Torbada Ekmek Yap覺m覺: Ad覺m Ad覺m Uygulama
S羹re: 45 dk. + yakla覺k 3 saat.


Zorluk Derecesi:  Kolay.


Ekmek Kalitesi: Torbas覺na uygun ekil alan kabuk ve dokusu nefis ekmekler.


Gerekli Malzemeler: Temel tart覺 ve 繹l癟羹 kaplar覺, tel ya da silikon 癟覺rp覺c覺, silikon f覺r癟a, tahta spatula, Kabartma kab覺, yalamak i癟in zeytinya覺, stre癟 film ya da uygun naylon, hamur kesme b覺癟a覺,  un elemeye yarayacak s羹zge癟, F覺r覺n eldiveni, ekmek/pizza ta覺, hamuru koymak i癟in k羹rek ya da benzeri ayg覺t, 2 adet tavuk piirme torbas覺.Sonu癟; karamellenmi kabuk ve 癟ineme zevki veren dokuya sahip nefis ekmekler.


n bilgi: Hemen her t羹r tarif, ufak tefek deiiklikler ile bu y繹nemle piebilir hale getirilebilir. Hamurun pimesi yanmaz torba i癟inde olduundan kendi rutubeti ile pime ger癟ekleir ve ger癟ekten ilgin癟 bir lezzet ortaya 癟覺kar. Burada detayl覺 anlat覺m yap覺laca覺ndan ayn覺 yol izlenerek bir 癟ok tarif rahatl覺kla uygulanabilir.rnek uygulama olarak g羹nl羹k  yenilebilecek, ayn覺 zamanda  lezzeti art覺r覺c覺 eki maya benzeri bir 繹n maya (starter) kullan覺m覺n覺 da salayacak un, su, tuz ve mayadan m羹teekkil g羹nl羹k ekmek tarifi detayl覺 olarak anlat覺lacakt覺r. 

Uyar覺: n Maya kullan覺lmadan dorudan tarif uygulanmak istenirse yap覺lacak ey 癟ok basittir. n Mayada kullan覺lan malzemeler aynen As覺l Hamura ilave edilir ve ilemlere as覺l hamurundan balan覺r. Dolay覺s覺 ile hem 繹n maya hem de 繹n mayan覺n ekitilme s羹resi atlanm覺 olur.G羹nl羹k Torba Ekmei Tarifi (襤ri 1, K羹癟羹k 2 Adet):( 1 Cup/l癟羹 Kab覺: 240 ml. hacminde bardak 繹l癟羹s羹ne kar覺l覺kt覺r. Ekmeklik un olarak elenmi un kar覺l覺覺 yakla覺k 125 gr. d覺r.
 1 TBSP/B羹y羹k Ka覺k; 15 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.
 1 tsp/K羹癟羹k Ka覺k; 5 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.)


n Maya i癟in:


Un: 125 gr veya 1 l癟羹 Kab覺 (Ekmek Unu veya Genel Ama癟l覺 Un Kullan覺labilir)

Su: 240 ml veya 1 l癟羹 Kab覺 (Il覺k Damacana suyu)

Maya: 翹 K羹癟羹k Ka覺k 襤nstant Maya (Ekmek Yapma Makinelerinde kullan覺lan Maya) veya Aktif Kuru Maya.


n maya i癟in gerekli malzemeler.n Maya (starter): Bir g羹n 繹nceden haz覺rlanarak, as覺l hamurun  i癟ine kat覺lan ve ekmee deiik aromalar veren eki maya benzeri ekitilmi maya.


ncelikle un, i癟inde kar覺t覺r覺l覺p kabarmaya b覺rak覺labilecei uygun (cam, seramik veya 癟elik vb. gibi)  bir kaba konulur.


