EKMEK YAPMA MAK襤NES襤NDE (EYM) Ekmek Yap覺m覺: Ad覺m Ad覺m Uygulama

S羹re: Program覺na uygun olarak yakla覺k 3-4 saat aras覺.


Zorluk Derecesi: ok Kolay.


Ekmek Kalitesi: D覺 ekilleri biribirini and覺r覺r, ancak lezzetleri farkl覺 ekmekler.


Gerekli Malzemeler: Temel tart覺 ve 繹l癟羹 kaplar覺, iyi bir Ekmek Yapma Makinesi.Sonu癟; n mayal覺 ekmein EYM'de yap覺lm覺, k覺t覺r kabuklu ve 癟inemeye gelen dokulu hali.


n bilgi: Hemen her t羹r tarif, ufak tefek deiiklikler ile EYMde de piirilebilir. nemli olan hamurun makinaya uygun k覺vama getirilmesi ve uygun program se癟iminin yap覺labilmesidir. EYM, programlanabildii, kendi yourduu, kabartt覺覺 ve piirdii, hatta bir saatlik s羹re i癟inde s覺cak tutabildii i癟in kullan覺m覺 gayet pratik ve temizlik salayan bir yard覺mc覺d覺r.rnek uygulama olarak g羹nl羹k  yenilebilecek, ayn覺 zamanda  lezzeti art覺r覺c覺 eki maya benzeri bir 繹n maya (starter) kullan覺m覺n覺 da salayacak un, su, tuz ve mayadan m羹teekkil g羹nl羹k ekmek tarifi detayl覺 olarak anlat覺lacakt覺r. 

Uyar覺: n Maya kullan覺lmadan dorudan tarif uygulanmak istenirse yap覺lacak ey 癟ok basittir. n Mayada kullan覺lan malzemeler aynen As覺l Hamura ilave edilir ve ilemlere as覺l hamurundan balan覺r. Dolay覺s覺 ile hem 繹n maya hem de 繹n mayan覺n ekitilme s羹resi atlanm覺 olur.G羹nl羹k EYM Ekmei Tarifi (1 Adet):( 1 Cup/l癟羹 Kab覺: 240 ml. hacminde bardak 繹l癟羹s羹ne kar覺l覺kt覺r. Ekmeklik un olarak elenmi un kar覺l覺覺 yakla覺k 125 gr. d覺r.
 1 TBSP/B羹y羹k Ka覺k; 15 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.
 1 tsp/K羹癟羹k Ka覺k; 5 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.)


n Maya i癟in:


Un: 125 gr veya 1 l癟羹 Kab覺 (Ekmek Unu veya Genel Ama癟l覺 Un Kulan覺labilir)

Su: 240 ml veya 1 l癟羹 Kab覺 (Il覺k Damacana suyu)

Maya: 翹 K羹癟羹k Ka覺k 襤nstant Maya (Ekmek Yapma Makinelerinde kullan覺lan Maya) veya Aktif Kuru Maya.n maya i癟in gerekli malzemeler.n Maya (starter): Bir g羹n 繹nceden haz覺rlanarak, as覺l hamurun  i癟ine kat覺lan ve ekmee deiik aromalar veren eki maya benzeri ekitilmi maya.


ncelikle un, i癟inde kar覺t覺r覺l覺p kabarmaya b覺rak覺labilecei uygun (cam, seramik veya 癟elik vb. gibi)  bir kaba konulur.


Hemen arkas覺ndan ayet;


襤nstant Maya kullan覺lacak ise unun 羹zerine instant maya dorudan serpitirilerek silikon (ya da tel) 癟覺rp覺c覺 ile 癟覺rp覺lmak suretiyle homojen da覺l覺m salan覺r, arkas覺ndan suyun tamam覺 yava yava gezdirilerek kar覺覺ma d繹k羹l羹r.襤nstant maya una serpitirilir, kar覺t覺r覺l覺r, su ilave edilir.


 

Aktif Kuru Maya kullan覺lacak ise 覺l覺k haldeki suyun 羹zerine verilen 繹l癟羹de aktif kuru maya d繹k羹lerek spatula yard覺m覺yla suya kar覺t覺r覺l覺r ve aktif hale gelmesi salan覺r. 5 dk. kadar beklenerek maya-su kar覺覺m覺 unun 羹zerine yava yava gezdirilerek d繹k羹l羹r.Aktif kuru maya 繹nce suda aktif hale getirilir, sonra unun 羹zerine d繹k羹l羹r.Uyar覺: Mayan覺n iyi kar覺mamas覺 durumunda su kab覺n覺n alt覺na toplan覺r ve orada kalabilir.


