G繹r羹nt羹s羹 ve lezzeti ile ilgi 癟eken, kahvalt覺 i癟in m羹kemmel bir ekmek olan, uzun s羹reli taze kalabilen ve 癟ay yan覺nda m羹kemmel giden lezzetiyle s覺k s覺k yapaca覺n覺z bu tarif "King Arthur Flour"dan uyarlanm覺t覺r.
Cevizli zel Ekmek
Malzemeler:


( 1 Cup/l癟羹 Kab覺: 240 ml. hacminde bardak 繹l癟羹s羹ne kar覺l覺kt覺r. Ekmeklik un olarak elenmi un kar覺l覺覺 yakla覺k 125 gr. d覺r.
 1 TBSP/B羹y羹k Ka覺k; 15 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.
 1 tsp/K羹癟羹k Ka覺k; 5 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.)


1.5 l癟羹 Kab覺 Genel Ama癟l覺 Un.

1.5 l癟羹 Kab覺 Tam Buday Unu.

1 l癟羹 Kab覺 Il覺k Su (arzu edilirse yar覺 yar覺ya su ve s羹t kullan覺labilir).

4 B羹y羹k Ka覺k Tereya覺 (oda s覺cakl覺覺nda).

1 B羹y羹k Ka覺k eker.

1/4 l癟羹 Kab覺 S羹ttozu (Tercihe Bal覺, s羹t kullan覺l覺rsa gerekmez)

1 tam 1/4 K羹癟羹k Ka覺k Tuz.

2.5 K羹癟羹k Ka覺k 襤nstant Maya.


襤lave malzemesi:

1.5 l癟羹 Kab覺 Ceviz (ay覺klanm覺, iri k覺r覺lm覺, hafif癟e kavrulmu).

3 B羹y羹k Ka覺k Tereya (oda s覺cakl覺覺nda).


Teknik: Tava Ekmei teknii uygulanacakt覺r.


Yap覺l覺覺:


Temel tekniklerde Tava Ekmei yap覺m覺nda anlat覺ld覺覺 s覺raya uygun bir y繹ntem izlenir. Buna g繹re:


ncelikle Unlar, S羹t tozu, eker, Tuz ve 襤nstant Maya mikser kab覺na konularak tel ya da silikon el 癟覺rp覺c覺s覺 ile iyice homojen hale gelene kadar kar覺t覺r覺l覺r. Arkas覺ndan mikser d羹羹k devirde 癟al覺t覺r覺l覺rken 羹zerine yava yava tereya ve su (veya su-s羹t) ilave edilir. Hamur, 8 ila 10 dakika boyunca mikserde yorulur. Kulak memesi k覺vam覺n覺 alan hamur, Zeytinya覺 ile hafif癟e yalanm覺 kabartma kab覺na al覺narak 羹zeri du bonesi ile 繹rt羹l羹r.


EYMde yourmak i癟in de; unlar ve maya hari癟 t羹m malzemeler 繹ncelikle s覺v覺lar olmak 羹zere kazana konulur, 羹st羹ne de unlar ve maya konularak hamur program覺nda yourma bitinceye bitinceye kadar 癟al覺t覺r覺l覺r ve yorulmas覺 biten hamur d覺ar覺 al覺narak zeytinya覺 ile hafif癟e yalanm覺 kabartma kab覺na konulur, 羹zeri du bonesi ile 繹rt羹l羹r.


Elde ise "Temel Teknikler/G繹r羹nt羹l羹 kay覺tlar/Hamur Yourma Teknii"ne uygun olarak yorulmal覺d覺r. Tuz, ilk 5 dk.l覺k yourman覺n sonunda 5 dk. bekledikten sonra ilave edilmeli, arkas覺ndan hamur elastik ve plastik bir k覺vam alana kadar yakla覺k 15-20 dk. boyunca yorulmal覺d覺r.


Hamur, Zeytinya覺yla yalanm覺 kabartma kab覺nda 羹zeri du bonesi ile kapat覺lm覺 halde hacmi iki kat olana kadar beklenir. Bu s羹re malzeme ve oda s覺cakl覺覺na bal覺 olarak 60 -90 dk aras覺nda deimektedir.


