Chefmaxx CM41570

Ekmek Yapma MakinesiChefmaxx CM41570


Uzun zamandan beri piyasadaki talebin fark覺na vararak uygun fiyata dok羹mantasyonu g羹zel iyi bir EYM'nin 癟覺kmas覺n覺 bekliyorum. B襤M'de Chefmaxx'覺n sat覺ld覺覺 ilan覺n覺 g繹r羹nce 襤nternetten k覺sa bir arama ile ayn覺 EYM'nin Bread Machine (GS-M501A-1) ad覺 alt覺nda sat覺ld覺覺n覺 g繹rd羹m ve 繹zellikleri ilgimi 癟ekti. Ben de dier B襤Mzadeler gibi EkmekSanat覺 uruna kuyrua girdim ve maazada bir adet sat覺lan Chefmaxx'覺 heyecanla kapt覺m. Bu arada kutusunu a癟覺p inceleme f覺rsat覺 bulamad覺覺ma da tuhaf tuhaf g羹l羹yordum.


CM41570 ve aksesuarlar覺


CM41570, beklediim gibi 繹zenli bir kutu ve ambalajla geldi. Kutu 羹zerinde ar覺za durumunda kap覺ya servis logosu dikkatimi 癟ekti. Ayr覺ca EYM 繹zellikleri detayl覺 olarak yaz覺lm覺t覺.


Kap覺dan kap覺ya servis garantili EYM


Kapa覺n覺 a癟覺nca naylona sar覺l覺 EYM ve profesyonelce haz覺rlanm覺 tarif kitap癟覺覺 g繹r羹l羹yor.


Pencere 羹st羹, kapak az覺 ve yandaki havaland覺rmalar bandajl覺, fi naylona sar覺l覺 geliyor.襤lgimi 癟eken kontrol panelinin bandajlanmam覺 olmas覺. Nitekim, LCD'nin 癟izilmi olduu g繹r羹l羹yor.


M羹kemmel ambalaja devam. Kazan覺n 癟izilmemesi i癟in 繹nlemler al覺nm覺.EYM yan覺nda gelen standart aksesuarlar; 癟ift b覺癟ak, tel, ka覺klar ve 繹l癟羹 kab覺.EYM, 繹zenli bir ekilde ambalajlanm覺, aksesuarlar覺 tam olarak geldi.


Kumanda Paneli ve programlar


Kumanda Paneli


G繹z羹 okayan bir kumanda paneli ve zengin programlara sahip, 900-1125-1350 gr ekmek yapma kapasitesine sahip bir EYM CM41570.


Olumlu Y繹nleri:


Plastii pahal覺 EYM'lerde olduu kadar kaliteli olmasa da, ilk piirme esnas覺nda dahi herhangi bir kokuya rastlanmamas覺 olumlu olarak g繹r羹lm羹t羹r.


Geni g繹zetleme penceresi ve hava 覺zgaralar覺.


Geni g繹zetleme penceresi sayesinde hamurun durumu rahatl覺kla g繹r羹lebilmektedir.


Yap覺 itibar覺 ile yuvarlak hatlara sahip, yapt覺覺 ekmek boyutu dikkate al覺nd覺覺nda mutfakta g繹z羹 rahats覺z etmeyecek bir g繹r羹nt羹 vermektedir.


Kumanda panelinin 羹st羹nde kapak a癟ma d羹mesi mevcuttur.


st kapa覺n kapal覺 olmas覺n覺 salamak i癟in kumanda panelinin hemen 羹zerine bir kapak a癟ma d羹mesi konulmu, bu basit d羹meye bas覺ld覺覺 anda kapak otomatik olarak kalkmaktad覺r.


Aksesuarlar.


l癟ek ka覺klar覺 pratik kullan覺m i癟in iki ayr覺 par癟a halinde gelmekte, kar覺t覺r覺c覺 b覺癟aklar da birbirlerini 癟izmemeleri i癟in biri ambalajl覺 olarak tutulmaktad覺r.


Kullan覺m k覺lavuzu ve tarifler kitab覺.


