Ya Maya ve Kullan覺m覺Maya, doada her yerde bulunabilen, bir癟ok 癟eidi olan, tek h羹creli bir mikroorganizmad覺r. Hamur mayas覺 bu mikroorganizman覺n Saccharomyces cerevisiae isimli bir alt grubudur.


Maya y羹zde 50 oran覺nda protein, B grubu vitaminler, demir, krom, magnezyum, fosfor, 癟inko ve selenyum gibi mineraller i癟ermektedir.


Maya, hamurda mevcut yaayan tek organizmad覺r. Yaayan organizma olmas覺 dolay覺s覺yla da 覺s覺ya kar覺 hassast覺r.


1 derece Santigratta aktif olmam覺t覺r ve depolama s覺cakl覺覺d覺r.

15-20 derece santigratta faaliyet h覺z覺 d羹羹kt羹r.

20-32 derece santigrat aras覺nda faaliyetlerini en verimki ekilde s羹rd羹rd羹羹 s覺cakl覺kt覺r ve ekmek hamurlar覺 i癟in fermantasyon ve kabarma i癟in bu s覺cakl覺k aral覺覺 繹nerilir/tercih edilir.

38 derece santigrat覺n 羹st羹nde faaliyet yeniden d羹er.

60 derece sntigrat ve 羹st羹 s覺cakl覺klarda ise maya 繹l羹r.


Mayalar piyasada genel olarak  3 farkl覺 ekilde sat覺lmaktad覺r:


1.        Ya Maya: K羹p maya olarak da bilinir. Rutubetli ve 癟abuk bozulabilir ekildedir. 42 gr.l覺k k羹pler halinde sat覺lmaktad覺r. Daha ziyade tecr羹beli kullan覺c覺lar taraf覺ndan tercih edilir. Buzdolab覺 繹mr羹 en fazla 1-2 haftad覺r.


2.        Aktif Kuru Maya: Mayan覺n iri zerrecikler halinde kuru olarak paketlenmi halidir. Kullanmadan 繹nce kullan覺lacak miktar覺n en az 4 kat覺 kadar 覺l覺k su i癟inde aktif hale getirilmesi gerekmektedir. 100er graml覺k b羹y羹k poetler i癟inde sat覺lmaktad覺r. Buz dolab覺 繹mr羹, kapal覺 saklama kab覺nda 1 ayd覺r.


3.        襤nstant Maya: Ekmek Yapma Makinesinde kullan覺lmaktad覺r. Kullan覺lmadan 繹nce su ile aktive edilmesi gerekmediinden daha pratik kullan覺m覺 mevcuttur. Aktif mayalara nazaran su emilimi 癟ok daha h覺zl覺d覺r ve daha fazla gaz b覺rakmaktad覺r. Son zamanlarda aktif kuru mayalara nazaran kullan覺m覺 daha yayg覺nlamaktad覺r. 7 /10 veya 11 gr. l覺k paketler halinde bulunmaktad覺r.


Tariflerde verilen ya mayay覺, aktif maya olarak kullanmak i癟in kullan覺lan miktar覺 0.5 襤le 癟arpmak yeterlidir. Yani 40 gr. ya maya yerine 40*0.5 = 20 gr. aktif kuru maya yeterlidir.


Ya maya yerine instant maya kullanmak i癟in de 癟arp覺m oran覺 0.35 se癟ilmelidir. Tarifte 40 gr. ya maya ge癟iyorsa, yerine 40*0.35=14 gr. 襤nstant maya kullanmak yeterli olacakt覺r.


Ya mayan覺n aktivasyon 覺s覺s覺n覺n dier Aktif ve 襤nstant mayaya nazaran daha d羹羹k olmas覺 ve i癟inde daha fazla mikroorganizma bar覺nd覺rmas覺 nedeniyle tercih edilmektedir.


Ekmek ve hamur ileri yap覺m覺nda ya maya 繹nceden aktif hale getirilebildii gibi dorudan parmaklar yard覺m覺yla ufak par癟alara ayr覺larak (k覺r覺klanarak) una kar覺t覺r覺larak da kullan覺labilir.


En 癟ok tercih edilen y繹ntem olan aktivasyon i癟in gerekli malzemeler;


Yeterli miktarda su veya s羹t,

Aktivasyonu h覺zland覺rmaya yetecek kadar eker ve

Ya maya'd覺r.


Tarifte kullan覺lan su veya s羹t'羹n 1/2 l癟羹 kab覺 kadar miktar, 1/2 k羹癟羹k ka覺k eker ve 500 gr un i癟in 16-20 gr aras覺nda ya maya uygun ekilde kar覺t覺r覺l覺r. Suyun veya s羹t羹n 覺l覺k olmas覺 s羹reci h覺zland覺r覺r. Ancak, 癟ok s覺cak su ya da s羹t kullan覺ld覺覺ndan mayalar覺n 繹lecei unutulmamal覺d覺r.


Aa覺da yap覺lacak ilemler fotoraflarla a癟覺klanm覺t覺r:


Su, eker ve ya maya.S羹t, eker ve ya maya.Il覺k suyun i癟ine eker kar覺t覺r覺lm覺, arkas覺ndan da par癟alanm覺 ya maya kat覺larak s羹re癟 balat覺lm覺.Il覺k s羹t羹n i癟ine eker kar覺t覺r覺lm覺, arkas覺ndan da par癟alanm覺 ya maya kat覺larak s羹re癟 balat覺lm覺. Y羹zeyde aktifleen maya g繹r羹lmekte.Su 羹zerinde maya k繹p羹rmeye balam覺, bu hale gelmise kullan覺lmaya haz覺r demektir.S羹t 羹zerinde maya k繹p羹rmeye balam覺, bu hale gelmise kullan覺lmaya haz覺r demektir.S羹t 羹zerinde maya kabarmaya devam etmekte. Biraz daha beklenirse az覺ndan taacakt覺r.Ya mayan覺n aktivasyon s羹resi malzemelerin yan覺nda s覺v覺n覺n 覺s覺 derecesine ve ortam 覺s覺s覺na bal覺d覺r. S覺cak bir ortam ve s覺v覺da bu s羹re 7-10 dk aras覺nda deiirken s覺v覺 ya da ortam 覺s覺s覺n覺n d羹羹k olmas覺 s羹reci 癟ok uzatabilmektedir.