Sinbo SBM-4704 Ekmek Yapma MakinesiSinbo SBM-4704


Sinbo, 羹lkemizde evde ekmek yap覺m覺 konusunda adeta bir patlama meydana getirmeyi baarabilmi tek firmad覺r, bu nedenle kendilerine minnettar kald覺覺m覺 vurgulamak isterim. Sinbo, lkemizin en fazla sat覺ld覺覺 d羹羹n羹len markas覺 olup, yine yayg覺n sat覺lan SBM-4704 modeli test i癟in tercih edilmitir. Sinbo'nun daha 繹nce kullanm覺 olduum iki modelini (4704 ve 4705) olumsuz sonu癟lar y羹z羹nden iade etmi olmam bu testi benim i癟in ayr覺ca 繹nemli k覺lm覺t覺.


Sinbo SBM-4704 ve aksesuarlar覺


SBM-4704, kemik rengi orta kalite plastikten imal edilmitir. Her ne kadar g繹r羹nt羹 olarak yuvarlak hatlar覺 sebebiyle k羹癟羹k gibi g繹r羹nsede, b羹y羹k boyutlu EYM'ler aras覺ndad覺r.


Ekmek kazan覺 i癟ine konulmu malzemeler ve hamurun yorulmas覺.


SBM-4704, dier EYM'lerde olduu gibi bir adet dikd繹rtgen ekmek kazan覺 ile gelmektedir. Ekmek kazan覺 yatay ve dikey aras覺nda tan覺mlanabilecek ekilde ekmek yapmaktad覺r. Standart l癟羹 Kap覺, 繹l癟羹 ka覺覺, b覺癟ak 癟覺karma telinin yan覺nda 1 adet de yourma b覺癟a覺 gelmektedir. Olduk癟a detayl覺 ve bol tarifli bir kullan覺m kitap癟覺覺 da mevcuttur.


Ekmek kazan覺 EYM'ye dikine yerletirilmekte ve saat ibresi d繹n羹 y繹n羹nde bir miktar d繹nd羹r羹lerek kilitlenmektedir.


Kumanda Paneli ve programlar


Kumanda Paneli


Sinbo'lar in 羹retimi EYM'lerdir. Standart olduu 羹zere toplam 6 butondan meydana gelmitir. Zamanlama butonu 2 adettir.


# Somun b羹y羹kl羹羹 se癟imi (750-900 gr)

# 12 dijital program; 癟abuk program i癟in h覺z butonu

# H覺zl覺 Piirme, re癟el, kek, sandvi癟 program覺

# 13 saattlik programlanabilir geciktirme zamanlay覺c覺s覺

# 60 dakikal覺k s覺cak tutma fonksiyonu

# Kabuk rengi se癟imi (A癟覺k, normal ve koyu)


Olumlu Y繹nleri:


Yap覺 olarak orta kalite plastikten imal edilmi olup, pime esnas覺nda koku vb. yaymamaktad覺r.


Sinbo'nun kendine has bir ekmei olup, her ne kadar k羹mbeti ve yar覺覺 abart覺l覺 olmasa da, ekmek her y繹n羹yle pimektedir. Dier baz覺 markalarda g繹r羹len ve 繹zellikle g繹zetleme penceresinin alt覺 ve 癟evresinin beyaz kalmas覺na Sinbo'da rastlanmam覺t覺r.


G繹zetleme penceresi yeterince geni olmas覺na ramen 覺覺k destei olmad覺覺 i癟in i癟i rahat g繹r羹lememektedir.


Gerek kitap癟覺覺, gerekse de 襤nternet 羹zerinde tarif destei dier markalara nazaran 癟ok 羹st羹nd羹r.


Geni bir servis a覺 ve m羹teri destei mevcuttur.


Kar覺t覺rma ve piirme olarak toplam  600 Watt g羹c羹ndedir.


750 ve 900 gr. yatay ekmek yapmaktad覺r.


Beyaz, Tam buday ve Frans覺z ekmeinin yan覺nda kendine has s羹per h覺zl覺 program覺 mevcuttur. Dier EYMnda olduu gibi re癟el, kek, sandvi癟, hamur, f覺r覺nlama ve s覺cak tutma programlar覺 vard覺r.


Maya s繹n羹m y覺rt覺覺 ve Tepe k羹mbeti


Sinbo'nun ekmek yap覺m覺 tamamen kendine 繹zg羹d羹r. Kendi tarifinin uygulanmas覺 esnas覺nda dier markalarda olmad覺覺 kadar 繹zen g繹stermek zorunda kald覺m. Sebebi de, 襤nterneti ya da kendi kitap癟覺klar覺 incelendiinde Sinbo ekmeklerinin t羹m羹nde Tepe k羹mbeti olmad覺覺, ya da 癟ok k羹癟羹k olduu g繹r羹lmektedir. Hatta bir 癟ok ekmekin 羹st羹 elle d羹zlenmi g繹r羹nt羹s羹 mevcuttur.