襤lk defa (yerli EYM'ler i癟inde) bu denli derli toplu bir kullan覺m k覺lavuzu ve 繹zenle haz覺rlanm覺 bir tarifler kitab覺 ile kar覺la覺ld覺. Kullan覺m k覺lavuzu ayr覺nt覺l覺 ve yeterli, tarifler kitab覺ndaki tarifler s覺n覺rl覺 ve tek 繹l癟羹ye g繹re verilmi de olsa profesyonelce haz覺rlat覺lm覺 ve fotoraflanm覺 olmas覺 ile takdiri hak etmektedir. Tarifler kitab覺nda ekmeklerin yan覺nda kek, 癟orba ve re癟el tarifleri de bulunmaktad覺r.


Tarifler k覺lavuzunun ikinci sayfas覺nda yer alan bu ekmein resmi dorusu moral bozucu. Keke tepe k羹mbetli ve maya s繹n羹m y覺rt覺kl覺 bir ekmek konulabilseydi.Etiket.


Kar覺t覺rma ve piirme olarak 780-930 Watt g羹c羹ndedir. Temel Ekmek program覺nda koyu renk kabukta 636 Watt elektrik harcam覺t覺r.


Uygulama esnas覺nda maksimum 636 Watt elektrik harcanm覺t覺r.


900, 1125 ve 1350 gr. yatay ekmek yapmaktad覺r.


st Kapa覺 otomatik a癟覺lmaktad覺r.


Ara safhalarda ve yourman覺n son 5 dakikas覺nda malzeme ilavesi i癟in sesli uyar覺lar覺 mevcuttur.


12 program覺yla Beyaz, Tatl覺, Frans覺z, Kepekli, Yourtlu, Kek, H覺zl覺 Yourma, Re癟el, Hamur, Sandvi癟, H覺zl覺 Ekmek ve F覺r覺nlama 繹zellikleri mevcuttur.


Elektrik kordonu yeterince uzundur.


Zamanlay覺c覺 16 saate kadar ayarlanabilmektedir.


Elektrik kesintilerinde yar覺m saat haf覺zada tutma 繹zellii ile dikkat 癟ekmektedir.


asi ve kaymaz ayaklar.


M羹kemmel garanti 繹nerisi


Son zamanlarda baz覺 markalar覺n balat覺覺 kap覺dan kap覺ya servis ve adesten al覺m adrese teslim garantisini CM41570'de g繹rmek dorusu s羹rpriz oldu. Bu sistem 繹n g繹r羹ld羹羹 羹zere ilerse 癟ok b羹y羹k avantaj salayaca覺 gibi ayn覺 zamanda markan覺n gelip ge癟ici olmad覺覺, 羹lkemizde marka haline gelme arzusunu da g繹stermektedir.


Olumsuz Y繹nleri:


Kumanda panelinin ambalajlanmam覺 olmas覺 sonucu LCD 癟izik gelmitir. Alaca覺n覺z EYM'de l羹tfen kontrol羹n羹 yap覺n覺z.


Her ne kadar ambalaj g羹zelse de, anla覺lmayan bir sebeple kapat覺lmam覺 LCD ekran覺 癟izik gelmitir. Bu denli 繹zenle paketlenmi bir EYM i癟in dorusu 羹z羹c羹 bir durum.


Panel olarak 覺覺kland覺rmas覺z ve orta b羹y羹kl羹kte bir ekrana sahiptir.


Panel tu tak覺m覺 albenili duruyor.


Kumanda paneli tu tak覺m覺 renkli ve g羹m羹 癟er癟eveli haliyle g繹ze hitap etse de kullan覺m esnas覺nda sertliiyle s覺k覺nt覺 yaatmaktad覺r. Al覺mak biraz zaman alacakt覺r.


Kazan anla覺lmaz bir ekilde 癟izik 癟izik geldi. Alaca覺n覺z EYM'de l羹tfen kontrol羹n羹 yap覺n覺z.B覺癟aklar da daha geliinden 癟izik 癟izik. Alaca覺n覺z EYM'de l羹tfen kontrol羹n羹 yap覺n覺z.Kazan kenarlar覺nda teflon s覺yr覺klar覺 dikkati 癟ekiyor. Alaca覺n覺z EYM'de l羹tfen kontrol羹n羹 yap覺n覺z.Gerek kazan, gerekse de b覺癟aklar anla覺lamaz bir ekilde 癟izik 癟izik geldi. izikler simetrik olarak fotorafta da g繹r羹ld羹羹 gibi dikkat 癟ekecek boyutlarda. Ayr覺ca kazan kulpu s覺k覺t覺rmal覺 olmad覺覺 i癟in 癟ok hareketli  ve ekmein 癟覺kar覺lmas覺 esnas覺nda s覺k覺nt覺 癟覺karacak gibi g繹r羹n羹yor.