Hemen arkas覺ndan ayet;


襤nstant Maya kullan覺lacak ise unun 羹zerine instant maya dorudan serpitirilerek silikon (ya da tel) 癟覺rp覺c覺 ile 癟覺rp覺lmak suretiyle homojen da覺l覺m salan覺r, arkas覺ndan suyun tamam覺 yava yava gezdirilerek kar覺覺ma d繹k羹l羹r.襤nstant maya dorudan unun 羹zerine serpitirilir, kar覺t覺r覺l覺r, su ilave edilir.


 

Aktif Kuru Maya kullan覺lacak ise 覺l覺k haldeki suyun 羹zerine verilen 繹l癟羹de aktif kuru maya d繹k羹lerek spatula yard覺m覺yla suya kar覺t覺r覺l覺r ve aktif hale gelmesi salan覺r. 5 dk. kadar beklenerek maya-su kar覺覺m覺 unun 羹zerine yava yava gezdirilerek d繹k羹l羹r.Aktif kuru maya 繹nce suda aktif hale getirilir, sonra unun 羹zerine d繹k羹l羹r.Uyar覺: Mayan覺n iyi kar覺mamas覺 durumunda su kab覺n覺n alt覺na toplan覺r ve orada kalabilir.


Kapta bulunan un, maya ve su kar覺覺m覺 tahta spatula ile kuru kar覺覺m kalmay覺ncaya kadar iyice kar覺t覺r覺l覺r.Olduk癟a c覺v覺k bir kar覺覺m elde edilir ve 羹zeri stre癟 film ya da du bonesi ile kapat覺l覺r.


zeri stre癟 film ya da bone ile 繹rt羹lerek hava almas覺 engellenen kap, mutfakta 20-25 Santigrat Dereceli bir yerde bir gece boyunca (8-12 saat) bekletilerek gluten a覺n覺n oluumu (autolizing/ekitme) salan覺r.Bekleme sonras覺 n Maya ekimi halde g繹r羹lmektedir.
As覺l Hamur i癟in:


1. Un: 3 tam 3/5 l癟羹 Kab覺 ya da 450 gr. (Ekmek Unu veya Genel Ama癟l覺 Un)


2. Su: 1 l癟羹 Kab覺 + 1 B羹y羹k Ka覺k ya da 255 ml (Il覺k Damacana suyu)


3. Maya: 1 K羹癟羹k Ka覺k 襤nstant Maya (Ekmek Makineleri i癟in kullan覺lan maya)


4. Tuz : 1.5 K羹癟羹k Ka覺k


5. n Mayan覺n tamam覺.Ekmek Yapma Makinesi (en az 1 Kg. kapasitesi olmal覺d覺r) veya Hamur mikserinde yourmak i癟in:


ncelikle kazana ya da miksere 2 l癟羹 Kab覺 un (250 gr.) konularak 羹zerine Maya serpilir. Silikon 癟覺rp覺c覺 ile 癟覺rp覺larak (dikkat: tel 癟覺rp覺c覺 EYM'nin kazan覺na zarar verebilir) mayan覺n homojen da覺l覺m覺 salan覺r. Daha sonra 羹zerine bir g羹n 繹nceden haz覺rlanm覺 ve ekitilmi olan n Maya d繹k羹l羹r. Hemen arkas覺ndan suyun 1 l癟羹 Kab覺 kar覺覺m覺n 羹zerine gezdirilerek boalt覺l覺r.Miksere un ve maya konularak 癟覺rp覺l覺r.n maya ve su ilave edilerek 2 dk. yorulur.Bu haliyle Ekmek Yapma Makinesinde Hamur program覺nda, Mikserde ise hamur kademesinde 2 dakika yorulur. B繹ylelikle n Mayan覺n, Un ve Maya ile kar覺覺m覺 salan覺r.