Sinbo'ya ait Ekmek Yap覺m覺 kitap癟覺覺


rnek olarak yukar覺daki resimde Sinbo'nun haz覺rlam覺 olduu Ekmek Yap覺m覺 kitap癟覺覺'n覺n 羹zerindeki ekmek resmi ele al覺nabilir. En baar覺l覺 uygulamalar覺ndan biri olan bu ve benzeri resimlerde yuvarlak bir k羹mbet ya da yar覺k olarak ayr覺lm覺 bir y覺rt覺k g繹rmek m羹mk羹n deildir.


Klasik Sinbo ekmei. Olduk癟a hacimli olmas覺na ramen, K羹mbeti olumam覺 bir tepe ve iz eklinde maya s繹n羹m y覺rt覺覺


SBM-4704 Ekmei 繹nden ve yandan g繹r羹n羹m. Kabuk 羹zerinde younluk dikkat 癟ekmekte.


Kabuk ve Doku yap覺s覺


Ayn覺 tarif uygulanm覺 baka bir EYM ekmei. Tepe K羹mbeti ve Maya S繹n羹m Y覺rt覺覺 farklar覺na dikkat.


Yukar覺daki 繹rnekte Tepe K羹mbeti ve Maya S繹n羹m Y覺rt覺覺 ideale yak覺n bir ekmein, Sinbo ekmeine nazaran 癟ok daha kal覺n olmas覺na ramen k羹mbet ve y覺rt覺k sayesinde nas覺l hacimli olduu g繹r羹lmektedir.


Olumsuz Y繹nleri:


Yap覺lan ekmekler tarifine uygun yap覺lsa dahi Tepe K羹mbeti ve Maya S繹n羹m Y覺rt覺覺 癟ok zay覺f olmaktad覺r. Bu nedenle tariflerden en ufak bir sapmada ya da 覺s覺 veya y羹kseklik deiikliinde ekmein 羹st羹 bas覺l覺 gibi 羹retilmektedir.


Kullanm覺 olduum EYM'nin kabuk se癟iminde, hangi renk kabuu se癟erseniz se癟in, piirme s羹resi hep  3 saat olarak sabit kalmakta idi. Dier markalar genelde s羹reyi uzatmak suretiyle bu ii baar覺rken Sinbo servisleri son piirme esnas覺nda (ne demekse) 覺s覺 ayar覺 yapt覺覺n覺 belirttiler.


Ayn覺 ekilde elektrik kesilince verecei tepkiyi anlamak i癟in fiini 癟ekip takt覺覺mda program resetlenerek batan balam覺, kar覺t覺rma esnas覺nda 1-2 dk. elektrikk kesilmesine ramen de program kald覺覺 yerden devam edebilmitir. Dolay覺s覺 ile elektrik kesilmesine kar覺 2 farkl覺 tepki ortaya 癟覺km覺t覺r.


Her ne kadar g繹zetleme penceresi geni olsa da, kazan覺n i癟i rahatl覺kla g繹r羹lememektedir.


Bu t羹r cihazlar覺n ayr覺ca kaliteli bir a癟ma-kapama d羹mesi ile desteklenmesi daha iyi olurdu.


Ekmein kazandan 癟覺kar覺lmas覺 esnas覺nda ekmek kazan覺n覺n sap覺 b羹y羹k ve hareketli olduu i癟in ekmein 癟覺k覺覺 esnas覺nda ekmee tak覺larak 癟覺kmas覺n覺 zorlat覺rmaktad覺r.


Ekmek kazan覺n覺n ters 癟evrilerek ekmein 癟覺kar覺lmas覺 esnas覺nda kazan覺n alt覺nda bulunan ve EYM i癟inde yuvaya oturan k覺sm覺n覺n silindir eklinde d羹z olmas覺 nedeniyle dier kazanlarda alt覺ndan tutarak silkeleme ilemi bu model kazanda 癟ok zordur. Bu da pimi ekmein 癟覺kar覺lmas覺n覺 zorlat覺rmaktad覺r.


Kullan覺m klavuzu ve 襤nternet destei ile temel bilgilerin yan覺nda bol miktarda tarife erimek m羹mk羹nd羹r.


Teknik servis yayg覺n destei mevcuttur.


Sonu癟:


Uygulamalar覺n 癟ounluunda ger癟ek tepe k羹mbeti ve maya s繹n羹m y覺rt覺覺n覺n yakalanmas覺nda s覺k覺nt覺 yaayanlar olmas覺na ramen tan覺n覺rl覺覺, uygun fiyat覺, zengin dok羹man覺 ve yayg覺n teknik servisi olmas覺 nedeniyle tercihi size kalm覺t覺r.


Kullan覺m Kitap癟覺覺n覺 buradan alabilirsiniz.Not: Test i癟in EYM'yi tedarik eden Say覺n Pakize evik Han覺mefendiye 癟ok teekk羹r eder, 羹kranlar覺m覺 sunar覺m.