İncelemeler, genel bir fikir vermesi açısından çok detaya girmeden, kullanılan EYM'nın olumlu ve olumsuz yönlerini ifade edecek şekilde yapılmıştır.


Her ne kadar kendimize ait yorumlarımız olsa da, karar vermenize faydası olacağı düşünülmektedir.