Arkas覺ndan unun kalan k覺sm覺 ve tuz 羹zerlerine ilave edilir,kar覺t覺rmaya devam edilerek k覺vam kontrolu yap覺l覺r.Uyar覺: Maya sert ve kuru ise 繹l癟羹l羹 olarak su, 癟ok c覺v覺k ise yine 繹l癟羹l羹 olarak un kar覺t覺r覺l覺r.
Kalan un ve tuz ilave edilip yorulurken k覺vam kontrol edilir.Kalan 1 B羹y羹k Ka覺k (15 ml) su da tuzun ard覺ndan azar azar d繹k羹l羹r.Bir B羹y羹k Ka覺k (15 ml) su ilave edilerek yourmaya devam edilir.


Ekmek Yapma Makinesinde yourma ilemi bitene kadar 癟al覺t覺r覺l覺r. Mikserde ise aralarda k覺sa s羹relerle h覺z覺 art覺rarak yap覺lan 10 dakikal覺k yourma s羹resi yeterlidir.


 
Uyar覺: "Kulak Memesi" k覺vam覺 elde edilecek ekilde, 1 Yemekka覺覺 (1 TSP/Tablespoon) 繹l癟羹leri ile un veya su ilave edilebilir.Elle Karmak ve Yourmak i癟in:


