Akk覺z'覺n retimi:


Akk覺z'覺n 羹retim s羹reci, Richard Bertinet Ustan覺n "Crust" isimli kitab覺ndan uyarlanm覺t覺r. Yumurta beyaz覺, 襤spirli bir eki mayal覺 ekmek ustam覺z覺n 繹nerisidir. Dier 繹nerilerini de uygulad覺k癟a yazmaya 癟al覺aca覺m.


1. Aama:


Gerekli Malzemeler:


50 gr. (1/3 Cup) Tam buday unu.

150 gr. (1 tam 1/5 Cup) Ekmeklik buday unu (650 rand覺man).

20 gr. (1 TBSP/Yemekka覺覺) S羹zme Bal.

1 adet yumurta beyaz覺 (iri).

150 ml. 覺l覺k damacana suyu.


Yukar覺da say覺lan t羹m malzemeler uygun b羹y羹kl羹kte (en az 3 lt.) iyi kalite kapakl覺 plastik veya cam bir kaba konularak tahta spatula ile iyice kar覺t覺r覺l覺r. Homojen bir hamur elde edilmelidir. zeri hava ge癟irmeyecek bir ekilde kilitli kapa覺 ya da bir ka癟 kat sa癟 bonesi ile kapat覺lmal覺d覺r.


30 derece santigrat ortamda 36 ila 48 saat aras覺 bekletilir. Bu esnada hava deiiminden ve sars覺nt覺dan korumak gerekmektedir. Bu s羹re sonunda c覺v覺klam覺 hamurun y羹zeyinde ekimeler ve delikler g繹r羹lmeye balayacakt覺r. Bundan da fermantasyonun balad覺覺 anla覺lmaktad覺r.


2. Aama:


Gerekli Malzemeler:


Yukar覺da haz覺rlanan kar覺覺m.

30 gr. (1/5 Cup) Tam buday unu.

280 gr. (2 tam 1/4 Cup) Ekmeklik buday unu (650 rand覺man).

150 ml. 覺l覺k damacana suyu.


Bir 繹nceki aamada haz覺rlanan kar覺覺m覺n 羹zerine dier malzemeler boalt覺l覺r ve ayn覺 ekilde tahta spatula ile iyice kar覺t覺r覺l覺r. Daha 繹nce olduu gibi 羹zeri hava ge癟irmeyecek bir ekilde kilitli kapa覺 ya da bir ka癟 kat sa癟 bonesi ile kapat覺l覺r.


Ayn覺 ekilde ortam 覺s覺s覺n覺n 24 santigrat dereceden aa覺 d羹mesine izin vermeksizin 24 saat boyunca beklenir. Ekime s羹rmekte ve fermantasyon alametleri devam etmektedir.


Bir sonraki aamaya ge癟mek i癟in ikinci aamada haz覺rlanan kar覺覺m覺n 200 gram覺na (yakla覺k 1/4'羹ne) ihtiya癟 duyulacakt覺r. Bu nedenle kar覺覺m覺n 3/4'羹 ayr覺larak daha sonra kullan覺lmak 羹zere derin dondurucuya yerletirilir, 1/4'l羹k k覺sm覺 ile 羹retime devam edilir.


Derin dondurucuya ayr覺lan k覺s覺m, 羹retmi olduumuz eki mayada s覺k覺nt覺 yaan覺r veya ileride 繹l羹rse, ara kademeden balamak i癟in kullan覺l覺r. Saklanmak istenmezse elde veya EYMde yap覺lan ekmeklerde unlar覺n aras覺na 200er graml覺k par癟alar halinde kullan覺l覺r.


Derin dondurucu uzun s羹reler beklerken, buz dolab覺nda beslenmezse 1 haftadan sonra lezzeti ekir, geri d繹n羹羹 yoktur. Buna g繹re deerlendirilmelidir.


3. Aama:


Gerekli Malzemeler:


200 gr. Kar覺覺m (nceki kar覺覺m覺n 1/4'羹)

400 gr.  (3 tam 1/5 Cup) Ekmeklik buday unu (650 rand覺man).

200 ml. 覺l覺k damacana suyu.


