EYM ekmek kazanlar覺n覺n i癟i 癟izilmez ve yap覺maz malzeme (teflon) kapl覺 olup, EYMlerin yayg覺nlamas覺 ile teflon kapl覺 ekmek kazanlar覺n覺n kanserojen etkileri konusu g羹ndeme gelmitir.


Piyasada mevcut t羹m EYMlerin ekmek kazanlar覺 kalite fark覺 da olsa tamam覺 teflon kaplamad覺r. Bu sayede 癟izilmez ve yap覺maz bir y羹zey meydana gelmekte, dolay覺s覺yla kar覺t覺rma, yourma ve arkas覺ndan piirme sonras覺 ekmein kendini kolayca b覺rakmas覺 salanmaktad覺r.


Uzun s羹reli ve s覺k kullan覺lan ekmek kazanlar覺nda her ne kadar dikkat edilirse edilsin, i癟ine konulan 癟繹rekotu, haha gibi malzemelerin 繹zellikle iyi oturmayan yourma b覺癟a覺n覺n alt覺na s覺k覺mas覺 sonucunda kazan覺 癟izdii ya da zamanla atmalar olduu g繹r羹lmektedir. Bunlar olmasa dahi sert hamurlar覺n yapt覺覺 bask覺 ile teflonun kaz覺nd覺覺 d羹羹n羹lmektedir. Bu durumda EYM kullan覺m覺 umulan覺n aksine ekmek kazan覺ndan sa癟覺lan teflon malzeme sayesinde kanserojen etkisi olup olmad覺覺 羹phesi uyand覺rmaktad覺r.


ncelikle, Teflonun tespit edilen 2 繹nemli zararl覺 etkisinin olduunu ifade etmek gerekir.


1. Bu konudaki yay覺nlar覺n ortak ifadesi, teflon malzemenin 260 Santigrat dereceden balayarak duman yaymaya balad覺覺, 350 santigrat derecelere ulat覺覺nda ise yay覺l覺m覺n artt覺覺d覺r. Yay覺lan bu duman覺n grip benzeri bir etki yapt覺覺 ifade edilmekte, Teflonu kefeden DuPont firmas覺 ise teflonun 覺s覺nmas覺 yan etkisinden bu g羹ne kadar yaln覺zca tek bir vaka kay覺t alt覺na al覺nd覺覺n覺 ifade etmektedir.1959 y覺l覺nda yap覺lan bir arat覺rma da a覺r覺 覺s覺nm覺 yalardan 癟覺kan duman覺n daha zararl覺 etkileri olduunun tespiti yap覺lm覺t覺r.


Buradan, gerek kat覺, gerekse s覺v覺 yalar覺n tehlikeli duman yayacak eik 覺s覺 derecesinden daha d羹羹k seviyelerde ilem g繹rd羹羹 g繹z 繹n羹ne al覺nd覺覺nda bahsedilen tehlikenin artlar覺 olumamaktad覺r. Ayr覺ca teflon kapl覺 tava, tencere vb. Piirme ayg覺tlar覺n覺n bo olarak a覺r覺 覺s覺t覺lmamas覺 gerektii anla覺lmaktad覺r, 癟羹nk羹 bo olan bu ayg覺tlar h覺zla an覺lan eik derecesini ge癟ebilmektedirler. Zaten DuPont firmas覺 da bu nedenle teflon kapl覺 ayg覺tlar覺n orta dereceli 覺s覺lar覺n alt覺nda piirilmesini 繹nermektedir.


En 癟ok korkulan ve ka癟覺n覺lan, teflon k覺r覺nt覺s覺 ya da par癟as覺n覺n a覺z yoluyla al覺nmas覺 normal artlarda sindirim sistemi yoluyla aynen at覺laca覺 d羹羹n羹ld羹羹nden bu konuda san覺lan覺n aksine zarars覺zd覺r.


