Zeytinli Doal EkmekDaha 繹nce yapt覺覺m覺z ve 癟ok beenilen zeytinli ekmein farkl覺 bir versiyonunu hem de eki maya kullanarak uygulad覺覺m覺zda ortaya ger癟ekten 癟ok beenilen g羹zel bir uygulama 癟覺kt覺. Hem evdekiler hem de komular taraf覺ndan olduk癟a beenildi. Ger癟ek eki maya tad覺 ve zeytin kokusunu alm覺 olduumuz bu ekmein tarifi, Richart Bertinet Ustan覺n "Crust" kitab覺ndan uyarlanm覺t覺r.


Tariften yakla覺k 600'er gram 3 adet orta boy Zeytinli Doal Ekmek 癟覺kmaktad覺r.


Ta ekmei tekniine ve aa覺daki tarife uygun yap覺lm覺 nefis Zeytinli Doal Ekmekler g繹r羹lmekte.Malzemeler:


( 1 Cup: 240 ml. hacminde bardak 繹l癟羹s羹ne kar覺l覺kt覺r.
 1 TBSP: Yemekka覺覺 繹l癟羹s羹 olup, 15 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.
 1 tsp : Tatl覺ka覺覺 繹l癟羹s羹 olup, 5 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.)


Not: Bu uygulamada tamamen eki maya kullan覺lm覺 ve baka hi癟 bir maya kullan覺lmam覺t覺r. Tarif, eki mayas覺 olmayan ancak yine de uygulamak isteyenler i癟in ayr覺ca uyarlanm覺t覺r.


Eki Maya 襤癟in:


400 gr. Eki Maya (Aktif hale getirilmi).


Eki Maya Mevcut Deil ise n Maya i癟in:


200 gr. (1 tam 2/3 Cup Genel Ama癟l覺 Un (Ankara ift Leylek Un kullan覺ld覺)).

200 ml. Damacana veya ar覺t覺lm覺 su (R/O Su kullan覺ld覺).

1/4 Tatl覺ka覺覺 (Teaspoon/Tsp/K羹癟羹k ka覺k) 襤nstant Maya (Yuva Maya kullan覺ld覺).As覺l Hamur i癟in:


150 gr. (1 tam 1/2 Cup M覺s覺r Unu (Doalsan M覺s覺r Unu kullan覺ld覺)).

550 gr. (4 tam 1/2 Cup Ekmeklik Un (Ankara ift Leylek Un kullan覺ld覺)).

Eki maya veya Haz覺rlanm覺 olan n Mayan覺n tamam覺.

400 ml. Damacana veya ar覺t覺lm覺 su (R/O Su kullan覺ld覺).

2 Tatl覺ka覺覺 (Teaspoon/Tsp/K羹癟羹k ka覺k) S覺zma Zeytin Ya覺.

1 Yemekka覺覺 (Tablespoon/TBSP/B羹y羹k ka覺k) Baharatl覺 Tuz veya 1/2 Yemekka覺覺 (Tablespoon/TBSP/B羹y羹k ka覺k) Tuz.

1/3 Cup Kurutulmu ve k覺y覺lm覺 sebze.

200 gr. (2 Cup Ay覺klanm覺 Siyah Zeytin)

Eki Maya kullan覺lmad覺 ise: 2 Tatl覺ka覺覺 (Teaspoon/Tsp/K羹癟羹k ka覺k) 襤nstant Maya (Yuva Maya kullan覺ld覺).


Uyar覺: Kullan覺lan Eki mayan覺n ak覺kan olmas覺 dolay覺s覺 ile su ayar覺 yeniden yap覺ld覺. Eki maya kullan覺lmad覺覺 durumda 100 -150 ml. su ilavesi gerekebilir.


Teknik: Ta Ekmei teknii uygulanacakt覺r.


Yap覺l覺覺:


Temel tekniklerde Ta Ekmei yap覺m覺nda anlat覺ld覺覺 s覺raya uygun bir y繹ntem izlenir. Buna g繹re:


Eki maya, bir g羹n 繹ncesinden aktif hale getirilerek kullan覺ma haz覺rlan覺r. Eki maya mevcut deil ise, bir g羹n 繹ncesi gece 繹n maya haz覺rlan覺r. n Mayada 繹nce uygun kaba t羹m malzemeler konulur ve tahta spatula ile kuru k覺s覺m kalmay覺ncaya kadar iyice kar覺t覺r覺l覺r. Du bonesi ile kapat覺larak bir gece boyunca (en az 6 saat) beklemesi yeterlidir.


n Maya haz覺rland覺ktan sonra as覺l mayan覺n haz覺rlanmas覺na balan覺l覺r. Bunun i癟in unlar覺n tamam覺, zeytin ya覺, kurutulmu  ve k覺y覺lm覺 sebze ile eki/繹n maya mikser kab覺na konularak hamur yapma aparat覺 ile d羹羹k devirde kar覺t覺r覺lmaya balan覺r. Arkas覺ndan bu kar覺覺m覺n 羹zerine kar覺t覺rma devam ederken yava yava su d繹k羹l羹r. Ortaya gayet c覺v覺k bir hamur 癟覺kmaktad覺r. Hamur,4 dakika boyunca mikserde yorulur ve 15 dk. boyunca ekimeye b覺rak覺l覺r.