Yukar覺daki s覺ra aynen takip edilir. n Maya ve Suyun ilavesi esnas覺nda havuz oluturarak yava yava yedirilmelidir. Tuz ne kadar ge癟 ilave edilirse o denli yourma kolayla覺r. 90ar derecelik a癟覺l覺rla d繹nd羹rmek ve katlayarak bast覺rmak suretiyle yourma en az 15 dakika boyunca ger癟ekletirilir.al覺ma alan覺n覺n haz覺rlanmas覺, hamurun k覺vam覺 ve nihai ekli.Yourman覺n sonunda elastiki, 癟ekince kopmayan, homojen da覺l覺ml覺, parmakla bast覺r覺l覺nca hafif tepki veren ve a癟覺lan 癟ukuru esneyerek kapatan bir hamur ortaya 癟覺kmal覺d覺r.Zeytinya覺, silikon f覺r癟a yard覺m覺yla s羹r羹l羹r.Kabarma kab覺n覺n i癟ine az miktar zeytinya覺 d繹k羹l羹r ve el ya da silikon f覺r癟a yard覺m覺yla  yay覺l覺r. Fazlal覺k ya al覺nmal覺d覺r.Yorulmu hamurun mayalanmak 羹zere kab覺na konulmas覺.Yourulmu olan hamur 羹st羹 p羹r羹zs羹z yar覺m k羹re halinde, kat yerleri alta gelecek ekilde yalanm覺 kab覺n i癟ine konulur ve kab覺n 羹zeri hava almas覺n覺 繹nleyecek ekilde stre癟 film ya da bone ile kaplan覺r.25 Santigrat Derece civar覺nda bir yerde mayalanmaya al覺n覺r.40 dakika sonra katlanmak 羹zere hamurun al覺nmas覺.Hamur, 襤ki kez olak 羹zere; 40 dakikada bir, s羹zge癟 yard覺m覺yla hafif癟e un elenmi mat覺n ya da 癟al覺覺labilecek bir alan覺n 羹zerine kabartma kab覺ndan yava癟a al覺n覺r. Silikon spatula ile hamurun kayd覺r覺lmas覺na yard覺mc覺 olunur.
Hamurun gerdirilmesinden sonra, el ayas覺 ve parmaklar yard覺m覺yla gaz覺n覺n 癟覺kar覺lmas覺.Mat覺n ya da tezgah覺n 羹zerine al覺nan hamur, el ayas覺 ve parmaklar yard覺m覺yla iyice bast覺r覺larak ezilir ve gaz覺 癟覺kar覺l覺r. Bu esnada hamur pide eklinde yay覺l覺r. ayet hamurun puf puf ve ekmein bol g繹zenekli olmas覺 isteniyorsa bu ad覺m ge癟ilir, tam aksine i癟indeki gaz kabarc覺klar覺n覺n ka癟mamas覺 ve hamurun s覺k覺mamas覺 i癟in daha dikkatli  davran覺l覺r.Hamurun zarf eklinde katlanmas覺.Pide eklinde yay覺lm覺 hamurun sol taraf覺ndan (bize g繹re sa) balanarak zarf eklinde katlama ger癟ekletirilir. Bunun i癟in 繹ncelikle hamurun sol taraf覺ndan unlanm覺 parmaklarla tutulur, hafif癟e kald覺r覺l覺p sola doru 癟ekilir ve hamurun ortas覺na katlanarak b覺rak覺l覺r. Daha sonra ayn覺 ilem sa taraf i癟in yap覺l覺r. Sa taraf hafif癟e tutularak kald覺r覺l覺r, sa tarafa doru biraz 癟ekilerek ortaya doru katlanarak b覺rak覺l覺r. Bu esnada hamur silindirimsi bir hal al覺r. Daha sonra yukar覺dan tutulur, hafif癟e kald覺r覺l覺r, ileri doru 癟ekilerek gerdirilir ve ortaya katlanarak b覺rak覺l覺r. Son olarak aa覺dan tutulur, hafif癟e kaldr覺l覺r, kendimize doru 癟ekilerek gerdirilir ve katlanarak son 羹st kat覺n 羹zerine b覺rak覺l覺r. Hamuru ezmeden katlamak i癟in de ayn覺 ekilde soldan, sadan, yukar覺dan ve aa覺dan biraz s羹nd羹r羹lmek suretiyle ayn覺 ilem ger癟ekletirilir.
Hamurun kat yeri aa覺da kalacak ekilde toparlan覺r ve kaba konulur.Bu haliyle hamur kavran覺r, kat yerleri aa覺ya gelecek ekilde 癟evrilir 羹st taraf覺 p羹r羹zs羹z yar覺m k羹re haline getirilerek ayn覺 ekilde Kabartma kab覺na konulup, 羹zeri stre癟 film ya da bone ile kaplan覺r, 25 Santigrat Derece ortamda yeni bir 40 dakika daha beklenir.Hamur, ikinci katlama i癟in al覺n覺r ve bast覺r覺larak gaz覺 癟覺kar覺l覺r.ayet hamurun puf puf ve ekmein bol g繹zenekli olmas覺 isteniyorsa hamurun bast覺r覺larak ezilmesi ad覺m覺 ge癟ilir, tam aksine i癟indeki gaz kabarc覺klar覺n覺n ka癟mamas覺 ve hamurun s覺k覺mamas覺 i癟in daha dikkatli  davran覺l覺r.襤kinci katlama ger癟ekletirilir.Hamuru ezmeden katlamak i癟in de ayn覺 ekilde s覺ras覺yla soldan, sadan, yukar覺dan ve aa覺dan biraz s羹nd羹r羹lmek suretiyle katlama ilemleri ger癟ekletirilir.襤kinci katlama sonras覺nda hamur toparlanarak kab覺na al覺n覺r.Bu ekilde 2 defa katlama yap覺larak 120 dakika boyunca ilk kabarma ger癟ekletirilir.襤lk kabarmas覺n覺 tamamlayan hamur ekillendirmek 羹zere mat'a al覺n覺r.Daha sonra kabarm覺 olan hamur s羹zge癟 ile hafif unland覺r覺lm覺 mat 羹zerine al覺n覺r. zerine yap覺mayacak ekilde stre癟 film, naylon ya da nemli bir bez koyularak 10 dakika dinlendirmeye al覺n覺r. Hamurun 羹zerine yap覺mas覺ndan endie ediliyorsa s羹zge癟 yard覺m覺 ile hafif hafif un sepelenir. Un fazla ka癟arsa hamur kuru bir hal al覺r, dikkat etmek gerekir. Yeni haliyle hamur 10 dakika boyunca genlemeye devam eder.Hamur 羹zeri 繹rt羹lerek 10 dakika dinlendirilir.10 dakika sonunda stre癟 film, naylon veya bez kald覺r覺l覺r. Bu esnada stre癟 film ya da naylonun yap覺mam覺 olmas覺na dikkat etmelidir.Hamur, kesme b覺癟a覺 ile b繹l羹n羹r ve gerekirse tart覺larak 繹l癟羹l羹r.Dinlenmi ve genlemi olan hamur, yap覺lacak olan ekmein boyutlar覺na uygun olarak hamur kesme b覺癟a覺 ile en az say覺da darbe ile h覺rpalamadan b繹l羹n羹r. Burada gerekirse tart覺 kullan覺larak kesilen hamurlar tart覺l覺r ve eit a覺rl覺kta ekmek yap覺lmas覺 salan覺r.
Dilimlenen hamur ekillendirmeye balan覺r.Kesilmi hamur dilimleri s覺ras覺yla ekillendirilir. Bunun i癟in her bir beze ayr覺 ayr覺 s覺rayla ilenir. Torba ekmek yap覺m覺nda bu defa dier  uygulamalar覺m覺zdan farkl覺 olarak, hamuru ezmeden, daha puf hamur ve g繹zenekli ekmek yapmak i癟in Yorulmayan Ekmek'te yap覺ld覺覺 gibi mevcut kabarc覺k ve g繹zenekleri yok etmemeye dikkat ederek katlamay覺 ger癟ekletireceiz. Daha youn ve az g繹zenekli bir ekmek i癟in hamur ezilerek katlama ger癟ekletirilebilir.Hamurun son eklinin verilmesi ilem basamaklar覺.Hamurun son eklinin verilmesi ve torbaya yerletirilerek torban覺n az覺n覺n kapat覺lmas覺
.


