A覺zda da覺lan ve damakta ho bir tad b覺rakan, kekik kokusunu alabildiiniz, 繹zellikle s覺cak olarak kahvalt覺da m羹kemmel giden ekmeklerdendir.


Tariften 2 adet b羹y羹k boy Provence Ekmei 癟覺kmaktad覺r.


Ta ekmei tekniine ve aa覺daki tarife uygun yap覺lm覺 Provence Kekikli Ekmekleri.


( 1 Cup/l癟羹 Kab覺: 240 ml. hacminde bardak 繹l癟羹s羹ne kar覺l覺kt覺r. Ekmeklik un olarak elenmi un kar覺l覺覺 yakla覺k 125 gr. d覺r.
 1 TBSP/B羹y羹k l癟羹 Ka覺覺; 15 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.
 1 tsp/K羹癟羹k l癟羹 Ka覺覺; 5 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.)


Malzemeler:


365 ml 覺l覺k Su.

65 gr Zeytinya覺.

2 tam 1/4 K羹癟羹k Ka覺k Tuz.

600 gr Genel Ama癟l覺/Ekmeklik Un (Ankara Un).

2 B羹y羹k Ka覺k Kekik.

15 gr Ya Maya (EvMaya).


Teknik: Ta Ekmei teknii uygulanacakt覺r.


Yap覺l覺覺:


Temel tekniklerde Ta Ekmei yap覺m覺nda anlat覺ld覺覺 s覺raya uygun bir y繹ntem izlenir. Buna g繹re:


Kabartma kab覺na un ve su konularak tahta spatula ile homojen hale gelinceye kadar iyice kar覺t覺r覺l覺r. zeri du bonesi ile kapat覺larak 覺l覺k bir yerde 20-30 dk aras覺 bekletilir.


Mikser kab覺na al覺nan bulamac覺n 羹zerine tuz ve maya k覺r覺klan覺p konularak 8 dk boyunca yorulur ve 5 dk ara verilerek hamur dinlendirilir. Yava yava ya ve kekik ilavesiyle 5 dk daha yorularak ortaya yumuak kulak memesi k覺vaml覺 bir hamur 癟覺kar覺lmaktad覺r.


EYMde ise yukar覺da yaz覺l覺 s覺raya uygun olarak malzemeler konularak  hamur program覺nda yourma bitinceye kadar 癟al覺t覺r覺l覺r. Yourmas覺 biten hamur d覺ar覺 al覺n覺r.


Elde ise "Temel Teknikler/G繹r羹nt羹l羹 kay覺tlar/Hamur Yourma Teknii"ne uygun olarak yorulmal覺d覺r. Tuz, ilk 5 dk.l覺k yourman覺n sonunda 5 dk. bekledikten sonra ilave edilmeli, arkas覺ndan hamur elastik ve plastik bir k覺vam alana kadar yakla覺k 15-20 dk. boyunca yorulmal覺d覺r.


Daha  sonra elde 1-2 dk daha yorularak topan ekil verilir. Yumuak kulak memesi k覺vaml覺 hamur, hafif癟e yalanm覺 kabartma kab覺na al覺n覺r. zeri du bonesi  ile kapat覺larak 2 kat olmas覺  i癟in beklenir. Hamurun durumuna uygun olarak bu s羹re 1-1.5 saat aras覺nda deimektedir.


Uyar覺: ok s覺cak ortamlarda hamurun iki kat覺na erime s羹resi daha k覺sa olaca覺ndan fazla beklendii takdirde a覺r覺 kabarma olacak ve gluten yap覺s覺 zay覺flayaca覺ndan hamur 癟繹kecek ve bas覺k, kat覺, lezzetsiz bir ekmek ortaya 癟覺kacakt覺r. A覺r覺 souk ortamda ise bu s羹re biraz daha uzayabilecektir.


襤lk kabarmas覺n覺 tamamlam覺 olan hamur, kabarma kab覺ndan hafif癟e unlanm覺 癟al覺ma tezgah覺na veya silikon mat 羹zerine al覺n覺r. Hamur, terazi yard覺m覺yla tart覺larak (ya da g繹z karar覺) hamur b覺癟a覺 ile iki eit par癟aya ayr覺l覺r. Her bir beze 繹ncelikle topan yap覺larak 10 dk boyunca dinlendirilir. Bezeler, p羹r羹zs羹z y羹zey d覺ar覺ya gelecek ekilde usul羹ne uygun olarak 25 cm uzunluunda somun ekline getirilir, ek yerleri yukar覺ya getirilecek ekilde hafif癟e unlanm覺 kal覺ba yat覺r覺l覺r, 羹zerine pamuklu bez 繹rt羹lerek ikinci kabarmaya b覺rak覺l覺r.


襤kinci kabarman覺n bitmesinden 30-35 dk. 繹nce f覺r覺n覺n en alt raf覺nda 覺zgara 羹zerine ekmek ta覺 konularak 覺s覺 220 Santigrat Dereceye ayarlan覺r ve f覺r覺n 繹nceden 覺s覺t覺lm覺 olur.


Yakla覺k 45 dk-1 saat sonra iki kat覺na kabarm覺 olan hamurlar, s覺cak f覺r覺na verilmek 羹zere kabarmas覺n覺 tamamlad覺覺 kal覺p 羹zerinden k羹ree al覺n覺r. K羹ree al覺nmas覺 esnas覺nda hamurun p羹r羹zs羹z y羹zeyi 羹ste gelmelidir. Usul羹ne uygun olarak hamurun 羹zeri keskin bir b覺癟ak ya da jilet yard覺m覺yla boydan tek 癟izgi ile derince, yanlardan da g繹z gibi 癟izilir.


Hamur f覺r覺na verilmeden f覺r覺n kapa覺 a癟覺larak 覺s覺nm覺 olan f覺r覺na 15-20 kez su p羹sk羹rt羹l羹r ve f覺r覺na gerekli  nem salan覺r. K羹ree al覺nm覺 olan hamurlar, s覺rayla f覺r覺n ta覺na  itinayla b覺rak覺l覺r. 220 santigrat derece 10, 200 santigrat derecede de 30-40 dk boyunca piirilir. Son 10 - 15 dk i癟erisinde f覺r覺nda ekmeklerin y繹n羹 deitirilmelidir.


Ekmeklerin 羹zeri yeterince k覺zar覺nca f覺r覺ndan al覺n覺r ve alt覺na vurularak kontrol edilir. Hemen 覺zgara 羹zerinde pamuklu beze sar覺larak dinlendirilir.nden g繹r羹n羹.
Kekiklerin g繹r羹n羹羹.
襤nce kabuk ve hafif dokunun g繹r羹n羹m羹.Afiyet Olsun.