襤lk talihsizlik. Kapak tutma d羹mesi yerinden f覺rlad覺, bereket zorlanmadan yerine tak覺ld覺. Alaca覺n覺z EYM'de l羹tfen kontrol羹n羹 yap覺n覺z.Uygulamaya ge癟ildii ilk anda kapa覺 tutan d羹me yerinden f覺rlad覺 ve 癟覺kt覺. Bu d羹menin g繹r羹len i癟ilikle uzun s羹reli 癟al覺mas覺 m羹mk羹n g繹r羹lm羹yor.


Kapak d羹meyle tutulsa bile yayl覺 olduu i癟in a癟maya zorlan覺yor.Asl覺nda aral覺k olmamal覺. Alaca覺n覺z EYM'de l羹tfen kontrol羹n羹 yap覺n覺z.En pratik 癟繹z羹m. zerine koyaca覺n覺z malzemenin 覺s覺naca覺n覺 g繹zden uzak tutmay覺n覺z.


st kapa覺n otomatik a癟覺lmas覺 her ne kadar pratik g繹r羹nse de, ortaya 癟覺kan ters zorlama ve bunu tutmaya 癟al覺an plastik d羹me CM41570'in zay覺f karn覺 olacak gibi g繹r羹n羹yor maalesef.


l癟羹 Kab覺 250 mlnin biraz 羹zerinde, ancak bu durum kitap癟覺klarda vurgulanm覺.


Kullan覺m k覺lavuzu ve ekmek tarifleri kitap癟覺klar覺 birbirleri ile 癟eliiyor g繹r羹nmekteler.


Hem kullan覺m k覺lavuzu hem de tarifler kitap癟覺覺 繹zenle haz覺rlanm覺 olsa da, her ikisi ayn覺 anda elnde ge癟irilmediinden 繹zellikle malzemelerin yerletirilmeleri konusunda birbirleri ile 癟elimektedir. Bu durum programl覺 ekmek piirecek uygulay覺c覺lar i癟in s覺k覺nt覺 dourabilecektir.


Tariflerde s繹z edilen toz maya-kuru mayan覺n ne olduu konusu uygulamak isteyenleri tededd羹de d羹羹recektir. B繹ylesi 繹zenle haz覺rlanm覺 kitap癟覺klarda en az覺ndan 襤nstant mayaya yer verilip, d繹n羹羹mleri a癟覺klanmal覺yd覺.


EYM'de ayr覺 bir a癟ma-kapama d羹mesi bulunmamaktad覺r.


Ekmein kazandan 癟覺kar覺lmas覺 esnas覺nda ekmek kazan覺n覺n sap覺 b羹y羹k ve hareketli olduu i癟in ekmein 癟覺k覺覺 esnas覺nda ekmee tak覺larak 癟覺kmas覺n覺 zorlat覺rmaktad覺r.


Sonu癟:


CM41570 Kullan覺m K覺lavuzundan 1125 gr normal ekmek uygulamas覺Genel g繹r羹n羹m.Ekmein alt覺nda g繹r羹len ift B覺癟ak yar覺覺.Uygulamada Sinangil unlar覺 kullan覺ld覺.Chefmaxx CM41570; 繹zellikleri, ambalaj覺, dok羹mantasyonu ve B襤M'deki 80 TL gibi 癟ok uygun fiyat覺 ile g繹z doldurmas覺na ramen, karar verme aamas覺nda yukar覺da bahsedilen konular覺n da dikkate al覺nmas覺 gerekmektedir.


Chefmaxx'da 繹rnek uygulanan ekmek i癟in 繹zellikle herhangi bir yorum yap覺lmayacakt覺r.


Kullan覺m kitap癟覺覺na dosya olarak maalesef eriilemedi.


Not: Son g羹nlerde forumlarda ekmek 羹stlerinin pimedii ikayetinin yan覺nda, verilen 444'l羹 numaraya erimenin m羹mk羹n olmad覺覺nda dair ikayetler okunmaktad覺r.