2.  Dier endie verici durum ise, 癟izilmeyen ve yap覺mayan kaplamalar覺n 羹retimi esnas覺nda kullan覺lan "Perflurooctanoic Acid(PFOA) denen kimyasald覺r. Her ne kadar a癟覺klanmam覺 da olsa EPA (Environmental Protection Agency)n覺n bu kimyasal覺 kanserojenler grubuna dahil ettii bilinmektedir. reticiler de PFOAn覺n 羹retim sonras覺nda 羹r羹n 羹zerinde kalmad覺覺n覺 ifade etmektedirler. DuPontta ayn覺 ekilde 羹retim zinciri sonras覺nda 羹r羹n 羹zerinde kald覺覺 ifade edilen PFOAn覺n 繹l癟羹lemeyecek miktarlarda olduunu ifade etmektedir.


EYMlerin ekmek kazanlar覺 bu a癟覺dan d羹羹n羹ld羹羹nde an覺lan s覺cakl覺klara 繹zellikle dolu olarak kullan覺ld覺覺 i癟in erime ans覺 yoktur. Dier taraftan kaliteli olduu bilinen ya da g繹r羹len markalar覺n PFOA seviyeleri belki soru iareti oluturabilir. Aa覺daki linkte Mehtap Teflon tencere ve tavalarda 繹l癟羹len PFOA miktar覺n覺n istenilen seviyelerde olduu g繹r羹lmektedir.


http://www.mehtap.com.tr/main.aspx?Action=DisplayNews&NewsCode=N_Certific&Lang=TR


Bu da EYM kullan覺c覺lar覺 olarak bizi biraz daha rahatlatmaktad覺r.


Kaynaklar:


  http://thenewcook.com

  Polytetrafluoroethylene

  Is That Newfangled Cookware Safe?

  Harmful Teflon Chemical To Be Eliminated By 2015

  DuPont FAQ on Teflon SafetyBana g繹re:


Konuya daha deiik bir a癟覺dan bak覺l覺rsa, EYM ekmei balang覺癟ta her ne kadar kendi ekmeini 繹zg羹r irade ile yapma dolay覺s覺yla malzeme se癟imi, ekmek tipi ve hijyen salasa da, bu sitenin yap覺m amac覺 olan Ekmek Sanat覺 g羹ndeme gelmekte, bir m羹ddet sonra k覺t覺r kabuklu ve 癟inemeye gelir ekmekler yap覺lma ihtiyac覺 hissedilmektedir.


En g羹zel 癟繹z羹m, hafta sonlar覺 bir ka癟 b羹y羹k ekmek, hafta i癟i s覺k覺覺l覺nca EYM kullan覺m覺. 襤te kesin 癟繹z羹m.Aa覺da http://iyibilgi.comdan al覺nan bir yaz覺 g繹r羹lmektedir.


Teflon teflon akar kan覺m覺z!


Teflon ve benzeri yap覺t覺rmaz y羹zeyli tavalarda bulunan bir kimyasal madde kana kar覺abiliyor. Hatta yeni doan bebeklerin kan覺nda bile 癟覺kabiliyor. Aman dikkat! (iyibilgi 繹zel)


Yap覺t覺rmayan tava ve tencereler bir癟ok kad覺na 癟ok pratik bir 癟繹z羹m gibi g繹r羹n羹yor. Bu tavada ne pierse pisin yap覺m覺yor, kolayca y覺kanabiliyor.


Oysa Jennifer McKinleyin naturalnews.com sitesinde yay覺nlanan yaz覺s覺na g繹re, bu tava ve tencereler g繹r羹nd羹羹 gibi deil:


Perflurooctanoic Acid (PFOA) maddesi ile ilgili tart覺malar s羹r羹yor. PFOA maddesi Teflon ve dier yap覺t覺rmaz y羹zeylerin, ekerleme ambalajlar覺n覺n, patates k覺zartmas覺 ve pizza kutular覺n覺n, k璽覺t tabaklar覺n ve lekelere dayan覺kl覺 hal覺lar覺n 羹retiminde kullan覺l覺yor.


Yap覺t覺rmayan tavalar覺n yap覺t覺rmamas覺n覺 salayan madde bu. PFOA i癟eren 羹r羹nlerin bulunduu dier markalar Stainmaster, Scotchgard, SilverStone, Fluron, Supra, Excalibur, Greblon, Xylon, Duracote, Resistal, Autograph ve T-Fal.


