EYM Kumanda Paneli


Genel olarak 5 tutan meydana gelir. Adlar覺 EYM baz覺nda ayr覺lsa da ilevleri birbirine benzemektedir.


Kumanda Paneli Standart Tu Tak覺m覺 rnekleri


Sinbo'nun kumanda paneliS覺ras覺yla:


Select/Menu tuu: Pogram se癟meye yarayan tutur. Her bas覺ta birer artar. Arzu edilen programa gelindiinde b覺rak覺l覺r. 12 ya da 13 programdan sonra  tekrar 1den balar.


Loaf/Kg/Somun Boyutu tuu: Ekmein b羹y羹kl羹羹n羹n se癟ildii tutur. 500/750/1000/1250/1500 gr. a覺rl覺klar覺na sahip ekmekler se癟ilebilir. Tua her bas覺ld覺覺nda EYM 繹zelliine g繹re farkl覺 a覺rl覺ktaki ekmek se癟ilir ve ekranda yaz覺l覺 pime s羹resi ekmek a覺rl覺覺na bal覺 olarak deiir.


Timer/(+,-) tuu: Piirme ilemine daha 繹nceden belirlenmi bir saatte balanacak ya da gecikmeli olarak ekmek piirilecek ise programl覺 zaman覺 girmeye yarayan tutur.


Crust/Renk tuu: Ekmein d覺 kabuk rengini a癟覺k/orta ve koyu olarak se癟meye  yarayan tutur. Tua her bas覺ld覺覺nda iaret癟i ya da led, EYM ekran覺nda Ekmek kabuunu g繹sterir ekil ya da yaz覺lar覺n 羹zerinde kayar,  bu esnada pime s羹resi de deiiklik g繹sterir.


Start/Stop/Balat tuu: Se癟ilen program覺 癟al覺t覺rmaya yarayan tutur. Bu tua basmadan se癟ilmi olan program aktif olmaz ve 癟al覺maya balamaz. Ayr覺ca Program iptali i癟in ayn覺 tua birka癟 saniye elinizi kald覺rmadan bas覺lmas覺 gerekebilir.


EYM, elektrik kesildiinde makinesine g繹re 3-10 dk.aras覺nda program覺 hafizas覺nda tutabilirler. Daha uzun s羹reli elektrik kesildiinde ise program iptal olur.


Baz覺 EYM pil desteklidir. Bu t羹r makinelerde elektrik kesilse bile bilgiler silinmez. Ayr覺ca bu t羹r makinelerde 13. Ya da belirli bir program tamamen kullan覺c覺ya adanm覺t覺r ve kullan覺c覺 bu program 羹zerinde kar覺t覺rma, yourma, kabartma ve piirme s羹relerini kendi istei dorultusunda ayarlayabilir.


Gecikmeli Programlaman覺n yap覺lmas覺:


Standart beyaz ekmein pime s羹resi ortalama 3 saat 20 dk. civar覺ndad覺r. Yani, u an i癟in program yap覺l覺p Start tuuna bas覺lsa ancak 3 saat 20 dk. sonra ekmek haz覺r olacakt覺r. Bu mant覺k dorultusunda;


Program覺 yapmaya balayaca覺m覺z saat, akam saat 20.00 olsun. Sabah saat 07.00da ekmeimizin pimi ve EYMndan 癟覺kar覺lmaya haz覺r olmas覺n覺 istiyoruz. Bunun i癟in EYMn覺n programlanmas覺 gerekecektir.


ncelikle akam saat 20.00den sabah saat 07.00 aras覺nda toplam 11 saatlik bir s羹re mevcuttur (Akam 20.00-24.00 aras覺  4 saat, 7+4=11 saat). 11 saat sonras覺na beyaz ekmek program覺 kurulursa o takdirde toplam s羹re 11 saat+ 3 saat 20 dk= 14 saat 20 dk. olacakt覺r. Demek ki yap覺lmas覺 gereken piirme s羹resinin de 11 saat i癟ine dahil edilmesidir. Bu durumda;  11 saat 3 saat 20 dk = 7 saat 40 dk. kalmaktad覺r.


Buradan da anla覺lmaktad覺r ki, 7 saat 40 dakika sonra beyaz ekmek program覺 癟al覺t覺覺nda 3 saat 20 dk. da program s羹recek ve 11 saat sonra Beyaz ekmek pimi olarak haz覺r olacakt覺r.


EYM i癟in uygulan覺rsa, Kontrol Panelinde 繹ncelikle hangi ekmein yap覺laca覺na dair program se癟ilir ve ekranda pime s羹resi g繹r羹l羹r. Standart ekmek i癟in 3 saat 20 dk. Daha sonra Timer tuuna bas覺larak 10ar dakikal覺k art覺lar halinde 7 saat 40 dk. ileri gidilerek 11.00 saate tamamlan覺r.


Program覺 balatmak i癟in Start/Stop/Balat tuuna bas覺l覺r. Bu esnada EYMnda hareket g繹r羹lmez. Sadece ekranda 11.00  yaz覺s覺 癟覺kar ve saat geriye doru 癟al覺maya balar. Saat 07.40a gelince (Gece 03.40ta) program devreye girer ve malzemeler kar覺t覺r覺lmaya balan覺r. 3 saat 20 dk. sonra (toplamda 11.00 saat) sabah saat 07.00de ekmek haz覺rlanm覺 olur. Gece, program balad覺覺 anda kar覺t覺rma ve yourma ileminden m羹tevellit program boyunca ses 癟覺kaca覺 unutulmamal覺, kahvalt覺 i癟in bir miktar覺n覺n da komuya g繹nderilmesi, dolay覺s覺yla sizi affetmesinin salanmas覺 ihmal edilmemelidir.