Tost ekmei olarak inan覺lmaz lezzetli ve yumuak olan kaarl覺 tostu ile bizleri 癟ocukluumuza g繹t羹ren Hokkaido S羹per Yumuak Tost Ekmeinin muhtelif tarifleri olmas覺na ramen denemelerim sonucunda Dessertzhouse.com'daki uygulamay覺 癟ok baar覺l覺 buldum ve uygulad覺m. TangZhong ilaveli bu tarifin sizlerin de 癟ok houna gideceinden eminim.
Hokkaido EkmeiDikkat: Bu tarif ayn覺 anda 2 Ekmeklik olarak haz覺rlanm覺 ve dolay覺s覺 ile malzemeler iki kat kullan覺lm覺t覺r. Fotoraflardaki ekmekleri elde etmek isterseniz 2 Ekmeklik tarif i癟in malzemeleri iki kat olarak kullanman覺z gerekecektir. Bir standart bir de k羹癟羹k boy tava kullan覺lm覺t覺r.


Malzemeler:


( 1 Cup/l癟羹 Kab覺: 240 ml. hacminde bardak 繹l癟羹s羹ne kar覺l覺kt覺r. Ekmeklik un olarak elenmi un kar覺l覺覺 yakla覺k 125 gr. d覺r.
 1 TBSP/B羹y羹k Ka覺k; 15 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.
 1 tsp/K羹癟羹k Ka覺k; 5 ml. 繹l癟羹ye kar覺l覺kt覺r.)


TangZhong i癟in:


1 l癟羹 Kab覺/240 ml su.

1/3 l癟羹 Kab覺/40 gr Ekmeklik Un.


Hamur i癟in:


275 gr Ekmeklik Un.

25 gr Pudra ekeri.

4 gr Tuz.

1 orta boy Yumurta.

60 gr S羹t.

4 gr 襤nstant Maya.

30 gr Tereya

90 gr TangZhong.


zerine s羹rmek i癟in:


1 adet yumurta.

1 BK su.


Teknik: Tava Ekmei teknii uygulanacakt覺r.


Yap覺l覺覺:


Temel tekniklerde Tava Ekmei yap覺m覺nda anlat覺ld覺覺 s覺raya uygun bir y繹ntem izlenir. Buna g繹re:


nce TangZhong bulamac覺 haz覺rlan覺r. Bunun i癟in uygun bir kaba su ve un ilave edilir, topaklanmamas覺 i癟in 癟覺rp覺l覺r ve k覺s覺k atete kar覺t覺r覺larak su ve un bulama癟 haline getirilir. Bulama癟 haline gelen hamur spatula ile 癟ekildiinde kendini b覺rakmad覺覺 anda ate kapat覺l覺r ve kap ocaktan al覺n覺r. Bulama癟 yeterince c覺v覺k olmal覺, kat覺lamam覺 olmal覺d覺r. Oda s覺cakl覺覺na ininceye kadar soutulur ve soumu hali ile hamur malzemesine ihtiya癟 olduu kadar kar覺t覺r覺l覺r.


l癟羹ye g繹re malzeme uygun kaba konulur.


Topaklanmamas覺 i癟in iyice 癟覺rp覺l覺r.


K覺s覺k atete s羹rekli kar覺t覺r覺l覺r.


Bulama癟 kendini b覺rakmamaya balad覺覺 noktada haz覺r demektir.


TangZhong haz覺rlan覺p soutulduktan sonra 繹ncelikle Un, eker, Tuz ve 襤nstant Maya mikser kab覺na konularak tel ya da silikon el 癟覺rp覺c覺s覺 ile iyice homojen hale gelene kadar kar覺t覺r覺l覺r. Arkas覺ndan S羹t, Yumurta ve TangZhong ilave edilerek mikser d羹羹k devirde 癟al覺t覺r覺l覺rken 羹zerine yava yava tereya覺 ilave edilir. Hamur, 12 ila 15 dakika boyunca mikserde yorulur. Kulak memesinden biraz daha yumuak k覺vam alan hamur, Zeytinya覺 ile hafif癟e yalanm覺 kabartma kab覺na al覺narak 羹zeri du bonesi ile 繹rt羹l羹r.


Tereya覺 hari癟 t羹m malzeme mikser kab覺nda. Kuru malzeme 繹nce konularak kar覺t覺r覺lm覺.


Tereya覺 ilavesi sonras覺nda kulak memesinden daha yumuak p羹r羹zs羹z bir hamur elde edilir.EYMde yourmak i癟in de; unlar ve maya hari癟 t羹m malzemeler 繹ncelikle s覺v覺lar olmak 羹zere kazana konulur, 羹st羹ne de un ve maya konularak hamur program覺 balat覺l覺r. Hamur toparland覺ktan sonra yava yava tereya覺 ilave edilerek yourma bitinceye bitinceye kadar 癟al覺t覺r覺l覺r ve yorulmas覺 biten hamur d覺ar覺 al覺narak zeytinya覺 ile hafif癟e yalanm覺 kabartma kab覺na konulur, 羹zeri du bonesi ile 繹rt羹l羹r.


Elde ise "Temel Teknikler/G繹r羹nt羹l羹 kay覺tlar/Hamur Yourma Teknii"ne uygun olarak yorulmal覺d覺r. Tereya覺, ilk 5 dk.l覺k yourman覺n sonunda aral覺klarla ilave edilmeli, arkas覺ndan hamur elastik ve plastik bir k覺vam alana kadar yakla覺k 15-20 dk. boyunca yorulmal覺d覺r.


