K覺t覺r kabuklu ve yumuak dokulu somun ekmekler her daim tercih edeceiniz ekmeklerden olacakt覺r.


Tariften 2 adet orta boy sade somun ekmek 癟覺kmaktad覺r.


Ta ekmei tekniine ve aa覺daki tarife uygun yap覺lm覺 sade somun ekmekler.


( 1 Cup/l癟羹 Kab覺: 240 ml. hacminde bardak 繹l癟羹s羹ne kar覺l覺kt覺r. Ekmeklik un olarak elenmi un kar覺l覺覺 yakla覺k 125 gr. d覺r.
 1 TBSP/B羹y羹k l癟羹 Ka覺覺; 15 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.
 1 tsp/K羹癟羹k l癟羹 Ka覺覺; 5 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.)


Malzemeler:                                                          


500 gr elenmi Genel Ama癟l覺 Un (Olin Un).      

325 gr 覺l覺k Su.                                                          

6 gr Deniz Tuzu/Tuz.                                

10 gr Ya maya (EvMaya).                        


Teknik: Ta Ekmei teknii uygulanacakt覺r.


Yap覺l覺覺:


Temel tekniklerde Ta Ekmei yap覺m覺nda anlat覺ld覺覺 s覺raya uygun bir y繹ntem izlenir. Buna g繹re:


Kabartma kab覺na un ve su konularak tahta spatula ile homojen hale gelinceye kadar iyice kar覺t覺r覺l覺r. zeri du bonesi ile kapat覺larak 覺l覺k bir yerde 20-30 dk aras覺 bekletilir.


Daha sonra haz覺rlanan bulama癟 mikser kab覺na al覺n覺r, tuz ve ya maya k覺r覺klanarak ilave edilir. 10 - 12 dk boyunca yorulur. Ortaya kulak memesi k覺vam覺nda bir hamur 癟覺kmaktad覺r.


EYMde ise 繹ncelikle haz覺rlanm覺 olan bulama癟, ya maya ve tuz konularak  hamur program覺nda yourma ilemi bitinceye kadar 癟al覺t覺r覺l覺r. Yourma ilemi bitince hamur kazan覺n d覺覺na al覺n覺r.


Elde ise "Temel Teknikler/G繹r羹nt羹l羹 kay覺tlar/Hamur Yourma Teknii"ne uygun olarak yorulmal覺d覺r. Tuz, ilk 5 dk.l覺k yourman覺n sonunda 5 dk. bekledikten sonra ilave edilmeli, arkas覺ndan hamur elastik ve plastik bir k覺vam alana kadar yakla覺k 15-20 dk. boyunca yorulmal覺d覺r.


Daha  sonra elde 1-2 dk daha yorularak topan ekil verilir. Hafif癟e yalanm覺 kabartma kab覺na al覺n覺r. zeri du bonesi  ile kapat覺l覺r.


Her 40 dkda bir hamur, un serpilmi tezgah 羹zerine al覺narak ta ekmei tekniinde g繹sterildii 羹zere zarf usul羹 katlanarak p羹r羹zs羹z y羹zeyi 羹ste gelecek ekilde yeniden kabartma kab覺na konulur. 120 dk boyunca bu ilem 3 defa yap覺lm覺 olur ve 羹癟羹nc羹de hamur tezgah 羹zerine b覺rak覺l覺r.


Hafif癟e unlanm覺 癟al覺ma tezgah覺na veya silikon mat 羹zerine al覺nan hamur, zarf usul羹 katlanm覺 halde 10 dk boyunca dinlendirilir. Daha sonra hamur, 2 eit bezeye b繹l羹n羹r. Bezelerin havas覺 iyice al覺narak silindir eklinde katlan覺r, ek yerleri el ayas覺 ile m羹h羹rlenir ve hafif癟e unlanm覺 kal覺p i癟ine ek yerleri yukar覺 gelecek ekilde yerletirilir. zerlerine pamuklu bez 繹rt羹lerek ikinci kabarmaya b覺rak覺l覺r.


襤kinci kabarman覺n bitmesinden 30-35 dk. 繹nce f覺r覺n覺n en alt raf覺nda 覺zgara 羹zerine ekmek ta覺 konularak 覺s覺 220 Santigrat Dereceye ayarlan覺r ve f覺r覺n 繹nceden 覺s覺t覺lm覺 olur.


Yakla覺k 45 dk-1 saat sonra iki kat覺na kabarm覺 olan hamurlar, f覺r覺n ka覺d覺 serili k羹rek 羹zerine ters-y羹z metodu ile bozulmadan al覺n覺rlar.  


Hamurlar f覺r覺na verilmeden f覺r覺n kapa覺 a癟覺larak 覺s覺nm覺 olan f覺r覺na 15-20 kez su p羹sk羹rt羹l羹r ve f覺r覺na gerekli  nem salan覺r. Hamurlar 羹zerleri 癟izilmeden ka覺d覺yla birlikte f覺r覺nda 覺s覺nm覺 olan ta覺n 羹zerine sarsmadan b覺rak覺l覺rlar. 220 santigrat derece 10 dk, 200 santigrat derecede ise 30-40 dk boyunca boyunca piirilir. Son 10 - 15 dk i癟erisinde f覺r覺nda ekmeklerin y繹n羹 deitirilmelidir.


Ekmeklerin 羹zeri yeterince k覺zar覺nca f覺r覺ndan al覺n覺r ve alt覺na vurularak kontrol edilir. Hemen 覺zgara 羹zerinde pamuklu beze sar覺larak dinlendirilir.nden g繹r羹n羹.
K覺t覺r kabuk ve kar覺nca ba覺 doku.Afiyet Olsun.