Uyar覺: Ortam s覺cakl覺覺na uygun olarak hamurun kontrol羹 yap覺l覺r. ok s覺cak ortamlarda hamurun iki kat覺na erime s羹resi daha k覺sa olaca覺ndan fazla beklendii takdirde a覺r覺 kabarma olacak ve gluten yap覺s覺 zay覺flayaca覺ndan hamur 癟繹kecek ve bas覺k, kat覺, lezzetsiz bir ekmek ortaya 癟覺kacakt覺r. A覺r覺 souk ortamda ise bu s羹re biraz daha uzayabilecektir.


襤lk kabarmas覺n覺 tamamlam覺 ve iki kat覺na ulam覺 olan hamur, hafif癟e unlanm覺 silikon mat ya da 癟al覺ma tezgah覺 羹zerine al覺n覺r. Rulo haline geririlerek k羹癟羹k ceviz b羹y羹kl羹羹nde bezeciklere ayr覺l覺r.


Bundan sonras覺ras覺yla yap覺lacak ilem;


ncelikle b羹y羹k boy ekmek tavas覺 zeytinya覺 ile hafif癟e yalan覺r.


Ekmek tavas覺n覺n taban覺 b羹y羹kl羹羹nde piirme ka覺d覺ndan par癟a kesilir ve piirme tavas覺n覺n taban覺na yerletirilir.


Kesilmi olan mini bezeciklerden s覺k覺覺k olmayan bir s覺ra halinde tavan覺n ka覺t serili taban覺na d繹enir.


Bezecikler tabana serpitirilmi durumda.


zerine ceviz serpitirilir.


Katman halinde ceviz ve bezeciklerin 羹zerine uygun bir f覺r癟a yard覺m覺yla tereya覺 s羹r羹l羹r.


Ceviz serpitirilmi ve tereya s羹r羹m羹 haliAyn覺 ekilde ara kat覺n yap覺m覺 ger癟ekletirilir; bezecikler s覺ralan覺r, aralar覺na cevizler serpitirilir ve tereya s羹r羹l羹r.


Ara kat i癟in bezeler yerletirilmi.Cevizler serpitirilmi ve tereya s羹r羹lm羹.Son olarak en 羹st kat d繹enir ve 羹zerine de kalan ceviz serpitirilir. Son kata tereya s羹r羹lmez.


Son kat bezeler de serilmi ve 羹zerine kalan ceviz serpitirilmi.Tava yeterince b羹y羹k temiz bir poete yerletirilerek az覺 balan覺r. Uygun poet yok ise 羹zeri amerikan bezi ile kapat覺larak ikinci kabarmaya al覺n覺r.


襤kinci kabarmada hamurun 癟ok fazla kabarmas覺na m羹saade edilmeden 45 -60 dk aras覺 beklenir. Hamurun f覺r覺n kabarmas覺n覺 yapabilmesi i癟in a覺r覺 mayaland覺r覺lmamas覺 繹nemlidir. Bu arada kabarman覺n bitmesine 20-25 dk. kala f覺r覺n 180 santigrat dereceye ayarlanarak 覺s覺t覺l覺r.


F覺r覺n yeterince 覺s覺nd覺ktan ve hamur kabarmas覺n覺 tamamlad覺ktan sonra Ekme Tavas覺 f覺r覺na verilir. Tava alttan ikinci kat raf覺na yerletirilmi gelecek ekilde yerletirilir. Ekmein 羹zeri alt覺n rengini alacak ekilde 20 dk, 羹st羹 piirme ka覺d覺 kapal覺 olarak da 25-35 dk daha boyunca piirilir.


Ekmek Tavas覺 f覺r覺ndan dikkatlice 癟覺kar覺ld覺ktan sonra, 羹zerine tereya s羹r羹l羹r. Hava alabilecek bir ekilde 覺zgaraya konur, 羹zerine de pamuklu bez 繹rt羹lerek dinlendirilir.Ekmek Tavas覺 f覺r覺ndan hen羹z 癟覺km覺 durumda.
Ekmek, tavas覺ndan 癟覺kar覺lm覺 durumda.
Yak覺n g繹r羹n羹m.Kabuk ve doku.


Afiyet Olsun.