Polka EkmeiFransa'n覺n ortalar覺nda yap覺lan Polka ekmeinin ad覺n覺n nereden geldii her zaman merak edilmitir. Kullan覺lan malzemeden ziyade ekli ile dikkat 癟eken Polka ekmeinin ad覺, Polonyal覺lar覺n Polka dans覺nda att覺klar覺 yar覺m ad覺mlardan esinlenmitir. zerindeki beyaz kabuk t覺rnaklar覺yla dikkati 癟eken bu ekmein tarifi "The Cook's Encyclopedia of Bread" isimli kitaptan al覺nm覺t覺r.


Tariften yakla覺k 1150 grl覺k 1 adet Polka Ekmei 癟覺kmaktad覺r.


Ta ekmei tekniine ve aa覺daki tarife uygun yap覺lm覺 Polka Ekmei.


Uyar覺: Baz覺 fotoraflar覺n 羹zerine imleci s羹r羹klerseniz, deitiini g繹receksiniz. Fotoraf覺n alt覺na uyar覺 konulmam覺t覺r.


( 1 Cup/l癟羹 Kab覺: 240 ml. hacminde bardak 繹l癟羹s羹ne kar覺l覺kt覺r. Ekmeklik un olarak elenmi un kar覺l覺覺 yakla覺k 125 gr. d覺r.
 1 TBSP/B羹y羹k l癟羹 Ka覺覺; 15 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.
 1 tsp/K羹癟羹k l癟羹 Ka覺覺; 5 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.)


Malzemeler:


n Maya 襤癟in:


2 l癟羹 Kab覺 Genel Ama癟l覺 Un (Sinangil Un).

1 l癟羹 Kab覺 Su.

1 K羹癟羹k Ka覺k Aktif Kuru Maya (Yuva).


As覺l Hamur 襤癟in:


4 l癟羹 Kab覺 Genel Ama癟l覺 Un  (Sinangil Un).

1 l癟羹 Kab覺 Su.

1 B羹y羹k Ka覺k Deniz Tuzu/Tuz.

1 B羹y羹k Ka覺k Aktif Kuru maya (Yuva).


Teknik: Ta Ekmei teknii uygulanacakt覺r.


Yap覺l覺覺:


Temel tekniklerde Ta Ekmei yap覺m覺nda anlat覺ld覺覺 s覺raya uygun bir y繹ntem izlenir. Buna g繹re:


ncelikle bir gece 繹nceden n Mayan覺n haz覺rlanmas覺 salan覺r. Bunun i癟in suya aktif maya kat覺larak kar覺t覺r覺l覺r ve  5 dk boyunca beklenir. Arkas覺ndan 繹n mayada yaz覺l覺 miktar un eklenerek tahta ka覺kla kar覺t覺r覺l覺r, bulama癟 haline getirilir ve 羹zeri du bonesi ile kapat覺larak oda s覺cakl覺覺nda beklemeye al覺n覺r.n maya tamamlanm覺 halde.


n maya haz覺r olunca As覺l hamurun yap覺m覺na ge癟ilir. Bunun i癟in de 繹n maya mikser kab覺na al覺n覺r. zerine un ve tuz ilave edilir. Mikser d羹羹k devirde 癟al覺t覺r覺l覺rken yava yava Aktif maya kar覺t覺r覺lm覺 su ilave edilir. Hamur, 12 dk boyunca mikserde yorulur. Hamur, kulak memesi k覺vam覺nda olmal覺d覺r.


EYMnda ise 繹ncelikle su, aktif kuru maya, 繹n maya ve arkas覺ndan un ve tuz konularak hamur program覺nda bitinceye kadar 癟al覺t覺r覺l覺r.


Elde ise "Temel Teknikler/G繹r羹nt羹l羹 kay覺tlar/Hamur Yourma Teknii"ne uygun olarak yorulmal覺d覺r. Tuz, ilk 5 dk.l覺k yourman覺n sonunda 5 dk. bekledikten sonra ilave edilmeli, arkas覺ndan hamur elastik ve plastik bir k覺vam alana kadar yakla覺k 15-20 dk. boyunca yorulmal覺d覺r.


