EYM Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar:


Piyasada genel kanı tüm makinelerin aynı olduğu, dolayısıyla en ucuzunun tercih edilmesinin gerektiğidir. Oysa detaylı incelendiği ve denendiğinde makineden makineye farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu nedenle EYM alımı esnasında;


Öncelikle boyutlarına karar verilmeli, küçük, orta ve büyük ekmek yapma seçenekleri gözden geçirilmelidir. Bu arada EYM ekmeğinin piyasadan alınan hacmi büyük ancak içi olmayan ekmeklere benzemediği, doyurucu olduğu, birkaç gün dayanabildiği, Tambuğday unu karışımlarının daha uzun süreli yendiği unutulmamalıdır.


Alınacak EYM’nın yapılacak ekmek boyutuna karar verildikten sonra EYM seçimi için göz önünde bulundurulacak kıstaslar:


1.        Malzeme kalitesi

2.        Pişirme kalitesi

3.        Elektrik Sarfiyatı

4.        Dokümantasyonu

5.        Teknik servisi

Olmalıdır.


Malzeme kalitesi:


EYM’nin gövdelerinin  alt ve üst kısımları genel olarak dayanıklı plastik, yan tarafları ise saç, çelik veya plastik olmaktadır. Kapak kısımları ayrılabilir olmakta,  ülkemizde satılan modellerin tamamında gözetleme penceresi bulunmaktadır. Özellikle üst aksamın plastik kalitesi çok iyi olmak zorundadır. Aksi takdirde pişirme esnasında ısı ekmek kazanı ile birlikte üst aksamı da doğrudan etkilemekte, yeterince kaliteli olmayan plastik aksamda koku ya da sarkma meydana gelmektedir. Markalı olarak kabul edilen bazı EYM’nde plastik kokusu yayıldığı ya da ek yerlerinden sarkarak açılması sonucu hava alan kapak yüzünden sağlıklı pişirme yapılamadığı görülmüştür. Dış ve üst aksam ısınabilir ancak bu belirli bir oranda olmalıdır. Aşırı ısınan EYM tercih edilmemelidir.


Göz önünde bulundurulması gereken bir başka kıstas ta ekmek kazanı ile kapak arasında bulunan mesafedir. Her ne kadar çift bıçaklı, yatay kazanlı EYM’nde bu durum önesiz gibi görünse de bazı markaların kapaklarının basık olması sonucunda hamurun az bir miktar kabarmasında dahi hamur tavana yapışabilmektedir. Bazı markaların kapakları kilitli olması bir avantaj gibi görünsede normal şartlarda kalteli malzemeye ve dizayna sahip EYM'nde buna ihtiyaç duyulmamaktadır.


Aynı kalite Ekmek Kazanı ve yoğurma bıçağı için de geçerlidir. Değişik markaların ekmek kazanları yan yana getirildiğinde saç kalınlığı ve teflon kaplama ya da boyama kalitesi arasında farklılıklar açıkça görülecektir. Kazan içindeki Teflon,  kaplama ve homojen olmalıdır. Kesinlikle kalkık, çizik, hasarlı olmamalıdır.


Ekmek kazanını tutmaya yarayan sap, bazı markalarda kademeli hareket ettirilebilir haldedir. Özellikle pişen ekmeğin çıkarılması esnasında sapın aşağıya doğru boşta sallanmaması ekmeğin çıkarılmasına engel olmayan güzel bir detaydır.


Pişirme Kalitesi:


En zor anlaşılabilen özelliktir. Kalite kontrol yönüyle çok ciddi bir kontrole tabi tutulmayan EYM, aynı marka dahi olsa birinden diğerine farklılık gösterebilmektedir. Markadan markaya pişirme kalitesini etkileyen farklı özellikler olabilmektedir. Örnek olarak bazı markalarda kabarma süresinin uzatılması, bazılarında pişirme süresinin uzatılması, bazılarında arzu edildiği oranda bekletilme özelliği mevcuttur. Bazı markalar ışık yardımıyla kazan içindeki hamur ya da ekmeği aydınlatabilmekte, bazı markaların yoğurma bıçakları kapanarak ekmek içinde kalmamayı sağlamaktadır.


Pişirme kalitesi konusunda maya, un, su ve diğer malzemeler, ortam ısısı vb. doğrudan etkili olduğu için EYM hatası ile kullanıcı hatası iç içe girebilmektedir. Ancak, ortalama bir kullanıcı emin olduğu malzemeler ile standart ekmeği yaptığında en azından 10 ekmekten 7’sinde maya sönüm yırtığı ve tepe kümbeti meydana gelmiyor, ekmek üstten basık bir hal alıyor ise, o EYM  pişirme kalitesi bakımından sorgulanmalıdır.Başarılı Maya Sönüm Yırtığı ve Tepe Kümbeti örnekleri


Burada bir detay, izleme penceresi büyük olan EYM’nde bu kısma gelen hamurun pişmesi esnasında renk ya da ton farkı meydana gelebilmektedir.


Elektrik Sarfiyatı:


EYM çalıştığı sürenin tamamında yüksek miktarda elektrik tüketmemektedir. Başlangıçta karıştırma ve yoğurma, arada yumruklama ve en sonunda pişirme aşamalarında elektrik tüketimi gerçekleşmektedir. Elektrik tüketimleri ortalama 450 Watt ile 1.000 Watt arasında değişebilmektedir. EYM nadiren kullanılacak ise belki bu tüketim göz önüne alınmayabilir, ancak sürekli kullanım mevcut ise markalar arasında ayrım yaparken aynı özelliğe sahip olanlardan daha az elektrik sarfiyatı yapan tercih edilmelidir.


Dokümantasyon:


Her ne kadar tarifler biri diğerine çevrilerek kullanılabilse de, bazı markaların bazı tarifleri gerçekten o makine için özel geliştirilmiştir. Şayet aldığınız EYM’nden makineyi  anlatan, bilgi veren ve tarifleri barındıran kitapçık çıkmıyor ise işiniz zor demektir. Sizi uzun ve zorlu bir süreç bekliyor, haberiniz olsun. EYM ne kadar kaliteli olursa olsun temel bilgileri alamaz iseniz başarılı olmanız şansa kalmıştır.


Ülkemizde pahalı olarak satılan EYM’nin yabancı dillerde muhteşem kitapçıkları varken, Türkçe broşürleri inanılmaz kötü olabilmektedir. Çoğu zaman ne ölçü, ne program, ne tarif hiçbir şey anlaşılamamaktadır. Bugün en çok satan markaların başarısının arkasında yatan etkenlerden biri de dokümantasyon desteğidir.


Teknik Servis:


EYM normal şarlar altında uzun süre kullanılacak şekilde tasarlanmış cihazlardır. Ancak, kalite kontrolü bakımından yeterli testlerden geçmeyen makinelerde ilginç arızalar çıkabilmektedir. Mekaniki aksam yanında program hatası da görülebilmekte, dolayısıyla EYM kullanılamaz hale gelebilmektedir. Ayrıca, Ekmek kazanlarında teflon kaplamada hasarlar olabilmekte, EYM diğer aksamı sapasağlam da olsa, kazan değişmesi gerekebilmektedir. Kazanın garanti dışı olması temini güçleştirebilmektedir. Gerekli Teknik servis desteği olmayan Markalarda bu durumda maalesef sapasağlam EYM kullanılamaz duruma gelmekte, milli servet israfı yaşanmaktadır.