Tuz


EYMnda tuz kullan覺m覺n覺n tek amac覺 tuzun vermi olduu lezzettir. Bu da demektir ki, tuzsuz olman覺n lezzetine katlan覺labilirse tuz ilave edilmeksizin ekmekler piirilebilir. Unutulmamas覺 gereken nokta, tuzun maya 羹zerinde s覺n覺rlay覺c覺 etkisi ortadan kalk覺nca mayan覺n daha h覺zl覺 ve fazla fermante olaca覺, dolay覺s覺yla mayan覺n azalt覺lmas覺 gerektiidir.