EYM Kumanda Paneli


Genel olarak 5 tuştan meydana gelir. Adları EYM bazında ayrılsa da işlevleri birbirine benzemektedir.


Kumanda Paneli Standart Tuş Takımı Örnekleri


Sinbo'nun kumanda paneliSırasıyla:


Select/Menu tuşu: Pogram seçmeye yarayan tuştur. Her basışta birer artar. Arzu edilen programa gelindiğinde bırakılır. 12 ya da 13 programdan sonra  tekrar 1’den başlar.


Loaf/Kg/Somun Boyutu tuşu: Ekmeğin büyüklüğünün seçildiği tuştur. 500/750/1000/1250/1500 gr. ağırlıklarına sahip ekmekler seçilebilir. Tuşa her basıldığında EYM özelliğine göre farklı ağırlıktaki ekmek seçilir ve ekranda yazılı pişme süresi ekmek ağırlığına bağlı olarak değişir.


Timer/(+,-) tuşu: Pişirme işlemine daha önceden belirlenmiş bir saatte başlanacak ya da gecikmeli olarak ekmek pişirilecek ise programlı zamanı girmeye yarayan tuştur.


Crust/Renk tuşu: Ekmeğin dış kabuk rengini açık/orta ve koyu olarak seçmeye  yarayan tuştur. Tuşa her basıldığında işaretçi ya da led, EYM ekranında Ekmek kabuğunu gösterir şekil ya da yazıların üzerinde kayar,  bu esnada pişme süresi de değişiklik gösterir.


Start/Stop/Başlat tuşu: Seçilen programı çalıştırmaya yarayan tuştur. Bu tuşa basmadan seçilmiş olan program aktif olmaz ve çalışmaya başlamaz. Ayrıca Program iptali için aynı tuşa birkaç saniye elinizi kaldırmadan basılması gerekebilir.


EYM, elektrik kesildiğinde makinesine göre 3-10 dk.arasında programı hafizasında tutabilirler. Daha uzun süreli elektrik kesildiğinde ise program iptal olur.


Bazı EYM pil desteklidir. Bu tür makinelerde elektrik kesilse bile bilgiler silinmez. Ayrıca bu tür makinelerde 13. Ya da belirli bir program tamamen kullanıcıya adanmıştır ve kullanıcı bu program üzerinde karıştırma, yoğurma, kabartma ve pişirme sürelerini kendi isteği doğrultusunda ayarlayabilir.


Gecikmeli Programlamanın yapılması:


Standart beyaz ekmeğin pişme süresi ortalama 3 saat 20 dk. civarındadır. Yani, şu an için program yapılıp Start tuşuna basılsa ancak 3 saat 20 dk. sonra ekmek hazır olacaktır. Bu mantık doğrultusunda;


Programı yapmaya başlayacağımız saat, akşam saat 20.00 olsun. Sabah saat 07.00’da ekmeğimizin pişmiş ve EYM’ndan çıkarılmaya hazır olmasını istiyoruz. Bunun için EYM’nın programlanması gerekecektir.


Öncelikle akşam saat 20.00’den sabah saat 07.00 arasında toplam 11 saatlik bir süre mevcuttur (Akşam 20.00-24.00 arası  4 saat, 7+4=11 saat). 11 saat sonrasına beyaz ekmek programı kurulursa o takdirde toplam süre 11 saat+ 3 saat 20 dk= 14 saat 20 dk. olacaktır. Demek ki yapılması gereken pişirme süresinin de 11 saat içine dahil edilmesidir. Bu durumda;  11 saat – 3 saat 20 dk = 7 saat 40 dk. kalmaktadır.


Buradan da anlaşılmaktadır ki, 7 saat 40 dakika sonra beyaz ekmek programı çalıştığında 3 saat 20 dk. da program sürecek ve 11 saat sonra Beyaz ekmek pişmiş olarak hazır olacaktır.


EYM için uygulanırsa, Kontrol Panelinde öncelikle hangi ekmeğin yapılacağına dair program seçilir ve ekranda pişme süresi görülür. Standart ekmek için 3 saat 20 dk. Daha sonra Timer tuşuna basılarak 10’ar dakikalık artışlar halinde 7 saat 40 dk. ileri gidilerek 11.00 saate tamamlanır.


Programı başlatmak için Start/Stop/Başlat tuşuna basılır. Bu esnada EYM’nda hareket görülmez. Sadece ekranda 11.00  yazısı çıkar ve saat geriye doğru çalışmaya başlar. Saat 07.40’a gelince (Gece 03.40’ta) program devreye girer ve malzemeler karıştırılmaya başlanır. 3 saat 20 dk. sonra (toplamda 11.00 saat) sabah saat 07.00’de ekmek hazırlanmış olur. Gece, program başladığı anda karıştırma ve yoğurma işleminden mütevellit program boyunca ses çıkacağı unutulmamalı, kahvaltı için bir miktarının da komşuya gönderilmesi, dolayısıyla sizi affetmesinin sağlanması ihmal edilmemelidir.