Hamur, Zeytinya覺yla yalanm覺 kabartma kab覺nda 羹zeri du bonesi ile kapat覺lm覺 halde hacmi iki kat olana kadar beklenir. Bu s羹re malzeme ve oda s覺cakl覺覺na bal覺 olarak 60 -90 dk aras覺nda deimektedir.


Hamura topan ekli verilerek hafif癟e yalanm覺 kabartma kab覺na 羹st羹 繹rt羹l羹 ekilde konulur.


Uyar覺: Ortam s覺cakl覺覺na uygun olarak hamurun kontrol羹 yap覺l覺r. ok s覺cak ortamlarda hamurun iki kat覺na erime s羹resi daha k覺sa olaca覺ndan fazla beklendii takdirde a覺r覺 kabarma olacak ve gluten yap覺s覺 zay覺flayaca覺ndan hamur 癟繹kecek ve bas覺k, kat覺, lezzetsiz bir ekmek ortaya 癟覺kacakt覺r. A覺r覺 souk ortamda ise bu s羹re biraz daha uzayabilecektir.


襤lk kabarmas覺n覺 tamamlam覺 ve iki kat覺na ulam覺 olan hamur, hafif癟e unlanm覺 silikon mat ya da 癟al覺ma tezgah覺 羹zerine al覺n覺r. Rulo haline getirilerek 4 eit bezecie ayr覺l覺r.


Not: Uygulamada ayn覺 anda iki adet ekmek yap覺ld覺覺 i癟in uygulama hamurundan 135'er gr 8 adet beze 癟覺km覺t覺r.


Bezeler p羹r羹zs羹z y羹zeyleri d覺ar覺 gelecek ekilde haz覺rlan覺r ve 15 dk kadar tezgah 羹zerinde dinlendirmeye b覺rak覺l覺r.


Bezeler tezgah 羹zeridne dinlendiriliyor.


Hamur p羹r羹zs羹z y羹zey d覺a gelecek ekilde form verilmi bezeler.


Hokkaido ekmeinin kendine has eklinin verilebilmesi i癟in 繹nce her bir beze merdane yard覺m覺 ile 25 cm kadar a癟覺l覺r.


Bezeler 25 cm kadar d羹zg羹n癟e a癟覺l覺r.


A癟覺lm覺 olan hamur sadan ve soldan 1/3 oran覺nda 繹nce sadan merkeze, sonra da soldan katlanm覺 olan k覺sm覺n 羹zerine gelecek ekilde katlan覺r.


A癟覺lm覺 bezeler 1/3 oran覺nda sadan ve soldan merkeze doru katlan覺r.


Katlama ileminden sonra yine merdane yard覺m覺yla katlanm覺 hamur hafif癟e ezilerek 30 cm kadar yeniden a癟覺l覺r. Bu esnada hamurun as覺l formunu kaybetmemesine bilhassa dikkat edilmelidir.


Katlanm覺 olan hamur merdane yard覺m覺yla 30 cm kadar yeniden a癟覺l覺r.


Son olarak hamur, ekli yeri i癟e, eksiz yeri de haliyle d覺a gelecek ekilde rulo haline getirilir. Rulo olutururken katmanlar覺n tamamas覺na dikkat edilir.


Katlama i癟eride kalacak ekilde rulo yap覺l覺r.


Rulo yap覺lan hamurun ucu altta kalacak ekilde uygun tavaya yerletirilir. Tavaya yerletirme esnas覺nda hamurun enden ve boydan b羹y羹yeceine dikkat edilerek yerletirme yap覺lmal覺d覺r.


Katlanm覺 hamurlar genleme dikkate al覺narak tavalara yerletirilmi durumda.


Tavaya yerletirilmi hamurlar覺n 羹zerine nem i癟in biraz su p羹sk羹rt羹lerek 羹zeri bezle (su p羹sk羹rt羹lmezse nemli bezle) 繹rt羹l羹r ve tavan覺n %80'ini dolduruncaya dek kabarmas覺 beklenir. Daha fazla kabar覺rsa ekmein formu mantar覺ms覺 hal alacak, daha az kabarm覺 ise de tava d覺覺na 癟覺kamayacakt覺r.


Kabarman覺n son 15 dk 繹ncesinde f覺r覺n s覺cakl覺覺 170 dereceye ayarlanarak 繹n 覺s覺tma yap覺l覺r.


Tavan覺n %80'ine gelen hamurun 羹zerine yumurta ve su kar覺覺m覺 癟覺rp覺lm覺 haliyle f覺r癟a yard覺m覺yla bast覺rmadan ve ak覺tmadan s羹r羹l羹r. Fazla s羹r羹l羹r ve kar覺覺m akarsa ekmek pitikten sonra tavaya yap覺aca覺ndan 癟覺karmakta zorlan覺lacakt覺r.


Tavan覺n %80'i dolu ve abartmadan kar覺覺m s羹r羹lm羹t羹r. Bu esnada naylon f覺r癟a kullan覺lm覺t覺r.


Tavalar, 繹nceden 170 Derece 覺s覺t覺lm覺 f覺r覺nda orta kata yerletirilmi tel 羹zerine aral覺kl覺 olarak konulur. F覺r覺n覺n durumuna g繹re 羹zerleri kontrol edilir, karamelizasyon fazla olursa tel ve tavalar alt kata indirilir. 30-40 dk boyunca kontroll羹 olarak f覺r覺nlan覺r.


F覺r覺nlama sonras覺 tavalar d覺ar覺 al覺n覺r, 覺zgara 羹zerinde soutulur.


Afiyet Olsun.