Keten tohumlu ekmein ma-aile bu kadar sevileceini hi癟 tahmin etmemitim. Gerek s覺cak, gerekse de souk olarak 繹zellikle kahvalt覺l覺k olabilecek nefis ekmeklerin tarifi, Ulrike Skadow'un "Pains" isimli kitab覺ndan al覺nm覺t覺r.


Tariften 4 adet k羹癟羹k boy Keten Tohumlu Ekmek 癟覺kmaktad覺r.


Ta ekmei tekniine ve aa覺daki tarife uygun yap覺lm覺 Keten Tohumlu Ekmekler.


( 1 Cup/l癟羹 Kab覺: 240 ml. hacminde bardak 繹l癟羹s羹ne kar覺l覺kt覺r. Ekmeklik un olarak elenmi un kar覺l覺覺 yakla覺k 125 gr. d覺r.
 1 TBSP/B羹y羹k l癟羹 Ka覺覺; 15 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.
 1 tsp/K羹癟羹k l癟羹 Ka覺覺; 5 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.)


Malzemeler:                                                          


400 gr elenmi Genel Ama癟l覺 Un (Sinangil Un).      

100 gr Tam Buday Unu (Sinangil Un).

150-250 ml aras覺nda Il覺k Su.

2 K羹癟羹k Ka覺k Deniz Tuzu/Tuz.

2 K羹癟羹k Ka覺k 襤nstant maya (Dr. Oetker).    


襤lave olarak:

100 gr Keten Tohumu (覺slat覺l覺p, s羹z羹lm羹).      


Teknik: Ta Ekmei teknii uygulanacakt覺r.


Yap覺l覺覺:


Temel tekniklerde Ta Ekmei yap覺m覺nda anlat覺ld覺覺 s覺raya uygun bir y繹ntem izlenir. Buna g繹re:


Bir gece 繹ncesinden iyice y覺kanm覺 olan keten tohumlar覺 bolca suya bast覺r覺l覺r. 8-10 saat aras覺nda bekletilir. Bu s羹re sonunda keten tohumlar覺 yumuam覺 ve su da k繹p羹rm羹 olacakt覺r. K繹p羹rm羹 olan suyunu d繹k羹n羹z ve keten tohumlar覺 iyice y覺kanarak s羹zd羹r羹n羹z. Keten tohumlar覺 ne kadar 覺slak kal覺rsa, hamura kat覺lacak su miktar覺 da o denli azalacakt覺r.


Hamurun haz覺rlanmas覺 i癟in mikser kab覺na kar覺t覺r覺lm覺 halde unlar, tuz ve instant maya ilave edilir. Mikser d羹羹k devirde 癟al覺t覺r覺l覺rken yava yava su ilave edilir. Hamur, 6 dk boyunca mikserde yorulur. Islak keten tohumlar覺n覺 da d羹羹nerek, ilk yap覺lan hamurun c覺v覺k olmamas覺na 繹zen g繹steriniz. zerine keten tohumlar覺 ilave edilip, 4 dk daha yorulur. Keten tohumlar覺 iyi s羹z羹lmemi ise MUTLAKA hamuru c覺v覺klat覺racakt覺r. Bu durumda bir miktar un ilave edilmesi gerekebilir. Hamur, kulak memesinden biraz daha yumuak癟a k覺vam覺nda olmal覺d覺r.


EYMde yourmak i癟in; 繹ncelikle su, keten tohumlar覺, tuz ve arkas覺ndan unlar ve instant maya konularak hamur yourma program覺nda bitinceye kadar 癟al覺t覺r覺l覺r, kabarmaya ge癟meden d覺ar覺 al覺n覺r.


Elde ise "Temel Teknikler/G繹r羹nt羹l羹 kay覺tlar/Hamur Yourma Teknii"ne uygun olarak yorulmal覺d覺r. Tuz, ilk 5 dk.l覺k yourman覺n sonunda 5 dk. bekledikten sonra ilave edilmeli, arkas覺ndan hamur elastik ve plastik bir k覺vam alana kadar yakla覺k 15-20 dk. boyunca yorulmal覺d覺r. Keten tohumlar覺 en batan konulabilir.