Kapta bulunan un, maya ve su kar覺覺m覺 tahta spatula ile kuru kar覺覺m kalmay覺ncaya kadar iyice kar覺t覺r覺l覺r.Olduk癟a c覺v覺k bir kar覺覺m elde edilir ve 羹zeri stre癟 film ya da bone ile kapat覺l覺r.zeri stre癟 film ya da bone ile 繹rt羹lerek hava almas覺 engellenen kap, mutfakta 20-25 Santigrat Dereceli bir yerde bir gece boyunca (8-12 saat) bekletilerek gluten a覺n覺n oluumu (autolizing/ekitme) salan覺r.Bekleme sonras覺 n Maya ekimi halde g繹r羹lmektedir.
As覺l Hamur i癟in:


1. Un: 3 tam 1/4  l癟羹 Kab覺 ya da 400 gr. (Ekmek Unu veya Genel Ama癟l覺 Un)


2. Su: 1/2 l癟羹 Kab覺 + 2.5 B羹y羹k Ka覺k ya da 160 ml (Il覺k Damacana suyu)


3. Maya: 1 K羹癟羹k Ka覺k 襤nstant Maya (Ekmek Makineleri i癟in kullan覺lan maya)


4. Tuz : 1.5 K羹癟羹k Ka覺k


5. n Mayan覺n tamam覺.


Uyar覺: Bu tarif, 1 Kg. ekmek yapma kapasitesine sahip EYM i癟indir. 600/700 gr. olanlar i癟in un 1 tam 1/2 l癟羹 Kab覺, Maya 1 K羹癟羹k Ka覺k, Tuz 1 K羹癟羹k Ka覺k, 2.5 B羹y羹k Ka覺k su ve n mayan覺n tamam覺 kar覺t覺r覺lmal覺, hamurun durumuna g繹re su ya da un ilave edilmelidir.
 

Uyar覺: Normal olarak EYM tariflerinde n Maya kullan覺m覺 yerine t羹m temel malzemelerin 1 defada konulduu tarifler reva癟tad覺r. Bu deneme daha kapsaml覺 olup, ad覺m ad覺m incelendii ve uyguland覺覺nda dier tarifler de rahatl覺kla adapte edilebilir. n mayal覺 tarif kullan覺m覺n覺n amac覺 bir yerde ekmeklerin yap覺m malzemelerinin ayn覺 olmas覺 sebebiyle tekniklere g繹re lezzetlerin k覺yaslanmas覺 ama癟lanmaktad覺r.


Arzu edilirse bu uygulamada da t羹m malzemeler (n Maya ve As覺l Hamur) s覺ras覺na uygun konularak bir defada piirme salanabilir.
EYM'de malzeme ilavesi, kullan覺lan maya dikkate al覺narak belirli bir standart takip eder. EYM'de kullan覺lan 襤nstant Maya (Yuvam, Dr.  Oetker, Kenton vs. marka olup, 10'ar, 11'er graml覺k k羹癟羹k paket癟iklerde, 3'l羹 ya da 4'l羹 torbalar halinde sat覺lmaktad覺r) dier maya t羹rlerine g繹re su absorbesi 癟ok y羹ksek olduundan dorudan su ile temas ettirilmez, aktivasyonu 癟ok h覺zl覺 olur. Ayn覺 ekilde maya, tuz ve eker ile de zarar g繹rmemesi i癟in dorudan temas etmemelidir. Bu durumda uygun s覺ralama:


ncelikle rahat kar覺覺m i癟in s覺v覺lar:

Su, s羹t, sirke vb.

Arkas覺ndan Maya ile dorudan temas etmemesi gereken malzemeler:

Beyaz eker, esmer eker, pekmez, bal, re癟el vb.

Tuz, deniz tuzu vb.

Ekmee kabuk ve doku olarak 繹zellik kazand覺ran malzemeler:

S覺v覺 ya, tereya, yumurta, krema, labne peyniri, s羹t tozu, hindistan cevizi,kakao vb.

Bu malzemelerin 羹zeri un ile kaplanarak maya muhafaza edilir.

Un: Beyaz Un, Tam buday unu, kepekli un, dier tah覺l unlar覺.

