Dier Katk覺lar


EYM ile ekmek yap覺m覺 esnas覺nda ilave edilen ceviz, zeytin, kuru 羹z羹m, keten tohumu, haha, kurutulmu sebze ve meyveler, 癟ikolata par癟ac覺klar覺 gibi katk覺 malzemeleri genel olarak yourman覺n son 3 ya da 5 dakikas覺nda EYM'n覺n verdii uyar覺 sinyalinden sonra ilave edilir. Haha tanecikleri gibi hamur i癟inde erimeyecek ve ekmek kazan覺n覺 癟izmeyecek katk覺lar yorulman覺n ba覺nda da ilave edilebilir.


Katk覺 malzemeleri kuru halde konulacaksa hamurun rutubetini alabilir, 覺slat覺ld覺ktan sonra konulacaksa da hamuru c覺v覺k hale getirebilir. Bu konuda dikkatli olunmal覺d覺r. Katk覺 malzemesinin  ekmek kazan覺na zarar vermesinden korkuluyor ise yourma bitip,ilk kabarma balad覺覺nda EYMn覺n enerjisinin kesilerek (program覺n haf覺zadan silinmedii birka癟 dakika i癟inde) hamur kazandan d覺ar覺 al覺n覺r, h覺zl覺 bir ekilde hamur i癟ine katk覺 malzemeleri kar覺t覺r覺l覺r ve eksiz top ekli verilerek kazana yerletirilip program resetlenmeden 繹nce tekrar elektrik verilerek EYM kald覺覺 yerden balat覺l覺r.