Zarf usul羹 katlama ilemi i癟in 繹ncelikle imi ve yay覺lm覺 hamurun sol taraf覺ndan nazik癟e tutularak hafif癟e gerdirilir ve ortaya katlan覺r. Ayn覺 ilem sa tarafa, 羹st tarafa ve alt tarafa uygulan覺r. Daha sonra dikkatli bir ekilde kat yerleri alta getirilerek 羹st k覺sm覺 p羹r羹zs羹z, yuvarlak bir ekil verilerek dikkatlice tavuk piirme torbas覺n覺n i癟ine yerletirilir. Torban覺n az覺 gevek癟e d羹羹mlenir.


Uyar覺: Torban覺n az覺 d羹羹mlenirken f覺r覺na konduu anda torban覺n ime esnas覺nda hamuru ezmemesi i癟in hava sirk羹lasyonuna izin verecek miktarda bir boluk b覺rak覺lmal覺d覺r. Aksi takdirde ekmek daha az kabar覺r.


Uyar覺: Torba, i癟inde hamurun en az覺ndan iki kat覺na 癟覺kabilecei bir boluk b覺rak覺lmal覺d覺r.Torbalara yerletirilip az覺 balanan hamurlar, kal覺plara yat覺r覺l覺r.Kal覺plara yat覺r覺lm覺 olan torbalardaki hamurun 羹zerine genlemesini bast覺rarak engellemeyecek ekilde bir bez 繹rt羹lerek son kabarmaya b覺rak覺l覺r.Hamurlar son kabarmada 45 dk.-1 saat aras覺 bekler.Son kabarma ortam s覺cakl覺覺na ve hamurun nevine g繹re 45 dakika ile 1 saat aras覺nda s羹rebilir.襤kinci rafa ekmek ta覺 konur, 覺s覺 ayarlan覺r.Uyar覺: Hamur, son kabarmas覺na devam ederken, yar覺m saat 繹nceden f覺r覺n a癟覺l覺r, i癟ine, alttan ikinci rafa ekmek/pizza ta覺 yerletirilir ve s覺cakl覺k 230 Santigrat Dereceye ayarlan覺r.Son kabarmas覺n覺 tamamlam覺 ekmek hamurlar覺.Hamur, son kabarmas覺n覺 tamamlay覺p 2 kat覺na eriince ekmek k羹reine konulur. Bu esnada kesinlikle hamurun ezilmesine ya da s覺k覺mas覺na m羹saade edilmemelidir.Ekmek hamurunun kal覺ptan k羹ree al覺nmas覺.Bunun i癟in:


