Bol lifli, kuvvetli aromal覺, ekil olarak baaa benzeyen ve kolay dilimlenen bu g羹zel ekmeklerin tarifi "King Arthur Flour"dan uyarlanm覺t覺r.


Tariften 2 adet orta boy ekmek 癟覺kmaktad覺r.


Baak Ekmekler
( 1 Cup/l癟羹 Kab覺: 240 ml. hacminde bardak 繹l癟羹s羹ne kar覺l覺kt覺r. Ekmeklik un olarak elenmi un kar覺l覺覺 yakla覺k 125 gr. d覺r.
 1 TBSP/B羹y羹k l癟羹 Ka覺覺; 15 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.
 1 tsp/K羹癟羹k l癟羹 Ka覺覺; 5 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.)


Malzemeler:


n Maya i癟in:


125 gr Genel Ama癟l覺 Un .

125 ml Damacana veya ar覺t覺lm覺 su.

1/2 K羹癟羹k Ka覺k Aktif Kuru Maya.As覺l Hamur i癟in:


200 gr Ekmeklik Un.

100 gr Tam Buday Unu.

50 gr avdar Unu.

50 gr Yulaf Unu.

Haz覺rlanm覺 olan n Mayan覺n tamam覺.

275 ml. Damacana veya ar覺t覺lm覺 su (R/O Su kullan覺ld覺).

1.5 K羹癟羹k Ka覺k Tuz.

2 K羹癟羹k Ka覺k Aktif Kuru Maya.


襤lave olarak:

1/3 l癟羹 Kab覺 Yulaf Ezmesi.


Teknik: Ta Ekmei teknii uygulanacakt覺r.


Yap覺l覺覺:


Temel tekniklerde Ta Ekmei yap覺m覺nda anlat覺ld覺覺 s覺raya uygun bir y繹ntem izlenir. Buna g繹re:


Bir g羹n 繹ncesi gece 繹n maya haz覺rlan覺r. n Mayada 繹nce uygun kaba t羹m malzemeler konulur ve tahta spatula ile kuru k覺s覺m kalmay覺ncaya kadar iyice kar覺t覺r覺l覺r. Du bonesi ile kapat覺larak bir gece boyunca (en az 6 saat) beklemesi yeterlidir.


n Maya haz覺rland覺ktan sonra as覺l mayan覺n haz覺rlanmas覺na balan覺l覺r. Bunun i癟in unlar覺n tamam覺, aktif kuru Maya, 繹n maya mikser kab覺na konularak hamur yapma aparat覺 ile d羹羹k devirde kar覺t覺r覺lmaya balan覺r. Arkas覺ndan bu kar覺覺m覺n 羹zerine kar覺t覺rma devam ederken yava yava su d繹k羹l羹r. Hamur, 4 dk boyunca mikserde yorulur ve 15 dk. boyunca ekimeye b覺rak覺l覺r.


Bu s羹renin sonunda ekimi hamurun 羹zerine tuz ve yulaf ezmesi ilavesi ile 12 dk daha yorulur. Daha  sonra tezgah 羹zerine al覺n覺r ve 1 dk daha elde yorularak topan ekil verilir. Elastik ve plastik k覺vam alan hamur, zeytinya覺 ile hafif癟e yalanm覺 kabartma kab覺na al覺n覺r.


EYMde ise 繹ncelikle su, aktif kuru maya, 繹n maya ile en 羹ste de unlar ve tuz konularak hamur program覺nda hamur yorulmaya balar. Sinyal sesinden sonra yulaf ezmesi ilave edilir. Yorulma ilemi biter bitmez hamur d覺ar覺 al覺n覺r, topan ekil verilerek zeytinya覺 ile yalanm覺 kabartma kab覺na konularak 羹zeri du bonesi ile kapat覺l覺r.


Elde ise "Temel Teknikler/G繹r羹nt羹l羹 kay覺tlar/Hamur Yourma Teknii"ne uygun olarak en az 15-20 dakika boyunca yorulmal覺d覺r. Tuz, ilk 5 dkl覺k yourman覺n sonunda 15 dk. bekledikten sonra ilave edilmeli, arkas覺ndan hamur elastik ve plastik bir k覺vam alana kadar yakla覺k 15 dk. daha yorulmal覺d覺r.


