EYM Kapasiteleri:


EYM piyasada 3 ayrı ağırlıkta ekmek yapabilmektedir. Bunlarda sırasıyla:


500/600/750 gr.,

900/1000 gr.,

1250/1500 gr.

dır.


Aynı şekilde yaptıkları ekmekler dikey ya da yatay olabilmektedir.  Yatay ekmekler daha rahat kesilebilmekte, dikey ekmekler ise daha rahat yoğrulabilmektedir. Tercih kullanıcıya kalmıştır.


Aynı ağırlıkta yatay ve dikey ekmekler


1 kg. ve üzeri ekmeklerde hamur hacimleri büyüdüğü için ekmek kazanları da büyümekte, dolayısıyla tek bir yoğurma bıçağı ile hamur yoğrulamamaktadır. Bu nedenle büyük ekmek pişiren EYM’nin kazanlarında genel olarak çift bıçak bulunmaktadır.


Çift yoğurma bıçaklı ekmek kazanı


Piyasada tek bıçaklı olup, büyük ekmek pişiren EYM da mevcuttur. 1 kg. ve altı için çift bıçaklı EYM’nın tek bıçaklı EYM’ne nazaran daha iyi yoğurma yaptığını söylemek mümkün değildir.


Çift yoğurma bıçaklı modellerden bazıları


EYM için bir başka önemli konu da harcamış olduğu enerji miktarıdır. Ayda yılda yapılan bir ekmek için bu konu gündeme gelmese de, her gün ekmek yapılan bir yerde önem kazanmaktadır. EYM karıştırma ve yoğurma ile pişirme esnasında elektrik harcadığını belirtmiştik. Piyasada 450 Watt ile 1000 Watt arası makineler mevcuttur. Aynı özelliklere sahip iki EYM’ndan daha az elektrik harcayanını tercih etmek mantıklı ve makuldur.