ncelikle k羹rek, 羹st taraftan kal覺ba yak覺nlat覺r覺l覺r, hamuru ezmemesine dikkat ederek hafif癟e dokundurulur. H覺zl覺ca ters 癟evrilerek k羹rek alta, kal覺p 羹ste getirilir. Kal覺p hafif癟e kald覺r覺l覺r. Hamur, k羹rein 羹st羹nde kal覺r.UYARI: Bundan sonraki aamalarda s覺cak f覺r覺n ve ekmek/pizza ta覺 ile 癟al覺覺laca覺ndan 癟ok dikkatli olunmal覺, 繹zellikle f覺r覺n kapa覺n覺n ilk a癟覺lmas覺 esnas覺nda y羹z羹n羹z羹n ve cildinizin yanmamas覺 i癟in azami gayret g繹sterilmelidir.Torba ekmeinin k羹rek yard覺m覺yla s覺cak f覺r覺na konulmas覺.F覺r覺n kapa覺 dikkatle aralan覺r, ilk s覺cak havan覺n y羹ze temas etmesinden sak覺n覺larak a癟覺l覺r. Torbadaki hamur, f覺r覺n k羹rei yard覺m覺 ile 覺s覺nm覺 haldeki ekmek/pizza ta覺n覺n 羹zerine kayd覺r覺larak b覺rak覺l覺r.
Ekmekler, torba i癟inde piiyorlar.襤lk 10 dakika boyunca 230 Santigrat Derecede pime ilemi devam ettikten sonra 覺s覺 200 Santigrat Dereceye d羹羹r羹lerek (f覺r覺na ve hamurun olutuu unun kar覺覺m覺na g繹re) 40-50 dakika aras覺nda piirmeye devam edilir. Ekmein i癟 s覺cakl覺覺 85-90 Santigrat Dereceye ulat覺覺 anda pimi demektir. Ekmek torbada olduu i癟in pitiini anlamak biraz tecr羹be ve deneme gerektirecektir.


Ekmek, f覺r覺ndan f覺r覺nc覺 k羹rei ya da dorudan f覺r覺n eldiveni ile tutarak 癟覺kar覺l覺r.Pien torba ekmeinin biri.
Pien torba ekmeinin dieri.Her iki ekmein 癟覺t覺r kabuk ve 癟inek doku yap覺s覺.
Torba ekmeinin karamellenmi kabuu.
Uyar覺: Ekmein f覺r覺ndan al覺nd覺ktan sonra dinlenme aamas覺nda size seslendiini ve bireyler anlatmaya 癟al覺t覺覺n覺 rahatl覺kla duyabilirsiniz.Torbas覺ndan 癟覺kar覺lan ekmekler alt覺 hava alacak ekilde 覺zgara 羹zerine yerletirilir, 羹zeri yine hava transferine uygun pamuklu bir bez ile 繹rt羹lerek dinlendilir. Souduktan sonra oda s覺cakl覺覺nda bez ya da ka覺t i癟inde saklan覺r.


Pamuklu bir beze sar覺l覺 ekilde 覺zgara 羹zerinde dinlendirilir.


Uyar覺: Kabuk 繹zelliklerinin kaybolmamas覺 ve hava almas覺n覺n 繹nlenmemesi i癟in naylona sar覺lmamal覺 veya naylon bir saklama kab覺na konulmamal覺d覺r.Afiyet olsun.