Ta Ekmek tekniinde benzer ekilde kabartma kab覺na al覺narak 羹st羹 kapat覺lan hamur, 2 kat oluncaya kadar beklenir. Bu s羹re ortam s覺cakl覺覺na g繹re 1-1.5 saat aras覺nda deimektedir.


Fermantasyonunu tamamlam覺 ve en az iki kat覺na ulam覺 hamur, kabarma kab覺ndan 癟al覺ma tezgah覺na veya silikon mat 羹zerine al覺n覺r. Eit 2 bezeye ayr覺l覺r ve topan ekil verilerek 10 dk boyunca dinlendirilir. Daha sonra 35-40 cm boyunda baget ekli verilerek ek yerleri aa覺ya gelecek ekilde f覺r覺n k羹reine serili piirme ka覺d覺n覺n 羹zerine uzunlamas覺na konulur. zeri pamuklu bez veya amerikan bezi ile 繹rt羹l羹r. Son kabarma i癟in de 2 kat olmas覺 beklenir. Bu s羹re de ortam s覺cakl覺覺na g繹re 1-1.5 saat aras覺nda s羹rmektedir.


Uyar覺: Ortam s覺cakl覺覺na uygun olarak hamurun kontrol羹 yap覺l覺r. Kontrol i癟in hamurun 羹zerine hafif癟e bast覺r覺lmas覺 yeterlidir. Bas覺lan yer hemen dolduruluyor ise hen羹z hamur yeterince kabarmam覺 demektir. ok s覺cak ortamlarda hamurun iki kat覺na erime s羹resi daha k覺sa olaca覺ndan fazla beklendii takdirde a覺r覺 kabarma olacak ve gluten yap覺s覺 zay覺flayaca覺ndan hamur 癟繹kecek ve bas覺k, kat覺, lezzetsiz bir ekmek ortaya 癟覺kacakt覺r. A覺r覺 souk ortamda ise bu s羹re biraz daha uzayabilecektir.


Piirme ileminden 20-25 dk 繹nce f覺r覺n a癟覺larak f覺r覺n ta覺 alttan ikinci rafa gelecek ekilde yerletirilir ve 覺s覺 220 Santigrat Dereceye ayarlan覺r.


Son kabarmas覺n覺 tamamlam覺 ve ekillenmi olan hamurlar, uzun ve temiz bir makas yard覺m覺yla 羹zerlerinden hamurun 1/4 derinliine kadar kesilir ve kesilen k覺s覺m aksi tarafa doru 癟ekilerek baak ekli verilir. Bu esnada hamurun ezilmemesine ve s羹nmemesine dikkat edilmelidir. F覺r覺n覺n kapa覺 dikkatlice a癟覺larak f覺r覺n覺n yan duvarlar覺na gelecek ekilde toplam 20-25 kez su p羹sk羹rt羹l羹r. Hemen ard覺ndan baak ekli verilmi  olan hamurlar 覺s覺nm覺 f覺r覺nda f覺r覺n k羹reiyle piirme ka覺d覺 ile birlikte 覺s覺nm覺 olan ta覺n 羹zerine kayd覺r覺l覺r. 襤lk 10 dk boyunca 220 derece santigrat, daha sonra 覺s覺 200 derece santigrata d羹羹r羹lerek 25-35 dk daha piirilir. 襤lk 10 dk boyunca 5-6 kez f覺r覺n kapa覺 dikkatlice a癟覺larak ayn覺 ekilde (ekmeklerin 羹zerine gelmeyecek ekilde) yan duvarlara su p羹sk羹rt羹l羹r. Son 10-15 dk i癟inde piirme ka覺d覺 d覺ar覺 al覺narak ekmekler f覺r覺n i癟inde yer deitirilir.


Ekmeklerin rengi yeterince karamelize olunca pimi demektir ve alt覺na vurularak pime kontrol羹 yap覺l覺r. Pimi ekmekler 癟覺kar覺l覺r ve 覺zgarada soutulur.


Baak Ekmekler.
Afiyet Olsun.