Tefalin 羹reticisi DuPont irketi PFOAn覺n sadece 羹retim s羹recinde kullan覺ld覺覺n覺, tencere ve tava gibi nihai 羹r羹nlerinde bulunmayaca覺n覺 iddia ediyor. Oysa, ABDde kad覺n, erkek ve 癟ocuklar覺n y羹zde 95inin kan覺nda bu kimyasal bulundu. Baz覺 arat覺rmalar, bu kimyasal覺n pankreas, karacier, testis ve meme kanseri riskini art覺rabileceini iaret ediyor.


Hamilelikte d羹羹k riski, kilo kayb覺, tiroid problemleri, ba覺覺kl覺k sisteminde zay覺fl覺k gibi farkl覺 sorunlarla da ilikilendiriliyor.


Yenidoan bebeklerin kan覺nda 癟覺kt覺


Johns Hopkins Bloomberg Halk Sal覺覺 Okulunun yapt覺覺 bir arat覺rmada PFOA maddesinin bebeklerde d羹羹k doum tart覺s覺 ile ilikili olduu g繹r羹ld羹. ubat 2007de 300 yenidoan bebein kanlar覺ndaki PFOA ve dier florine kimyasallar覺n seviyesi 繹l癟羹ld羹. Kan覺nda y羹ksek oranda PFOA bulunan bebeklerin doum tart覺s覺n覺n daha d羹羹k, kafatas覺 癟aplar覺n覺n daha k羹癟羹k olduu g繹r羹ld羹.


Environmental Working Group isimli 癟evre 繹rg羹t羹 ise yay覺nlad覺覺 raporda PFOA kimyasal覺n覺n 襤talya, Rusya, Japonya, ABD ve Bel癟ikada doal ortamlar覺nda yaayan yabani hayvanlar覺n kan覺nda dahi bulunduunu bildirdi.  Fok bal覺klar覺 ve yunuslar gibi deniz canl覺lar覺n覺n dola覺m sisteminde g繹r羹ld羹.


Denetimi yok


PFOA maddesinin kullan覺m覺 ile ilgili bir denetim yok. evre kuruluu EPA DuPonttan bu zehirli kimyasal覺n kullan覺m覺n覺 durdurmas覺n覺 istedi fakat irket bu konudaki uygulamalar覺n覺 kendi inisiyatifleriyle belirliyor. DuPont fabrikalar覺nda PFOA kullan覺m覺n覺n y羹zde 97 oran覺nda azalt覺ld覺覺n覺 bildiriyor ama hen羹z bu maddeyi topyek羹n 羹retim s羹recinden 癟覺karm覺 deil. Bu konuda herhangi bir s繹z de vermiyor.


evre kuruluu EPAya g繹re PFOAn覺n  kanserojen olmas覺 muhtemel.


Ailenizi korumak i癟in


Yemek piirirken yap覺t覺rmayan tavalar覺 deil, daha sal覺kl覺 malzemeleri tercih etmek gerekiyor. zellikle k羹癟羹k 癟ocuklar覺n覺z varsa, hamileyseniz, gen癟 k覺z覺n覺z, gen癟 olunuz, hastan覺z varsa veya hastal覺klar覺 uzak tutmak istiyorsan覺z


Beslenme uzmanlar覺 en 癟ok cam ve toprak malzemelerin kullan覺lmas覺n覺 繹neriyorlar. Toprak g羹ve癟lerde a覺r atete yap覺lan yemekleri en sal覺kl覺 yemekler aras覺nda say覺yorlar.

襤kinci s覺rada ise d繹kme demir tava ve tencereler var.


Daha sonra kalayl覺 bak覺r, 癟elik ve emaye kaplamal覺 tencere ve tavalar覺 tercih edebilirsiniz.


Burada sayd覺klar覺m覺zdan hangisini kullan覺rsan覺z kullan覺n, yemeinizi piirdikten sonra fazla bekletmeden yemeye 癟al覺覺n. Yemeklerinizi saklaman覺z gerektiinde metal veya plastik kaplar覺 deil cam veya boyas覺z porselen kaplar覺 tercih edin.


www.iyibilgi.com Derleyen: Arzu Aygen