Eki maya yap覺m覺 i癟in ayr覺lm覺 200 gr. kar覺覺m 羹zerine yukar覺daki malzemeler ilave edilerek daha kat覺 bir hamur elde edilir. Ayn覺 ekilde kab覺n veya kavanozun 羹zeri hava ge癟irmeyecek bir ekilde kilitli kapa覺 ya da bir ka癟 kat sa癟 bonesi ile kapat覺l覺r. Ortam覺n 24 santigrat dereceden daha aa覺 d羹memesine 繹zen g繹stererek 12 saat boyunca beklenir. Bu aaman覺n sonunda iri kabarc覺klar iyice ortaya 癟覺kmakta ve kabarma bariz olarak g繹r羹lmektedir.4. Aama:


Son aamada Eki Mayan覺z art覺k haz覺r durumdad覺r. Bu nedenle kar覺覺m覺n覺zda mayalanma bariz g繹r羹lmekte ve kabarma a癟覺k癟a yaanmaktad覺r.


Bu durumda ya hemen kullanabilirsiniz, ya da bir sonraki kullan覺ma kadar fermantasyonunu yavalatmak suretiyle bekletebilirsiniz.


Her ne kadar eki mayan覺n ideal saklanma s覺cakl覺覺 8-10 derece aras覺nda olsa da, bu imkana sahip olmayanlar i癟in Buz dolab覺n覺n en s覺cak yerinde (mesela sebzelik) bekletmek, Fermantasyonu 3-4 g羹n boyunca yavalatmak i癟in iyi bir y繹ntemdir. Bu s羹re sonucunda Maya kullan覺lm覺 olsa da, olmasa da mutlaka anlat覺ld覺覺 ekilde beslenmelidir. Kar覺覺m覺n eki bir tad almas覺 isteniyorsa (ben istemiyorum) beslenmeden 繹nce 4-5 g羹n daha bekletilebilir.


Buz dolab覺ndan 癟覺kar覺lm覺 olan kar覺覺m覺n 羹zeri baloncuklu ve rengi grimsi olmal覺d覺r. ayet spatula ile y羹zeyine bast覺r覺rsan覺z alt覺nda iri kabarc覺klar覺 g繹rebilirsiniz. Asitli ve alkolik ortam覺n oluturduu keskin eki kokuyu ve lezzeti alabilirsiniz.


Buz dolab覺ndan 癟覺kard覺ktan en az 3 saat sonra eki mayan覺z覺 kullanabilirsiniz.


Son olarak yakla覺k 800 gr.olan eki mayan覺z覺n yar覺s覺n覺 (400 gr.) ekmek yap覺m覺nda kulland覺ktan sonra ihtiyac覺n覺za g繹re (adet al覺nan miktar kadard覺r) ekmeklik un ve su ilave edilir, tahta spatula ile iyice kar覺t覺r覺l覺r, 1-2 saat d覺ar覺da b覺rak覺ld覺ktan sonra buz dolab覺na tekrar kald覺r覺l覺r. Mayan覺n ekimesi istenmiyorsa 3-4 g羹nde bir ayn覺 ekilde beslenmelidir. Unutulmamal覺d覺r ki, ekiyen mayan覺n eski haline d繹nd羹r羹lmesi veya 繹len eki mayan覺n canland覺r覺lmas覺 m羹mk羹n deildir.


Son olarak, standart tariflerde g繹rmeye al覺t覺覺m覺z 1.5-2 saat aras覺 mayalanma, 45 dk.- 1 saat aras覺 son kabarma gibi s羹relerin eki mayada 癟ok ge癟erli olmad覺覺n覺 g繹receksiniz. rettiiniz eki mayan覺n kapasitesine, keyfine ve ortam s覺cakl覺覺na g繹re MAYANIN GELMES襤 deiecektir. Bir ka癟 saat boyunca hi癟 bir hareket olmam覺ken, bir anda inan覺lmaz derece mayalanma olabilecektir. Bu nedenle s羹rekli g繹zlemlemek gerekmektedir.


Her ne olursa olsun, doal mayan覺n nefis kokusu ve karamelize kabuk ile kar覺nca ba覺 kabarm覺 doku her eye deer.Akk覺z, aktif halde.Akk覺z mayalamaya haz覺r.Solda hamur yerletirilmi ve iaretlenmi, sada ise mayas覺 gelmi ve kabarm覺 hamur.