BEKO BKK 2505 Ekmek Yapma Makinesi


BKK 2505 EYM 繹nden g繹r羹n羹.BKK 2505 EYM yandan g繹r羹n羹.Beko, yeni 癟覺kard覺覺 BKK 2505 modeli ile tek kar覺t覺r覺c覺l覺, 900 gr. ekmek 羹retebilen d羹羹k fiyatl覺 kesimi hedef alm覺 ve sapl覺, ta覺nabilir, derli toplu ve kompakt bir model 羹retmitir.


Yan覺nda gelen malzemeler.


Dikine ekmek kazan覺 neredeyse EYM y羹ksekliinde.Olumlu Y繹nleri:


BKK 2505 fiyat/performans olarak iyi bir yerde bulunmaktad覺r. Hedefledii pazarda yayg覺nlaabilmesi i癟in mevcut uygun fiyat politikas覺n覺 s羹rd羹rerek 繹zellikle tarif ve uygulama desteini de art覺rmal覺d覺r.


Kompakt EYM'lerin standart aksesuar覺: ta覺ma sap覺.


Kompakt bir yap覺s覺 olmas覺 dolay覺s覺yla mutfakta daha az yer kaplamaktad覺r. Ayr覺ca sapl覺 olmas覺 繹zellikle han覺mlar覺n houna gidecektir.


Kompakt yap覺s覺na ramen 750 gr. ila 900 gr. a覺rl覺klar覺nda ekmek yapabilme kapasitesine sahiptir.


Kumanda paneli kullan覺l覺 ve ele gelen yap覺dad覺r.


12 ayr覺 program ile muhtelif se癟enekler sunmaktad覺r. standart programlar覺n yan覺nda k繹y ekmei, kepek ekmei, sandvi癟 ekmei, ultra h覺zl覺 ekmek, hamur, re癟el ve kek gibi programlar da bar覺nd覺rmaktad覺r.

Dikey ekmek yapmaktad覺r. Ekmee yukar覺dan bakt覺覺n覺zda kare olarak g繹r羹lmektedir.


A癟ma Kapama d羹mesi ve in Mal覺 olduunu anlatan 羹retim etiketi.


Hemen arka alt taraf覺nda bir a癟ma kapama d羹mesi mevcuttur.


EYM G羹c羹 600 Watt覺r.Yeterli genilikte g繹zetleme penceresi


Yeterli genilikte olan g繹zleme penceresine sahip 羹st Kapa覺 癟覺kar覺labilmektedir.


Pien ekmein 羹stten g繹r羹n羹羹


Baz覺 EYM'lerde g繹r羹len ve ekmein tepe k覺sm覺n覺n tamamen ya da k覺smen pimemi olma durumu BKK 2505'de bariz olarak g繹r羹lmemektedir. ok hafif bir ton fark覺yla da olsa tepe k羹mbetini k覺zartabilmektedir.


Kazan sap覺 DeLonghi'de olduu gibi seviyeli hareket etmekte, dolay覺s覺 ile ekmein 癟覺kar覺lmas覺 esnas覺nda hareket etmeyerek yard覺mc覺 olmaktad覺r.


Piirme sonras覺 ve program覺na uygun olarak malzeme ilavesi i癟in sesli uyar覺lar覺 mevcuttur.


Enerji kesildiinde 15 dk. boyunca haf覺zada tutma 繹zellii vard覺r.


13 saate kadar programlama imkan覺 vard覺r.


Yayg覺n servis a覺 ayr覺 bir avantaj olarak g繹r羹lmelidir.Olumsuz Y繹nleri:
Klavuz irice bir pul b羹y羹kl羹羹nde.


Maalesef yetersiz bir EYM k覺lavuzu mevcut. Her ne kadar baz覺 bilgiler istiflenmi olsa da, 8 adet tarif konuya verilen 繹nemi (繹nemsizlii) g繹stermektedir.


Klavuz hatalar覺 mevcuttur.


Klavuzunda hatalar mevcut olup, konu hakk覺nda tecr羹besi olmayan birinin bu klavuza uygun olarak istenilen standartlara uygun ekmek yapmas覺 tamamen ansa kalm覺t覺r. rnek olarak 1 l癟羹 kab覺 kitap癟覺kta 200 ml. verilirken, gelen 繹l癟羹 kab覺 standart 240 ml. yani 1 Cup't覺r. Tarif uygulamas覺 esnas覺nda da 500 gr. a覺rl覺k olarak verilmi un miktar覺, Cup ile standart 繹l癟羹l羹p konulduunda 3 tam 1/3'羹n kar覺l覺覺 400 gr. a kar覺l覺k gelmekte ve hamur c覺v覺k olmaktad覺r. Klavuzu haz覺rlayanlar覺n 1 Cup'覺n ka癟 ml. olduunun ya da ka癟 gr. un geldiini test etmedikleri anla覺lmaktad覺r. Bu bak覺mdan klavuzun yeniden yaz覺lmas覺 gerekmektedir.


襤lk uygulama esnas覺nda hafif bir plastik kokusu gelmektedir. Rahats覺z edici boyutta olmayan koku, bu fiyat dilimine uygun plastie sahip olan bir EYM i癟in normal g繹r羹lmelidir.


al覺ma esnas覺nda boyutlar覺na bal覺 olarak sars覺lmakta, ancak yer deitirmemektedir.


Yourma esnas覺nda daha pahal覺 EYM'lere nazaran hamuru yourmaktan ziyade d繹nd羹rmektedir. Bu nedenle hamur k覺vam覺n覺n 癟ok iyi ayarlanmas覺 gerekmektedir.


Malzeme kar覺t覺rmas覺n覺 izlemek i癟in resmi t覺klay覺n覺z.EYM'nin sars覺lmas覺n覺 izlemek i癟in resmi t覺klay覺n覺z.Yourmay覺 izlemek i癟in resmi t覺klay覺n覺z.Sonu癟:


Sinbo'nun belirledii fiyat s覺n覺r覺 alt覺na Kenwood'un ta覺nabilir modeli benzeri pratik bir EYM ile girmek ak覺ll覺ca bir davran覺 olmutur. Malzeme kalitesi ve 繹zellikler olarak m羹kemmel olmasa da, mevcut fiyat politikas覺n覺 s羹rd羹rd羹羹 s羹rece tercih edilebilir bir giri seviyesi EYM olmaya adayd覺r. Bu arada mutlaka klavuzun g羹ncellenmesi ve i癟eriinin zenginletirilmesi gerekmektedir.Kullan覺m kitap癟覺覺 maalesef sitesinde mevcut deildir.


Test ama癟l覺 olarak kendi kitap癟覺覺ndan yap覺lan temel beyaz ekmek:
Standart beyaz ekmek i癟in malzemeler haz覺r durumdaKontrol panelinden program se癟imi.Ekmek haz覺r durumda


Tepe K羹mbeti ve Maya S繹n羹m Y覺rt覺覺 g繹r羹lmekte.Kabuk detayDaha 繹nce test edilen baz覺 markalar kadar derin oluturulamasa da, bariz bir maya s繹n羹m y覺rt覺覺 mevcuttur.