Un ve kar覺覺mlar覺 konusu 癟ok farkl覺 bir konu olup, ayr覺ca detayl覺 olarak ele al覺nmak zorundad覺r. EYM i癟in deiik unlar kullan覺lacak ise, ayr覺 bir kaba konulup maya da ilave edilerek 癟覺rp覺lmas覺, daha sonra EYM ekmek kazan覺na aktar覺lmas覺 homojenlii salayacakt覺r.

襤nstant maya ise unun 羹st羹ne serpitirilir.


zellikle EYM program覺 daha ileri bir saat i癟in yap覺lacaksa, unun 癟繹kerek mayan覺n suya kar覺mamas覺 salanmal覺d覺r.


Ya maya veya Aktif Kuru maya kullan覺m覺nda ise; 繹nceden EYM ekmek kazan覺na konulacak suyun i癟ine (su 覺l覺k olmal覺, 癟ok s覺cak ya da 癟ok souk olmamal覺) konulup kar覺t覺r覺lmal覺d覺r, hatta aktivasyonun h覺zlanmas覺 i癟in az miktarda eker de ilave edilmelidir.Spatula yard覺m覺 ile 1 l癟羹 Kab覺 Un 繹l癟羹m羹.1 B羹y羹k Ka覺k ve 1 K羹癟羹k Ka覺k 繹l癟羹leri.Un i癟in deiik l癟羹 Kab覺 繹l癟羹leri.
Uyar覺: Ekmek kazan覺na malzemelerin konulmas覺ndan 繹nce yourma b覺癟a覺n覺n haznede tak覺l覺 ve yerine s覺k覺 ge癟irilmi olduundan emin olunuz.
Uygun s覺ralamaya g繹re su, tuz, 繹n maya ilavesi.Uygun 繹l癟eklerle un ilavesi ve maya i癟in yer a癟覺lmas覺.襤nstant maya ilavesi ve kazan覺n EYM'ye yerletirilmesiEkmek kazan覺na gerekli malzemeler s覺ras覺na uygun olarak yerletirildikten sonra kazan, yuvas覺na yerletirilir. Kimi makinelerde bu ilem dorudan bast覺rarak, kimilerinde saa ya da sola d繹nd羹rerek, kimilerinde de belirli bir y繹ne kayd覺rarak yap覺lmaktad覺r.
EYM Kumanda Paneli.
EYM Kumanda Paneli:


EYM'n覺n kumanda panelleri genel olarak biribirlerine benzerler.  Genel olarak:
Select: Ekmek/kek piirme, hamur/re癟el yapma ve f覺r覺nlama programlar覺n覺n se癟imi.
Loaf: Ekmek b羹y羹kl羹羹 se癟imi. 600/700/750 gr. 900/1000 gr. gibi.
Timer: Zamanlay覺c覺. Malzemeler konulduktan sonra 13 saat sonras覺na kadar programlamay覺 salayarak sabahlar覺 ekmek kokusu ile uyanmay覺 salayan se癟enek.
Crust: Kabuk rengi se癟imi. A癟覺k, orta, koyu renk se癟imi.
Start/Stop: EYM'n覺n ilemlerine balatan tu. Programlar覺 iptal etmek i癟in bu tua uzun s羹reli bas覺l覺r.
ekilde g繹r羹len kumanda panelinde s覺ras覺yla Select tuuna bas覺larak 1 numaral覺 program, Loaf ile 750 gr. ekmek se癟enei, Crust ile orta renk (Medium) se癟ilmi ve start/stop ile ilemler balat覺lm覺t覺r.
Loaf ve Crust se癟enekleri genel olarak piirme s羹releri 羹zerinde etkilidirler.Daha detayl覺 bilgi i癟in Ekmek Sanat覺 K覺lavuzlar覺na ba vurunuz.Bir baka EYM Kumanda Paneli.
Yukar覺daki EYM i癟in:


Menu=Select, Kg=Loaf, Ekmek resimli tu=Crust, Timer=Timer, Start/stop ayn覺 eklinde kar覺l覺k gelmektedir.


