EYM Kazanının Ömrünü Uzatmak ve Bakımını Yapmak İçin

Nelere Dikkat Etmek Gerekir?EYM kazanımızın uzun ömürlü olması özen ister.
1. EYM'yi satın alırken doğru kazana doğru yoğurma bıçağının alındığından emin olunuz. Özellikle Aynı markanın birden fazla modeli varsa modeller arasında malzeme değişimleri olabilmektedir.


2. Malzemeleri yerleştirmeden önce bıçağın şafta tam olarak oturduğuna emin olunuz. Aksi takdirde bıçak ile kazan tabanı arasına malzeme sıkışmakta ve kazanı çizmektedir.


3. Malzeme kazanına müdahale için sadece kaliteli silikon spatulaları tercih ediniz. Aksi takdirde kazanınızın kolaylıkla soyulduğunu göreceksiniz.


4. Pişen ekmeği kazandan çıkarırken zorluk çıkardığında keskin ya da sert cisimler ile kenarlarını ayırmayınız. Sadece kuvvetle ileri geri sallayınız. Sade ekmekler bir de köy ya da Fransız programında piştiklerinde sert kabuk oluştururlar. Bunların da bıçak sebebiyle çıkmaması normaldir. Bu durumda kazanı EYM’den çıkarmadan 15-20 dk kabuğun yumuşamasını bekleyebilirsiniz.


5. Pişen ekmek kazandan çıkarıldığında hemen kazana 2-3 parmak kadar su koyarak bıçağı çıkarınız. Kazanın altında bir önceki pişirmeden kalıntı ya da iz kalmasına müsaade etmeyiniz. Şaftı iyice temizleyiniz, temizle esnasında sadece parmaklarınızı kullanınız. Yoğurma bıçağında da kalıntı ya da hamur varsa onu da temizleyiniz.


6. Kazanın altını, şaftını ve bıçağı da temizledikten sonra bıçağı şafta oturtup ileri geri döndürme hareketi yapınız. Bıçak, şaftla beraber rahat dönmelidir. Bu işlemin yapılmadığı durumlarda uzun süre içinde şaft yuvası tıkanmakta ve zamanla bıçak dönmemektedir.


7. Kazanın en az çizilmesini temin için taneli malzemeleri sinyal sesine saklayınız ve hamura yavaş yavaş ilave ediniz.


8. Periyodik olarak kazanın altını çevirip, şaft yuvasına WD-40 gibi bir yağlayıcı ile yağlamayı ihmal etmeyiniz.


9. Tabii ki, kalitesine güvendiğiniz kaliteli bir EYM’yi tercih ederek yıpranma sürecinin uzamasını sağlayınız.