Lifli K覺sa Baston Ekmekler, tad覺 dama覺m覺za uygun, her t羹rl羹 yemein yan覺nda ve ayn覺 zamanda kahvalt覺da yenebilecek lezzetli ekmeklerdendir. Tarif, Daniel Leader'in "Local Breads" isimli kitab覺ndan uyarlanm覺t覺r.Tariften 4 adet orta boy Baston Ekmek 癟覺kmaktad覺r.


Ta ekmei tekniine ve aa覺daki tarife uygun yap覺lm覺 Baston Ekmekler


( 1 Cup/l癟羹 Kab覺: 240 ml. hacminde bardak 繹l癟羹s羹ne kar覺l覺kt覺r. Ekmeklik un olarak elenmi un kar覺l覺覺 yakla覺k 125 gr. d覺r.
 1 TBSP/B羹y羹k l癟羹 Ka覺覺; 15 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.
 1 tsp/K羹癟羹k l癟羹 Ka覺覺; 5 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.)Malzemeler:


n Maya 襤癟in:


350 gr Ekmeklik + Genel Ama癟l覺 Un (elenmi/Olin + Ankara Un).

350 ml Su.

5 gr Ya Maya (EvMaya).


As覺l Hamur 襤癟in:


450 gr Ekmeklik + Genel Ama癟l覺 Un (elenmi/Olin + Ankara Un).

150 ml Il覺k Su.

50 gr zeytinya覺.

30 gr z羹m Pekmezi.

15 gr Deniz Tuzu/Tuz.

20 gr Ya Maya (EvMaya).


Teknik: Ta Ekmei teknii uygulanacakt覺r.


Yap覺l覺覺:


Temel tekniklerde Ta Ekmei yap覺m覺nda anlat覺ld覺覺 s覺raya uygun bir y繹ntem izlenir. Buna g繹re:


ncelikle bir gece 繹nceden n Mayan覺n haz覺rlanmas覺 salan覺r. Bunun i癟in unlar, su ve ya maya uygun bir kapta tahta ka覺kla kar覺t覺r覺l覺r, bulama癟 haline getirilir ve 羹zeri du bonesi ile kapat覺larak oda s覺cakl覺覺nda 8 - 24 saat boyunca beklemeye al覺n覺r.


n maya haz覺r olunca As覺l hamurun yap覺m覺na ge癟ilir. Bunun i癟in de 繹n maya mikser kab覺na al覺n覺r. zerine dier unlar覺n tamam覺, ya, pekmez, tuz ve ya maya ilave edilir. Mikser d羹羹k devirde 癟al覺t覺r覺l覺rken yava yava su ilave edilir. Hamur, 12 dk boyunca mikserde orta h覺zda yorulur. Hamur, yumuak kulak memesi k覺vam覺nda olmal覺d覺r.


EYMde ise 繹ncelikle haz覺rlanm覺 olan 繹n maya, tuz, pekmez, ya, unlar ve ya maya konularak  hamur program覺nda yourma ilemi bitinceye kadar 癟al覺t覺r覺l覺r. Yorulmas覺 biten hamur kabarmaya b覺rak覺lmadan d覺ar覺 al覺n覺r.


Elde ise "Temel Teknikler/G繹r羹nt羹l羹 kay覺tlar/Hamur Yourma Teknii"ne uygun olarak yorulmal覺d覺r. Tuz, ilk 5 dk.l覺k yourman覺n sonunda 5 dk. bekledikten sonra ilave edilmeli, arkas覺ndan hamur elastik ve plastik bir k覺vam alana kadar yakla覺k 15-20 dk. boyunca yorulmal覺d覺r.


Daha  sonra elde 1-2 dk daha yorularak topan ekil verilir. Hamur hafif癟e yalanm覺 kabartma kab覺na al覺n覺r. zeri du bonesi  ile kapat覺l覺r.


Her 60 dkda bir hamur, tezgah 羹zerine al覺narak ta ekmei tekniinde g繹sterildii 羹zere zarf usul羹 katlanarak p羹r羹zs羹z y羹zeyi 羹ste gelecek ekilde yeniden kabartma kab覺na konulur. 120 dk boyunca bu ilem 2 defa yap覺lm覺 olur ve 羹癟羹nc羹de hamur tezgah 羹zerine b覺rak覺l覺r.


ok hafif unlanm覺 癟al覺ma tezgah覺na veya silikon mat 羹zerine al覺nan hamur, 4  eit bezeye b繹l羹n羹r, zarf usul羹 katlanm覺 halde 10 dk boyunca dinlendirilir. Bezeler ezilmeden katlanarak 30 cm uzunluunda u癟lar覺 k羹t baston ekmek haline getirilir ve  ek yeri alta gelecek ekilde piirme ka覺d覺 羹zerine 繹zenle konulur. zerlerine kepek ya da tam buday unu elenir. Pamuklu bez 繹rt羹lerek ikinci kabarmaya b覺rak覺l覺r.


襤kinci kabarman覺n bitmesinden 30-35 dk. 繹nce f覺r覺n覺n en alt raf覺nda 覺zgara 羹zerine ekmek ta覺 konularak 覺s覺 220 Santigrat Dereceye ayarlan覺r ve f覺r覺n 繹nceden 覺s覺t覺lm覺 olur.


Yakla覺k 45 dk-1 saat sonra iki kat覺na kabarm覺 olan hamurlar, f覺r覺na verilmeden 繹nce ka覺d覺yla birlikte k羹ree al覺n覺rlar. K羹rek 羹zerinde sadan ve soldan 3 parmak ara ile 覺slak k羹rdan ya da 癟uvald覺z yard覺m覺yla ilenerek havas覺 al覺n覺r.


Hamurlar f覺r覺na verilmeden f覺r覺n kapa覺 a癟覺larak 覺s覺nm覺 olan f覺r覺na 15-20 kez su p羹sk羹rt羹l羹r ve f覺r覺na gerekli  nem salan覺r. K羹ree al覺nm覺 olan hamurlar ka覺d覺yla birlikte f覺r覺n ta覺na  itinayla b覺rak覺l覺r. 220 santigrat derece 25-35 dk boyunca piirilir.  Son 10 dk i癟erisinde f覺r覺nda ekmeklerin y繹n羹 deitirilmelidir.


Ekmeklerin 羹zeri yeterince k覺zar覺nca f覺r覺ndan al覺n覺r ve alt覺na vurularak kontrol edilir. Hemen 覺zgara 羹zerinde pamuklu beze sar覺larak dinlendirilir.Genel g繹r羹n羹m.
Afiyet Olsun.