Bazlama Ekmei


Bazlama ekmei, pazar sabah覺 kahvalt覺da bazlama benzeri bir yass覺 ekmek d羹羹n羹rken ortaya 癟覺kar覺lan ilgin癟 bir ekmektir. Akdeniz iklimi 繹zelliklerini ta覺maktad覺r. Ortaya tahmin edemediim oranda hafif bir ekmek 癟覺k覺nca ger癟ekten beeni toplad覺.


Tariften yakla覺k 375'er graml覺k 2 adet somun ekmei 癟覺kmaktad覺r.


Ta ekmei tekniine ve aa覺daki tarife uygun yap覺lm覺 nefis Bazlama Ekmei.Malzemeler:


n Maya 襤癟in:


2 Cup Genel Ama癟l覺 Un (Ankaya ift Leylek Un kullan覺ld覺).

1 Cup Damacana veya ar覺t覺lm覺 su (R/O Su kullan覺ld覺).

1/3 Tatl覺ka覺覺 (Teaspoon/Tsp/K羹癟羹k ka覺k) 襤nstant Maya (Yuva Maya kullan覺ld覺).As覺l Hamur i癟in:


2 Cup Genel Ama癟l覺 Un (Ankaya ift Leylek Un kullan覺ld覺).

Haz覺rlanm覺 olan Eki Mayan覺n tamam覺.

1/4 Cup Yourt (R/O Su kullan覺ld覺).

2 Yemekka覺覺 (Tablespoon/TBSP/B羹y羹k ka覺k) Zeytin Ya覺.

1/2 Yemekka覺覺 (Tablespoon/TBSP/B羹y羹k ka覺k) Tuz.

1 tam 1/2 Tatl覺ka覺覺 (Teaspoon/Tsp/K羹癟羹k ka覺k) 襤nstant Maya (Yuva Maya kullan覺ld覺).


Teknik: Ta Ekmei teknii uygulanacakt覺r.


Yap覺l覺覺:


Temel tekniklerde Ta Ekmei yap覺m覺nda anlat覺ld覺覺 s覺raya uygun bir y繹ntem izlenir. Buna g繹re:


Bir g羹n 繹ncesi gece Eki maya haz覺rlan覺r. Eki Mayada 繹nce uygun kaba t羹m malzemeler konulur ve tahta spatula ile kuru k覺s覺m kalmay覺ncaya kadar iyice kar覺t覺r覺l覺r. Du bonesi ile kapat覺larak bir gece boyunca (en az 4 saat, 2 g羹ne kadar buzdolab覺nda bekleyebilir) beklemesi yeterlidir.


Eki Maya haz覺rland覺ktan sonra as覺l mayan覺n haz覺rlanmas覺na balan覺l覺r. Bunun i癟in eki maya, un, ya, yourt ve  su mikser kab覺na konularak 2 dk. boyunca yorulur ve 20 dk. i癟in ekimeye b覺rak覺l覺r.


Bu s羹renin sonunda mikser yeniden 癟al覺t覺r覺l覺rken hamurun 羹zerine tuz ve maya ilavesi ile  10 dk. daha yorulur, elastik ve plastik k覺vam alan hamur, Zeytinya覺 ile hafif癟e yalanm覺 kabartma kab覺na al覺n覺r.


EYMnda ise 繹ncelikle su, ya, yourt, tuz, arkas覺ndan Eki maya ile en 羹ste de un ve 襤nstant Maya konularak hamur program覺nda bitinceye kadar 癟al覺t覺r覺l覺r.


Elde ise "Temel Teknikler/G繹r羹nt羹l羹 kay覺tlar/Hamur Yourma Teknii"ne uygun olarak en az 15-20 dakika boyunca yorulmal覺d覺r. Tuz, ilk 5 dk.l覺k yourman覺n sonunda 5 dk. bekledikten sonra ilave edilmeli, arkas覺ndan hamur elastik ve plastik bir k覺vam alana kadar yakla覺k 15 dk. boyunca yorulmal覺d覺r.


