini bast覺rarak engellemeyecek ekilde bir bez 繹rt羹lerek son kabarmaya b覺rak覺l覺r.Hamurlar son kabarmada ekmek tavalar覺nda 45 dk.-1 saat aras覺 bekler.


Son kabarma ortam s覺cakl覺覺na ve hamurun nevine g繹re 45 dakika ile 1 saat aras覺nda s羹rebilir. Burada da, hamurun kab覺 doldurmas覺 ve ortas覺n覺n da bir ka癟 cm y羹kselmesi yeterlidir. Kenarlar覺ndan tama yaparsa pime esnas覺nda kab覺n kenarlar覺ndan taar.


Hamurlar tavalar覺nda, son kabarmas覺na devam ederken, f覺r覺n覺n yeterli s覺cakl覺a ulamas覺 i癟in (f覺r覺n覺na g繹re) 15 dakika - yar覺m saat 繹nceden f覺r覺n a癟覺l覺r, i癟ine, alttan ikinci rafa 覺zgaras覺 yerletirilir ve s覺cakl覺k 220 Santigrat Dereceye ayarlan覺r.UYARI: Bundan sonraki aamalarda s覺cak f覺r覺n  ile 癟al覺覺laca覺ndan 癟ok dikkatli olunmal覺, 繹zellikle f覺r覺n kapa覺n覺n ilk a癟覺lmas覺 esnas覺nda y羹z羹n羹z羹n ve cildinizin yanmamas覺 i癟in azami gayret g繹sterilmelidir.Hamurlar f覺r覺na verilmeden hemen 繹nce F覺r覺n kapa覺 dikkatle aralan覺r, ilk s覺cak havan覺n y羹ze temas etmesinden sak覺n覺larak a癟覺l覺r. ncelikle su p羹sk羹rteci yard覺m覺yla YAN DUVARLARA GELECEK EK襤LDE sal覺 sollu 7-8'er defa su p羹sk羹rt羹lerek yeterli nem salan覺r.


Daha sonra ekmek tavalar覺 al覺narak s覺cak durumda olan f覺r覺ndaki 覺zgaran覺n 羹zerine uzunlamas覺na yerletirilir. F覺r覺n kapa覺n覺n a癟覺l覺覺 esnas覺nda dikkatle aralayarak, d覺ar覺ya akan s覺cak havadan korunmak gerektii unutulmamal覺d覺r.
Ekmekler, buhar destei ile kal覺plar覺nda piiyorlar.
Uyar覺: Karamelize kabuk ve kabarm覺 doku i癟in piirme esnas覺nda yap覺lmas覺 gereken buhar destei vermektir. Aksi takdirde artisan (el emei) ekmek denilen t羹rde ekmekler piirilemez. Hamur f覺r覺na verilmeden hemen 繹nce bir su p羹sk羹rteci yard覺m覺yla i癟eriye kenarlara gelecek ekilde 7-8'er defa su p羹sk羹rt羹l羹r. Bu buhar ortam覺nda kal覺plar 覺zgaraya yerletirilir. 襤lk 5-10 dakika i癟inde birka癟 kez ayn覺 ilem tekrarlanabilir. Bir baka y繹ntem de, alt tarafa konulan kab覺n i癟ine balang覺癟ta su konulmamas覺, Kal覺plar覺n 覺zgaraya konulmas覺ndan hemen 繹nce bir miktar s覺cak suyun bu kab覺n i癟ine d繹k羹lerek o anda bolca buhar 癟覺k覺覺n覺n salanmas覺d覺r. Ancak, f覺r覺n覺n alt覺na kona kab覺n 覺s覺y覺 souyarak ekmein alt覺n覺n pimesine mani plabilecei unutulmamal覺d覺r. Bu buhar destei olmad覺覺 s羹rece kabarm覺 ve karamel kabuklu ekmek piirmek olduk癟a zordur. Bu nedenle bir 癟ok ev ekmei yap覺m覺 esnas覺nda hamur f覺r覺na vermeden 繹nce 羹zeri su ile 覺slat覺lmaktad覺r. Dikkat edilecek bir baka husus ta, i癟eri su p羹sk羹rt羹l羹rken f覺r覺n覺n cidarlar覺n覺n hedef al覺nmas覺, ekmein 羹zerinin dorudan 覺slat覺lmamas覺 gerektiidir. 襤yi pien kabuun ekmein i癟indeki nemi b覺rakmayaca覺n覺 unutmamak gerekir.


Uyar覺: Kabuk fazla pier ve kahverengileir, ancak hen羹z ekmek pimemi ise bu durumda 羹zerini piirme ka覺d覺 ile sar覺p piirmeye devam etmek gerekir.


襤lk 10 dakika boyunca 220 Santigrat Derecede ve buhar destei ile pime ilemi devam ettikten sonra 覺s覺 200 Santigrat Dereceye d羹羹r羹lerek (f覺r覺na ve hamurun olutuu unun kar覺覺m覺na g繹re) 45-60 dakika aras覺nda piirmeye devam edilir. Ekmek kal覺p i癟inde pitii i癟in alt覺na vurarak kontrol m羹mk羹n olmad覺覺ndan, ekmein genel durumunu, ya kabuun karamelleerek tavadan ayr覺lmas覺ndan ya da 羹st羹ne bat覺r覺lan k羹rdana hamur bulamamas覺ndan anlayabilirsiniz.


Uyar覺: Hamur, ekmek kal覺b覺 i癟inde f覺r覺na verildikten 20-25 dakika sonra homojen pime salamak amac覺yla kal覺plar f覺r覺n i癟inde y繹n deitirilir.


Pien ekmeklerin i癟inde bulunduu kal覺plar, f覺r覺ndan f覺r覺n eldivenleri yard覺m覺yla tutarak teker teker al覺n覺r, ters 癟evrilerek  i癟inden ekmekler kolayca 癟覺kar覺l覺r. Bu esnada ekmeklerin iyi pimedii anla覺l覺rsa kal覺plar覺na konularak vakit ge癟irmeden yeniden f覺r覺na verilebilir.
B羹y羹k kal覺pta pien ekmek.K羹癟羹k kal覺pta pien ekmek.Her iki ekmekte iyi kabarm覺 ve pimi durumda.Uyar覺: Ekmein f覺r覺ndan al覺nd覺ktan sonra dinlenme aamas覺nda size seslendiini ve bireyler anlatmaya 癟al覺t覺覺n覺 rahatl覺kla duyabilirsiniz.
襤nce kabuk ve 癟inemeye gelen bir doku.覺kar覺lan ekmek alt覺 hava alacak ekilde 覺zgara 羹zerine yerletirilir, 羹zeri yine hava transferine uygun pamuklu bir bez ile 繹rt羹lerek dinlendilir. Souduktan sonra oda s覺cakl覺覺nda bez ya da ka覺t i癟inde saklan覺r.Tava ekmei 繹rnekleri.Kabuk rnekleri.Uyar覺: Kabuk 繹zelliklerinink aybolmamas覺 ve hava almas覺n覺n 繹nlenmemesi i癟in naylona sar覺lmamal覺 veya naylon bir saklama kab覺na konulmamal覺d覺r.Pamuklu bir beze sar覺l覺 ekilde 覺zgara 羹zerinde dinlendirilir.


Afiyet olsun.