Daha  sonra elde 1-2 dk daha yorularak topan ekil verilir. Elastik ve plastik k覺vaml覺 hamur, hafif癟e yalanm覺 kabartma kab覺na al覺n覺r. zeri du bonesi  ile kapat覺larak 2 kat olmas覺  i癟in beklenir. n mayan覺n durumuna uygun olarak bu s羹re 1-1.5 saat aras覺ndan deimektedir.Hamur, ilk kabarmas覺n覺 yapmak 羹zere.


Hamur, ilk kabarmas覺n覺 tamamlam覺, tezgah 羹zerinde g繹r羹lmekte.


襤lk kabarmas覺n覺 tamamlam覺 olan hamur, kabarma kab覺ndan iyice unlanm覺 癟al覺ma tezgah覺na veya silikon mat 羹zerine al覺n覺r.


Uyar覺: ok s覺cak ortamlarda hamurun iki kat覺na erime s羹resi daha k覺sa olaca覺ndan fazla beklendii takdirde a覺r覺 kabarma olacak ve gluten yap覺s覺 zay覺flayaca覺ndan hamur 癟繹kecek ve bas覺k, kat覺, lezzetsiz bir ekmek ortaya 癟覺kacakt覺r. A覺r覺 souk ortamda ise bu s羹re biraz daha uzayabilecektir.


Tezgah 羹zerinde veya silikon matta topan hale getirilerek 10 dk kadar dinlendirilir. U癟 k覺s覺mlar覺  g繹bee doru katlan覺r ve kat yerleri hafif癟e 覺slat覺lm覺 el yard覺m覺yla nemlendirilerek birletirilir ya da bir miktar hamurun kendisini toplamas覺 i癟in bekletilir. Ek yerleri aa覺ya getirilecek ekilde piirme ka覺d覺 羹zerinde 羹zerine pamuklu bez 繹rt羹lerek ikinci kabarmaya b覺rak覺l覺r. Yakla覺k 45 dk-1 saat kadar sonra kabarm覺 olan hamurun 羹zeri hafif癟e unlanarak 癟apraz ekilde dik olarak 癟izilir. izgilerin aralar覺 2 parmak aral覺覺nda olmal覺 ve 癟izikler 0.5-1 cm derinliinde herhangi bir a癟覺 verilmeden a癟覺lmal覺d覺r. F覺r覺na verilmeden 繹nce hamurun kendini toplamas覺 ve 癟izgilerin ekillenmesi i癟in 10 dk bekletilir.ekil verilmi ve ikinci kabarmaya haz覺r hamurlar.Kabarmas覺n覺 tamamlam覺 ve unlanmaya haz覺r hamur.Unlanm覺 hamur.izilmi, beklemi ve f覺r覺na vermeye haz覺r hamur.


襤kinci kabarman覺n bitmesinden 30-35 dk. 繹nce f覺r覺n覺n en alt raf覺na 覺zgara 羹zerine ekmek ta覺 konularak 覺s覺 220 Santigrat Dereceye ayarlan覺r ve  f覺r覺n 繹nceden 覺s覺t覺lm覺 olur.


Hamur f覺r覺na verilmeden f覺r覺n kapa覺 a癟覺larak 覺s覺nm覺 olan f覺r覺na 15-20 kez su p羹sk羹rt羹l羹r ve f覺r覺na gerekli  nem salan覺r. Haz覺rlanm覺 olan hamur, f覺r覺n ta覺na  piirme ka覺d覺 ile birlikte b覺rak覺l覺r. 220 santigrat derece 10 dk ve 200 santigrat derecede de 20-30 dk boyunca piirilir. 襤lk 5 dk i癟inde f覺r覺n覺n duvarlar覺na gelecek ekilde su p羹sk羹rt羹l羹r. Son 10 dk i癟erisinde f覺r覺nda ekmein y繹n羹 deitirilmelidir.


Ekmein 羹zeri alt覺n sar覺s覺 rengini al覺nca f覺r覺ndan al覺n覺r ve alt覺na vurularak kontrol edilir. Hemen 覺zgara 羹zerinde pamuklu beze sar覺larak dinlendirilir.Polka ekmei genel g繹r羹n羹.
Yandan g繹r羹n羹m羹.
Kabuktaki Polka t覺rnaklar覺.Afiyet Olsun.