Ta Ekmek tekniinde benzer ekilde kabartma kab覺na al覺narak 羹st羹 kapat覺lan hamur, 2 kat oluncaya kadar beklenir. Bu s羹re ortam s覺cakl覺覺na g繹re 1-2 saat aras覺nda deimektedir.

Fermantasyonunu tamamlam覺 ve iki kat覺na ulam覺 hamur, kabarma kab覺ndan 癟al覺ma tezgah覺na veya silikon mat 羹zerine al覺n覺r. Arzu edilirse kesme b覺癟a覺 ile eit 2 par癟aya ayr覺l覺r. Ta ekmei tekniinde g繹sterilen y繹ntemle topan ya da somun ekli verilir. ekil verilmesi esnas覺nda 繹ncelikle merdane ile 25-30 cm. 癟ap覺nda a癟覺l覺r. zerine silikon f覺r癟a ya da el yard覺m覺 ile ince bir kat halinde zeytinya覺 s羹r羹l羹r ve hal覺 katlar gibi parmak u癟lar覺 yard覺m覺 ile katlar birletirilerek katlan覺r. Zeytinya覺 kayma yapaca覺ndan katlama esnas覺nda hamurun gevek olmamas覺na dikkat edilmelidir. Somun ekli verilmi hamur, son kabarmas覺n覺 yapaca覺, yal覺 ka覺d覺n 羹zerine al覺narak 羹zeri pamuklu bez ile 繹rt羹l羹r. Son kabarma i癟in de 2 kat olmas覺 beklenir. Bu s羹re de ortam s覺cakl覺覺na g繹re 1-1.5 saat s羹rmektedir.


Uyar覺: Ortam s覺cakl覺覺na uygun olarak hamurun kontrol羹 yap覺l覺r. Kontrol i癟in hamurun 羹zerine hafif癟e bast覺r覺lmas覺 yeterlidir. Bas覺lan yer hemen dolduruluyor ise hen羹z hamur yeterince kabarmam覺 demektir. ok s覺cak ortamlarda hamurun iki kat覺na erime s羹resi daha k覺sa olaca覺ndan fazla beklendii takdirde a覺r覺 kabarma olacak ve gluten yap覺s覺 zay覺flayaca覺ndan hamur 癟繹kecek ve bas覺k, kat覺, lezzetsiz bir ekmek ortaya 癟覺kacakt覺r. A覺r覺 souk ortamda ise bu s羹re biraz daha uzayabilecektir.


Piirme ileminden 30-35 dk. 繹nce f覺r覺n覺n en alt raf覺na 覺zgara 羹zerine ekmek ta覺 konularak 覺s覺 230 Santigrat Dereceye ayarlan覺r.


F覺r覺n yeterince 覺s覺nd覺ktan sonra hamur f覺r覺na s羹r羹lmeden f覺r覺n覺n kapa覺 a癟覺larak su p羹sk羹rteci ile 15-20 kez kenarlara gelecek ekilde su p羹sk羹rt羹lerek yeterli nem  salan覺r. Hamurun, f覺r覺na verilmeden 繹nce 癟izilmesine gerek yoktur ancak istenirse keskin bir b覺癟ak ya da jilet yard覺m覺 ile uygun bir ekilde 癟izilerek f覺r覺n ta覺na yal覺 ka覺t yard覺m覺yla b覺rak覺l覺r. 15 dakika boyunca 230 santigrat derece, 30-40 dakika boyunca 200 santigrat derecede piirilir. 襤lk 10 dakika boyunca f覺r覺n覺n duvarlar覺na gelmek art覺 ile i癟eriye bir ka癟 kez bolca su p羹sk羹rt羹l羹r. 襤lk 15 - 20 dk. sonras覺nda ekmekler f覺r覺n i癟inde yer deitirilerek homojen pime salan覺r.


Alt覺ndan tok ses gelince pimi demektir ve d覺ar覺ya al覺narak 覺zgarada soutulur.


Bazlama Ekmei, 癟izilmemi.


Bazlama Ekmei, 癟izilmi.


襤lgin癟, lezzetli ve hafif doku.Afiyet Olsun.