Fermantasyon Üzerinde Ekşi Mayanın EtkisiEkşi Mayanın Ekmek Aroması Üzerindeki Etkisi
Kati Katina, “Sourdough: a tool for the improved flavour, texture and shelf-life of wheat bread”*, VTT Biotechnology, Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki,  August 26th 2005


* ” Ekşi Maya: Buğday ekmeğinin aromasının, dokusunun ve raf ömrünün artırılması için bir araç”, Akademik Tez