Benzer se癟eneklerde pime s羹resinin ayn覺 olduu rahat癟a g繹r羹lmektedir.EYM Program se癟imiEYM Kumanda Panelinden 1 nolu Beyaz Ekmek Standart program覺, 1 Kg. b羹y羹kl羹k, Koyu renk kabuk ayarlanarak EYM 癟al覺t覺r覺l覺r.
Kar覺t覺rma ve Yourma balam覺 durumda.EYM Kumanda Paneli 羹zerinde Knead (yourma) 覺覺覺 yanarak kar覺t覺rma ve yourma modunun balad覺覺n覺 bildirmektedir.Hamur, 2. B羹y羹k Ka覺k suyun da ilavesi sonras覺 istenilen k覺vama gelmekte.Hamur k覺vam覺n覺 bulmu durumda ve kabarmaya haz覺r.EYM, balang覺癟ta k覺sa bir s羹re i癟in darbeli hareketler eklinde i癟ine konulmu olan malzemeleri kar覺t覺r覺r, daha sonra yourma ilemine ge癟er. Kar覺t覺rma bitip, yourma ilemine ge癟ince tarifte belirtilen 2.5 B羹y羹k Ka覺k su ilavesi yap覺l覺r ve k覺vam kontrol edilir. "Kulak memesi" denen k覺vam yakalan覺nca m羹dahaleye son verilir. Bu aamada tariflerde belirtilen 繹l癟羹lere ramen kuru ya da c覺v覺k hamur oluursa, kuru hamurlar i癟in 1 B羹y羹k Ka覺k/K羹癟羹k Ka覺k su, C覺v覺k hamurlar i癟in de 1 B羹y羹k Ka覺k/K羹癟羹k Ka覺k Un ilavesi yap覺larak k覺vam tutturulur. Netice olarak kendini salmayan ancak kuru da olmayan hamur en idealdir.


Uyar覺: EYM, yourma ileminin bitmesine son 5 dk. kala makinenin t羹r羹ne g繹re sinyal verir. Bu sinyalin verildii anda Ekmee kat覺lacak olan zeytin, ceviz, keten tohumu, kurutulmu domates, haha vb. malzemeler ilave edilir. Dikkat edilecek husus ilave edilecek malzeme 癟ok kuru ise 20-25 dk. 繹nceden 覺slat覺lmal覺 ve sinyal sonras覺 ekmek kazan覺na ilave edilmeden 繹nce iyice s羹z羹lmelidir. Aksi takdirde hamur kuruyabilir ya da c覺v覺klaabilir.


Uyar覺: Ekmek yourma ilemi arzu edilirse birden fazla yap覺labilir.

Uyar覺: Hamur kabarma aamas覺na ge癟tii andan itibaren kapa覺 kesinlikle a癟覺lmamal覺d覺r. Aksi takdirde hamur 癟繹kerek ekmein bas覺k olmas覺na sebebiyet verir.Hamur kabarma aamas覺nda.Hamur kabarma aamas覺nda iken 2 defa arada makinan覺n 癟al覺t覺覺 ve kabarm覺 olan hamuru indirdii g繹r羹l羹r. Bu ilem bilinen klasik kabarm覺 hamurun yumruklanarak ya da avu癟 ayas覺 ile ezilerek gaz覺n覺n 癟覺kart覺lmas覺 ilemidir. 襤kinci yumruklama sonras覺nda kabarma ilemi bitip piirmeye ge癟erken tekrar sinyal sesi duyulur.Uyar覺: Baz覺 EYM'nda kabarma ilemi bitmeden verilen sinyal sesi esnas覺nda ilgili tuuna basarak kabarma s羹resi 10'ar dakikal覺k periyotlar halinde uzat覺labilir.Piirme aamas覺 devam etmekte.Piirme, kabuk rengi ve programa bal覺 olarak deiiklik g繹stermektedir. Ortalama 1 saat i癟inde ekmein pimesi tamamlan覺r. Bu aamada da kapak kesinlikle a癟覺lmamal覺d覺r. Ancak, yanl覺l覺kla uzun s羹re girildii durumlarda ekmein pitii tespit edilirse kavrulmas覺na m羹saade edilmeksizin program bitmeden, gerekli 繹nlemleri almak art覺yla ekmek, EYM'den 癟覺kar覺labilir.Ekmein EYM'den 癟覺kar覺lmas覺 aamalar覺.EYM'de genel olarak ekmein pimesi program覺n覺n bitiine 5 dk kala sinyal verilerek arzu edilirse pime s羹resi 10'ar dakikal覺k dilimler kalinde uzat覺labilir.