Bu s羹renin sonunda ekimi hamurun 羹zerine tuz ilavesi ile 10 dk. daha kar覺t覺r覺l覺r. Daha  sonra tezgah 羹zerine al覺n覺p zeytinler ilave edilir ve 2-3 dk. daha elde yorularak topan ekil verilir. Elastik ve plastik k覺vam alan hamur, Zeytinya覺 ile hafif癟e yalanm覺 kabartma kab覺na al覺n覺r.


Siyah zeytin, sebze kurusu ve baharatl覺 tuz.


EYMnda ise 繹ncelikle su, zeytin ya覺, kurutulmu ve k覺y覺lm覺 sebzeler ile arkas覺ndan Eki maya ile en 羹ste de unlar ve birbirine demeyecek ekilde kar覺l覺kl覺 k繹elere tuz ve 襤nstant Maya konularak hamur program覺nda bitinceye kadar 癟al覺t覺r覺l覺r. Sinyal sesinden sonra zeytinler ilave edilir.


Elde ise "Temel Teknikler/G繹r羹nt羹l羹 kay覺tlar/Hamur Yourma Teknii"ne uygun olarak en az 15-20 dakika boyunca yorulmal覺d覺r. Tuz, ilk 5 dk.l覺k yourman覺n sonunda 15 dk. bekledikten sonra ilave edilmeli, arkas覺ndan hamur elastik ve plastik bir k覺vam alana kadar yakla覺k 15 dk.  daha yorulmal覺d覺r. Zeytinler yourman覺n son bir ka癟 dakikas覺nda ilave edilmelidir.


Ta Ekmek tekniinde benzer ekilde kabartma kab覺na al覺narak 羹st羹 kapat覺lan hamur, 2 kat oluncaya kadar beklenir. Bu s羹re ortam s覺cakl覺覺na g繹re 1.5-2 saat aras覺nda deimektedir.


Not: Eki maya kullan覺m覺nda, bilindii gibi mayan覺n gelmesi ortam s覺cakl覺覺na ve mayan覺n keyif durumuna g繹re 4-6 saat aras覺 s羹rebilmektedir. Bu bak覺mdan dikkatle g繹zlenmelidir.


Fermantasyonunu tamamlam覺 ve en az iki kat覺na ulam覺 hamur, kabarma kab覺ndan 癟al覺ma tezgah覺na veya silikon mat 羹zerine al覺n覺r. Kesme b覺癟a覺 ile 3'e kesilerek tart覺l覺r ve istenilen a覺rl覺klara b繹l羹n羹r. Ta ekmei tekniinde g繹sterilen y繹ntemle somun ekli verilir. ekil verilmi hamur, son kabarmas覺n覺 yapaca覺, 羹zerine piirme ka覺d覺 serili k羹ree ek yerleri aa覺ya gelecek ekilde konulur. Son kabarma i癟in de 2 kat olmas覺 beklenir. Bu s羹re de ortam s覺cakl覺覺na g繹re 1.5-2 saat s羹rmektedir.


Uyar覺: Ortam s覺cakl覺覺na uygun olarak hamurun kontrol羹 yap覺l覺r. Kontrol i癟in hamurun 羹zerine hafif癟e bast覺r覺lmas覺 yeterlidir. Bas覺lan yer hemen dolduruluyor ise hen羹z hamur yeterince kabarmam覺 demektir. ok s覺cak ortamlarda hamurun iki kat覺na erime s羹resi daha k覺sa olaca覺ndan fazla beklendii takdirde a覺r覺 kabarma olacak ve gluten yap覺s覺 zay覺flayaca覺ndan hamur 癟繹kecek ve bas覺k, kat覺, lezzetsiz bir ekmek ortaya 癟覺kacakt覺r. A覺r覺 souk ortamda ise bu s羹re biraz daha uzayabilecektir.


Piirme ileminden 30-35 dk. 繹nce f覺r覺n覺n en alt raf覺na 覺zgara 羹zerine ekmek ta覺 konularak 覺s覺 230 Santigrat Dereceye ayarlan覺r.


Solda kabarmas覺n覺 tamamlam覺 ve f覺r覺na verilmeye haz覺r hamur, sada ise 癟izilmi hali.


F覺r覺n yeterince 覺s覺nd覺ktan sonra hamur f覺r覺na s羹r羹lmeden f覺r覺n覺n kapa覺 a癟覺larak su p羹sk羹rteci ile 15-20 kez kenarlara gelecek ekilde su p羹sk羹rt羹lerek yeterli nem  salan覺r. Hamur, f覺r覺na verilmeden 繹nce, keskin bir b覺癟ak ya da jilet yard覺m覺 ile uygun bir ekilde 癟izilir, 羹zerine su p羹sk羹rteci yard覺m覺yla su p羹sk羹rt羹l羹r, f覺r覺n ta覺na  piirme ka覺d覺 ile birlikte b覺rak覺l覺r. 15 dakika boyunca 230 santigrat derece, 25-30 dakika boyunca 200 santigrat derecede piirilir. 襤lk 10 dakika boyunca f覺r覺n覺n duvarlar覺na gelmek art覺 ile i癟eriye bir ka癟 kez bolca su p羹sk羹rt羹l羹r.


Alt覺ndan tok ses gelince pimi demektir ve d覺ar覺ya al覺narak 覺zgarada soutulur.


Kabuk ve doku.


Kabuk ve doku.


Kabuk ve doku.


Kabuk ve doku.Afiyet Olsun.