EYM Kapasiteleri:


EYM piyasada 3 ayr覺 a覺rl覺kta ekmek yapabilmektedir. Bunlarda s覺ras覺yla:


500/600/750 gr.,

900/1000 gr.,

1250/1500 gr.

d覺r.


Ayn覺 ekilde yapt覺klar覺 ekmekler dikey ya da yatay olabilmektedir.  Yatay ekmekler daha rahat kesilebilmekte, dikey ekmekler ise daha rahat yorulabilmektedir. Tercih kullan覺c覺ya kalm覺t覺r.


Ayn覺 a覺rl覺kta yatay ve dikey ekmekler


1 kg. ve 羹zeri ekmeklerde hamur hacimleri b羹y羹d羹羹 i癟in ekmek kazanlar覺 da b羹y羹mekte, dolay覺s覺yla tek bir yourma b覺癟a覺 ile hamur yorulamamaktad覺r. Bu nedenle b羹y羹k ekmek piiren EYMnin kazanlar覺nda genel olarak 癟ift b覺癟ak bulunmaktad覺r.


ift yourma b覺癟akl覺 ekmek kazan覺


Piyasada tek b覺癟akl覺 olup, b羹y羹k ekmek piiren EYM da mevcuttur. 1 kg. ve alt覺 i癟in 癟ift b覺癟akl覺 EYMn覺n tek b覺癟akl覺 EYMne nazaran daha iyi yourma yapt覺覺n覺 s繹ylemek m羹mk羹n deildir.


ift yourma b覺癟akl覺 modellerden baz覺lar覺


EYM i癟in bir baka 繹nemli konu da harcam覺 olduu enerji miktar覺d覺r. Ayda y覺lda yap覺lan bir ekmek i癟in bu konu g羹ndeme gelmese de, her g羹n ekmek yap覺lan bir yerde 繹nem kazanmaktad覺r. EYM kar覺t覺rma ve yourma ile piirme esnas覺nda elektrik harcad覺覺n覺 belirtmitik. Piyasada 450 Watt ile 1000 Watt aras覺 makineler mevcuttur. Ayn覺 繹zelliklere sahip iki EYMndan daha az elektrik harcayan覺n覺 tercih etmek mant覺kl覺 ve makuldur.