Pime ileminin tamamlanmas覺n覺 m羹teakiben EYM ilemin bittiini bildiren sinyaller verir. Bu aamadan sonra yap覺lacaklar:


Ekmein biraz demlenerek kendisini toplamas覺 i癟in 10-15 dakika EYM i癟inde 癟al覺覺r halde bekletilir.


Uyar覺:Bu s羹re 1 saati ge癟erse ekmek kazan覺 i癟inde terleme meydana gelir ve ekmein taban覺 ve etekleri yumuar, kabuk 癟覺t覺rl覺覺n覺 kaybeder. Bu konuda dikkatli olunmal覺d覺r, izin verilmemelidir.


Daha sonra EYM'nin elektriini kontrol eden d羹meden EYM kapat覺larak cereyan覺 kesilir. Daha sonra fi pirizden 癟覺kar覺larak EYM tamamen elektrik hatt覺ndan ayr覺l覺r.


Uyar覺:EYM baz覺 par癟alar覺 ekmek piirme sonras覺 癟ok s覺cak olacaklar覺ndan 癟ok dikkatli olmak gerekmektedir.
Ekmek Kazan覺n覺n d覺ar覺 al覺nmas覺.EYM'n覺n 羹st kapa覺 dikkatli bir ekilde kald覺r覺l覺r. Daha sonra bir eldiven ya da bez yard覺m覺yla ekmek kazan覺n覺n sap覺 tutulur, kazan EYM i癟ine oturtulduunun tersi ilemle d覺ar覺 癟覺kar覺l覺r.Ekmek kazan覺 i癟inden ekmein 癟覺kar覺lmas覺.EYM ekmek kazanlar覺 teflon kapl覺 olduklar覺ndan i癟inden ekmein 癟覺kar覺lmas覺 i癟in eldiven ya da bez yard覺m覺yla ters tutularak (kazan覺n alt覺 繹zellikle 癟ok s覺cakt覺r) yukar覺dan aa覺ya periyodik olarak sallan覺r. Ekmein yere d羹memesi i癟in de bu esnada bota olan el yard覺m覺yla tutulmas覺 gerekir.Uyar覺: Ekmek kazan覺n覺n  tutacak sap覺n覺n ekmein 癟覺k覺覺n覺 engellememesi i癟in yan yat覺r覺lmas覺 gerekmektii unutulmamal覺d覺r.
Pien ekmein i癟inde kalan yourma b覺癟a覺n覺n 癟覺kar覺lmas覺.覺t覺r kabuklu ve 癟inemeye uygun dokulu ekmeklerde, tambuday kar覺覺m覺 gibi 繹zl羹 ekmeklerde yourma b覺癟a覺 genelde ekmein alt覺nda kal覺r ve 癟覺kar覺lmazsa, ekmek b覺癟a覺 ile kesilirken 癟izilebilir. Bu nedenle ekmek s覺cak durumda iken EYM yan覺nda verilen 繹zel aparat yard覺m覺 ile 癟覺kar覺l覺r.Uyar覺: Ekmek yourma b覺癟a覺 s覺cak olduu i癟in elinizin yanmamas覺 konusunda dikkatli olunmal覺d覺r.
Ekmek, kabuk, y覺rt覺lma izi ve tepe k羹mbeti.


Standart beyaz ekmek yap覺ld覺覺 ve i癟ine eker ya da ekerli maddeler ilave edilmedii i癟in ekmein kabuk rengi a癟覺k olacakt覺r. Ancak, kabuk kalitesi ve 癟ineme 繹zelliinin 癟ok y羹ksek olduu, ger癟ek ekmek lezzetini verdii bilinmelidir.Kabuk ve doku yap覺s覺.EYM ekmei, makinadan 癟覺kar覺ld覺ktan sonra 繹zellikle alt覺ndan hava almas覺n覺 salayacak bir nihale 羹zerinde 30-60 dk. aras覺nda bekletildikten sonra dilimlenmelidir. Erken dilimlenirse hamurlamadan 繹t羹r羹 sarkmalar, ge癟 kald覺覺 takdirde de k覺r覺nt覺lanma meydana gelmektedir. Nihale ya da 覺zgara 羹zerinde bekletilmedii takdirde terleme yapmas覺 ka癟覺n覺lmazd覺r.Pamuklu bez alt覺nda saklanmas覺.EYM ekmei nihale 羹zerinde Pamuklu beze sar覺l覺 halde saklanmal覺d覺r.


Afiyet olsun.