Daha  sonra elde 1-2 dk daha yorularak topan ekil verilir. Kulak memesinden biraz daha yumuak k覺vaml覺 hamur, hafif癟e yalanm覺 kabartma kab覺na al覺n覺r. zeri du bonesi  ile kapat覺larak 2 kat olmas覺  i癟in beklenir. Hamurun durumuna uygun olarak bu s羹re 1-1.5 saat aras覺nda deimektedir.


 
Uyar覺: ok s覺cak ortamlarda hamurun iki kat覺na erime s羹resi daha k覺sa olaca覺ndan fazla beklendii takdirde a覺r覺 kabarma olacak ve gluten yap覺s覺 zay覺flayaca覺ndan hamur 癟繹kecek ve bas覺k, kat覺, lezzetsiz bir ekmek ortaya 癟覺kacakt覺r. A覺r覺 souk ortamda ise bu s羹re biraz daha uzayabilecektir.


襤lk kabarmas覺n覺 tamamlam覺 hamur



Tezgaha al覺nan hamur dinlendiriliyor



Unlanm覺 癟al覺ma tezgah覺na veya silikon mat 羹zerine al覺nan hamur, topan halde 10 dk boyunca dinlendirilir. Daha sonra hamur, d繹rt eit par癟aya ayr覺l覺r ve 25 cm uzunluunda somun ekli verilir. U癟 k覺s覺mlar覺 yuvarlarlat覺l覺r. Hafif unlanm覺 amerikan bezi 羹zerine birbirini destekleyecek vaziyette ek yerleri 羹ste gelecek ekilde yan yana s覺ralan覺r ve 羹stleri yine benzeri bir bezle kapat覺l覺r. Hamurlar覺n kabarmas覺 ve k羹ree al覺nmas覺 dikkate al覺narak aralarda bolca pay b覺rak覺lmal覺d覺r.



襤kinci kabarman覺n bitmesinden 20-25 dk. 繹nce f覺r覺n覺n en alt raf覺nda 覺zgara 羹zerine ekmek ta覺 konularak 覺s覺 en y羹ksek Dereceye ayarlan覺r ve f覺r覺n 繹nceden 覺s覺t覺lm覺 olur.


Yakla覺k 45 dk-1 saat sonra hamurlar iki kat覺na kabarm覺 ve f覺r覺na verilmeye haz覺r olacaklard覺r. Bu aamada hamurlar覺n fazla kalmas覺na izin vermeyiniz.


Hamurlar f覺r覺na verilmeden f覺r覺n kapa覺 a癟覺larak 覺s覺nm覺 olan f覺r覺na 15-20 kez su p羹sk羹rt羹l羹r ve f覺r覺na gerekli  nem salan覺r. Hamurlar, k羹rek yard覺m覺yla bezden al覺n覺p, ta覺n enine s覺ralanacak ekilde f覺r覺n ta覺na itinayla b覺rak覺l覺r. En y羹ksek derece 5 dk, 200 santigrat derecede ise 20-25 dk boyunca piirilir. 襤lk 5 dk i癟inde f覺r覺n覺n duvarlar覺na gelecek ekilde su p羹sk羹rt羹l羹r. Son 10 dk i癟erisinde f覺r覺nda ekmeklerin y繹n羹 deitirilmelidir.


Ekmeklerin 羹zeri yeterince k覺zar覺nca f覺r覺ndan al覺n覺r ve alt覺na vurularak kontrol edilir. Hemen 覺zgara 羹zerinde pamuklu beze sar覺larak dinlendirilir.



nden g繹r羹n羹.




Kabuk yap覺s覺




Doku




Kahvalt覺l覺k m羹kemmel oldu



Afiyet Olsun.